Լուրերու Արխիվ

 

21768884 1526258720767022 1581199324461610117 o

Տ. Նարեկ Ա. Քհնյ. Շիրիքեանին նուիրուած Ս. և Անմահ Պատարագ եւ Հոգեհանգստեան Պաշտօն

Կիրակի 24 Սեպտեմբեր 2017-ին, Ս. Պօղոս Եկեղեցւոյ մէջ տեղի ուենեցաւ վաստակաշատ հոգեւորական, կրթական մշակ, գիւղիս նախկին Հոգեւոր Հովիւ և Ազգային Յառաջ Գալուստ Կիւլպէնկեան վարժարանի նախկին Տնօրէն, ինչպէս նաեւ Ազգային Բարերար՝ հոգելոյս Արժ. Տ. Նարեկ Ա. Քհնյ. Շիրիքեանին նուիրուած Ս. և Անմահ Պատարագ:

 Սուրբ Պատարագին յաջորդեց Այնճարի «Գ. Կիւլպէնկեան» սրահէն ներս հաւաք մը, որուն ընթացքին Յառաջ Գալուստ Կիւլպէնկեան վարժարանի աշակերտներէն Գարինա Աշգարեան կարդաց վախճանեալ տէր հօր կենսագրականը, ըսելով. «Ան եղած է եկեղեցաշէն և դպրոցաշէն, գործնապէս նպաստելով Թեմի եկեղեցիներու հիմնադրութեան ու շինութեան և վարժարաններու ընդարձակման»: Շեշտելով թէ, Տէր Նարեկը գործած է անսակարկ նուիրումով, եղած է բարերար և իր արդար վաստակէն բաժին հանած է նաեւ մե՛ր վարժարանին, ուսումնատենչ սերունդին թեւ ու թիկունք ըլլալու և ազգային վարժարանը բարձր պատուանդանի վրայ պահելու բուռն նախանձախնդրութեամբ: » Ան շարունակեց. «Տէր հայրը ֆիզիքապէս կը բացակայի մեր կեանքէն, սակայն անբաժան մասն է այս վարժարանին, երախտապարտ ենք և կը կտակենք իրմէ կեանքի վաստակէն բխած յիշատակներ»:

Ապա, խօսք առաւ գիւղիս հոգեւոր հովիւ՝ Տէր Միւռոն Քհնյ. Աւետիսեանը, որ ըսաւ. «Հայ ազգի ողջամիտ դասակարգը, որ ունի տոհմային նկարագիր գիտէ հոգեւորականին դերն ու պաշտօնը գնահատել, գիտակցելով անոր նախանձախնդիր պահապանի դերին, թէ հոգեւոր, թէ տոհմային, թէ ընկերային, թէ կրթական, թէ հայ գրականութեան ու մատենագրութեան եւ թէ կազմակերպչական ոլորտներուն մէջ: Հայ ճշմարիտ եկեղեցականը, ինչպէս միշտ պատրաստ է իր արիւնովը վկայելուև իր անձը զոհելու յանուն իր հօտին և հաւատքին: Մարտահրաւէրներ ցայսօր չեն պակսիր ապացուցելու հայ կղերի նկարագիրը, թէկուզ եթէ զարնուի ամենամեծ անձնազոհութիւններու փորձաքարին»:
Տէր Միւռոն աւարտելով իր խօսքը ըսաւ, - «Հոգելոյս Արժ. Տ. Նարեկ Աւագ Քհնյ. Շիրիքեանը, ընտրեալ էր աստուածային այս պաշտօնին համար, արդարացնելով իր ծառայական կեանքի ընթացքին իր կոչումն ու առաքելութիւնը, իբրեւ հոգեւոր հովիւ, կրթական մշակ, և ազգային բարերար: Ինք որ լոյսի նման հալեցաւ, թող որ լուսեպսակն իր գլխուն լոյսերու մէջ խաղաղութեամբ հանգչի:»

Ապա, խօսք առաւ նաեւ Ազգային Յառաջ Գալուստ Կիւլպէնկեան վարժաէանի տնօրէն՝ Արմէն Թաշճեան, ըսելով. «Վերամուտին նախորդ օրը՝ ամերիկեան արեւմտեան ափի առաւօտեան և իր սիրելի գիւղի գիշերուան մէջ, Տէր հայրը փակած էր իր աչքերը: Գիշերուան մութին հետ կը խորանար անոր վախճանման գուժը. Սակայն իր իսկ նկարագիրէն, բոլորս ներշնչած իր համոզումներէն, կեանքի եւ ազնիւ գործունէութեան իր տիպար օրինակէն թելադրուած հրամայական մը, ինչպէս նաեւ իր հարազատներու փափաքը վերամուտի թուականը առաւել կը նուիրականացնէր, առաւել կ՝իմաստաւորէր:» Ան շարունակեց. «Վարժարանի 75 ամեակի յոբելինական տարեշրջանը բախտը ունեցաւ Տէր Նարեկի նահապատեկան ներկաութիւնը վայելելու Դեկտեմբերէն տոհմիկ երեկոյ եւ մինչեւ ամավերջի հանդէս ... տարեշրջանի գրեթէ իւրաքանչիւր քայլափոխի ... »:

Տնօրէնը յիշեց նաեւ Տէր հօր վերջին յորդորը, - «Աչքի լոյսի պէս պահեցէք Այնճարը՝ նոր Մուսա լեռը և անոր աչքի լոյս վարժարանը»: 

Հոգեհանգստեան հաւաքը փակուեցաւ պահպանիչ աղօթքով:

 

2176888415262587207670221581199324461610117o
IMG6570
IMG6574
IMG6569
IMG6578
2176851215262573341004946426464765565682374o
IMG6577
IMG6582
IMG6585
IMG6575

LOGO en