Լուրերու Արխիվ

LOGO hy

Յունիս 4, 2018-ի Պէքաայի օդի աննպաստ պայմաններու եւ տեղատարափ անձրեւի ու յատկապէս կարկուտի հետեւանքով Այնճարի պարտէզներն ու բերքը կրեցին մեծ վնասներ։

Տեղին է յիշել, որ Այնճարի քաղաքապետարանն ու գիւղիս պատկան մարմինները արդէն իսկ դիմեցին որոշ կառավարական կեդրոններ, եւ յոյսով ենք որ կառավարութիւնը ճիգ չի խնայեր եւ շուտով օժանդակութիւն կամ հատուցում կը հասնի բոլոր հայրենակիցներուն որոնց բերքը վնասուեցաւ այս անակնկալ հոսանքէն։

 

347011792005701836138376711986186175905792n
345618282005701142805112708717093293391872n
3453221920057014528050814908913449121087488n
3455987420057015361384066823889321725001728n
3450120120057020394716895014146135057498112n
3448092420057013128050954687669350012813312n
3448089520057021061383493847312767522439168n
3448091820057019561383648577725078014263296n
3442267820057012328051031185659875640737792n
3439396920057016928050573437968750324744192n
3441159420057015828050684873553649093050368n
3439534320057018961383703436774736531554304n

LOGO en