Այնճար

Այնճարի Հետ Կապ Ունեցող Գիրքեր

«Գաղափարի Մարտիկ Ընկեր Սարգիս Զէյթլեան»

Հրատարակութիւն՝ Հ.Յ.Դ. Լիբանանի Քարոզչական Մարմնի

2010 Պէյրութ, 16 Էջ

Հրատարակուած Գաղափարի Մարտիկ Ընկեր Սարգիս Զէյթլեանի առեւանգման 25-ամեակի յիշատակի ձեռնարկին առիթով:

 

«Վերջին Շրջանի Զինեալ Պայքարի Ա. Նահատակ՝ Ընկեր Պետիկ Ինճէեան»

Հրատարակութիւն՝ Հ.Յ.Դ. «Կարմիր Լեռ» կոմիտէի դաստիարակչական յանձնախումբի

Այնճար, 8 Էջ

Գրքոյկ Վերջին Շրջանի Զինեալ Պայքարի Ա. Նահատակ՝ Ընկեր Պետիկ Ինճէեանին նուիրուած:

«Պետիկ Ինճէեանի Նահատակութեան 35 Ամեակ»

Հրատարակութիւն՝ Հ.Յ.Դ. «Կարմիր Լեռ» կոմիտէի դաստիարակչական յանձնախումբի

2011Այնճար, 25 Էջ

Պետիկ Ինճէեանի Նահատակութեան 35 Ամեակի առիթով հրատարակուած գրքոյկ:

«Վեր. Մովսէս Պ. Ճամպազեան»

Հրատարակութիւն՝ Ամերիկայի Հայ Աւետարանակչական Ընկերակցութեան

2002 Նիւ Եորք, 278 Էջ

Վեր. Մովսէս Պ. Ճամպազեանի կեանքին եւ գործին նուիրուած յետ մահու հրատարակութիւն հայերէն եւ անգլերէն լեզուներով:

«Հայութեան եւ Եկեղեցուոյ Հարազատ Զաւակը՝» Հայր Վարդան Եպս. Աշգարեան

Հրատարակութիւն Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարանի

Պէյրութ, 60 էջ

Գերապայծառ Վարդան Աշգարեանի մեծարանքի առիթով հրատարակուած գրքոյկ որ կ՛անդրադառնայ Գերապայծառի կեանքին ու գործին:

Կարտինալ Աղաճանեան Սանուց Տուն

Հայերէն, Ֆրանսերէն եւ Արաբերէն լեզուներով

1975 Այնճար, 96 էջ

Աղաճանեան Սանուց Տան բացման առիթով հրատարակուած գրքոյկ:

Կարտինալ Աղաճանեան Սանուց Տուն

Հայերէն, Ֆրանսերէն եւ Արաբերէն լեզուներով

1974 Այնճար, 96 էջ

Աղաճանեան Սանուց Տան բացման առիթով հրատարակուած գրքոյկ:

Ain Jarr

Հեղինակ՝ Վաղարշ Օֆլազեան

1972 Պէյրութ, 14 էջ

Անգլերէն լեզուով զբօսաշրջիկներու համար պատրաստուած Այնճարի պատմական բերդի ուղեցոյց:

من جبل موسى إلى عنجر

منشورات جامعة القديس يوسف

Հեղինակ՝ Միշէլ Փափուճեան

2010 Պէյրութ , 31 Էջ

Գրքոյկը մէկ բաժինն է «الأرمن 1917-1939 البحث عن ملجأ» հատորին հրատարակուած հովանաւորութեամբ պատմաբաններ՝ դոկտ. Ռէյմոն Գէորգեանի, դոկտ. Լեւոն Նորտիկեանի եւ դոկտ. Վահէ Թաշճեանի:

تاريخ مجدل عنجر

Հեղինակ՝ Ահմէտ Աժամի

1992 Պէյրութ, 300 Էջ

Արաբերէն լեզուով պատմական ուսումնասիրութիւն Մաճտալի մասին՝ բաժին մը նաեւ Այնճարի մասին:

عنجر

Հրատարակութիւն՝ Լիբանանի Զբօսաշրջիկութեան Նախարարութեան

2002 Պէյրութ

Արաբերէն լեզուով զբօսաշրջիկներու համար պատրաստուած Այնճարի պատմական բերդի ուղեցոյց:

