Լուրերու Արխիվ

OK4A1370

Ճաշկերոյթ՝ Կազմակերպութեամբ Ազգ. «Յառաջ» Վրժ.-ի ծնողաց խորհուրդին.

Հովանաւորութեամբ Տիկ Քնար Գամպէրեանի, Ուրբաթ, 28 Հոկտեմբեր, 2016-ին, Ճաշարան «Նապաա Այնճար»ի մէջ, տեղի ունեցաւ Ազգ. «Յառաջ» Գ. Կիւլպէնկեան վարժարանի ծնողաց խորհուրդին կազմակերպած ճաշկերոյթը:
Օրուան հանդիսավարն էր շրջանաւարտներէն ՝ Օրդ. Մեղրի Քէնտիրճեան, որ հաճելի գիտելիքներու փոխանցումներով եւ խաղերով զբաղեցուց ներկաները, իսկ մթնոլորտը, իր հայկական երգացանկով , ճոխացուց Տիկ Շաքէ Պաղտասարեան: Միջոցին, պարախումբի աղջիկները հանդէս եկան հայկական նազպարով:
Խօսք առնելով օրուան հովանաւոր՝ Տիկ Քնար Գամպէրեան, մեծ երախտիքով խօսեցաւ վարժարանի մասին եւ աւելցուց «հակառակ որ սառած ու բոպիկ ոտքերով կը յաճախէինք վարժարան , սակայն այնտեղ մեր սրտերը տաքուկ էին»: Տիկ Քնար մաղթեց , ըսելով «վարժարանին քովէն անցնող բոլոր աշակերտները պէտք է միշտ նեցուկ կանգնին այս հայաբոյր կեդրոնին»:
Ապա տեղի ունեցան նուիրատուութիւններ:

 Վարձքը կատա՛ր ծնողաց խորհուրդի տիկիններուն:

OK4A1060
OK4A1107
OK4A1108
OK4A1095
OK4A1262
OK4A1203
OK4A1078
OK4A1270
OK4A1362
OK4A1294
OK4A1370
OK4A1375
OK4A1060 OK4A1107 OK4A1108 OK4A1095 OK4A1262 OK4A1203 OK4A1078 OK4A1270 OK4A1362 OK4A1294 OK4A1370 OK4A1375


 

LOGO en