Լուրերու Արխիվ

LOGO hy

31 Մայիս, 2018-ին Հարիսայի մեծ պազիլիքին մէջ կատարուեցաւ մեծ տօնախմբութիւն մը, «Տիրուհի բոլոր ժողովուրդի» խորագրով:

Գեղանկարչուհի Նանոր Հաճեան այս առիթով երկու պատկերներ նուիրեց Աստուածամօր: Առաջինը Լիբանանի Մսայդպէ շրջանի նորակառոյց Վերոնիքա Ճիւլեանիի եկեղեցւոյ, իսկ երկրորդ պատկերը պիտի մեկնի Գերմանիա, Աստուածամօր եկեղեցին: Սոյն պատկերը Այնճարի մէջ Մայիս ամսուան ընթացքին Հայր Մեսրոպ Թօփալեանի ձեռամբ օրհնուեցաւ եւ ցուցադրուեցաւ եկեղեցւոյ մէջ մինչեւ Մայիս ամսուան աւարտը:

 

LOGO en