Լուրերու Արխիվ

LOGO hy

Շաբաթ 30 Յունիս, 2018-ին տեղի ունեցաւ Ազգային «Յառաջ Գ. Կիւլպէնկեան» վարժարանի ամավերջի հանդէսն ու վկայականաց բաշխումը:

Մանրամասնութիւնները հետագային 

ea29ad3d-3057-4f8b-99f3-3cf7c7e6a2fc
c5ec7330-8537-4251-b224-4d7f8b49bb49
7cdcf8f7-1736-4e70-abdc-462b8c7d3158
df2e3f47-d9c5-4be3-b7a8-0818cd8a0099
c431a461-77eb-4933-8e1d-6926e6f5d8f0
ca1ee497-86b9-4d0b-8984-0f8809437218
c98c3f22-df15-4666-a017-6fa5bc0b661d
819aeedf-19c6-49e4-ac4a-066e7be21c1c
ae8567d1-3d0c-4df1-bca1-b8c37f703b3c
495c6950-73c8-4b3a-a3fb-9b748ebce3ce
95c75820-2f76-4ef4-9d88-0163ea18031e
40c777d0-967a-405c-85a7-b4e708e1fdce
57df2e10-099c-4ef7-9718-5236af5f0f4d
23b92f59-645a-4544-af3d-35c20fdc96d8
6aee97c0-073d-4389-8df6-c529e21d77bd
bddb1496-3e62-4653-a641-97b842f5abd9
15cd44b5-d6b6-42e7-9376-65bc57d254ea

LOGO en