Welcome to Bourj Hammoud and Ainjar

Հրատարակութիւն «Աշճեան» զբօսաշրջիկութեան Հաստատութեան

Խմբագիրներ Վագօ Խախամեան եւ Սարգիս Քէրքէզեան

1995-1996 Պէյրութ, 264 Էջ

Պուրճ Համուտ եւ Այնճար այցելողներուն համար պատրաստուած ուղեցոյց հաստատութիւններու հեռաձայնային թիւերով եւ հասցէներով:

Մուսա Լերան Հերոսամարտի 75-րդ Տարեդարձ

Հրատարակութիւն՝Ֆրէզնոյի Մուսա Լերան յանձնախումբի

1990 Ֆրէզնօ, 20 էջ

Գրքոյկ նուիրուած Մուսա Լերան Հերոսամարտի 75-ամեակին, ուր ներկայացուած են Ֆրեզնոյի Մուսալեռցիներու հասցէներն ու հեռաձայնի թիւերը:

Մուսա Լեռ

Հրատարակութիւն՝ Ազգային «Յառաջ» Գոլէճի (Հետագային Ազգային «Յառաջ- Գ. Կիւլպէնկեան» երկ. Վարժարան)

1965-2011

Ազգային Վարժարանի դպրոցական տարեգիրք աշակերտներու արձակ եւ չափածոյ գրութիւններով, հետագային նաեւ Արաբերէն եւ Անգլերէն բաժիններով:

Ազգային «Գ. Կիւլպէնկեան» երկ. Վարժարան Այնճար 25 Ամեակ

Հրատարակութիւն Ազգային «Յառաջ- Գ. Կիւլպէնկեան» երկ. Վարժարանի

Խմբագիր՝ Եսայի Հաւաթեան

2004 Այնճար, 64 էջ

Վարժարանի 25 տարիներու գործունէութիւնը ներկայացնող յոբելինական հրատարակութիւն:

Շիրազ

Հրատարակութիւն Այնճարի Հայ Աւետ. Երկ. Վարժարանի

1988 Այնճար, 72 Էջ

Դպրոցական տարեգիրք աշակերտներու արձակ եւ չափածոյ գրութիւններով, նաեւ Արաբերէն եւ Անգլերէն բաժիններով:

Շիրազ

Հրատարակութիւն Այնճարի Հայ Աւետ. Երկ. Վարժարանի

1993 Այնճար, 110 Էջ

Դպրոցական տարեգիրք աշակերտներու արձակ եւ չափածոյ գրութիւններով, նաեւ Արաբերէն եւ Անգլերէն բաժիններով:

Մուսալեռ-Այնճար

Հրատարակութիւն Այնճարի Հիմնադրութեան 60-ամեակի մարմնի

Հեղինակ՝ Եսայի Հաւաթեան

1999 Այնճար, 62 Էջ

Ամփոփ ներկայացում Այնճարի 60 ամեայ պատմութեան տարբեր հանգրուաններուն՝ Արաբերէն եւ անգլերէն Ամփոփումներով:

Մուսալեռ

Այնճարի Հայ Կաթողիկէ Ս. Վարդարանի Տիրամայր ժողովրդապետութեան Ամսաթերթ

Խմբագիր՝ Հայր Մեսրոպ վրդ. Թոփալեան

Այնճարի Հայ Կաթողիկէ Ս. Վարդարանի Տիրամայր ժողովրդապետութեան լրատու որ կը հրատարակուի 2002-էն իվեր:

Les Eglises Armeniennes Du Liban

Հրատարակութիւն՝ Սէն Ժոզէֆ Համալսարանի

Հեղինակ՝ Րաֆֆի Չերչեան

2011 Պէյրութ, 205 Էջ

Ֆրանսերէն լեզուով Լիբանանահայ եկեղեցական կառոյցներուն նուիրուած գիտական պատկերազարդ հատոր: Ներկայացուած են նաեւ Այնճարի եկեղեցիները:

Armenographie

Հեղինակներ՝ Աննա Բարսեղեան եւ Սթէֆան Քրիսդանսըն

2010 Ժնեւ, 126 էջ

Վկայութիւններ սփիւռքի տարբեր շրջաններէն: Անդրադարձ կայ նաեւ Այնճարի մասին:

Սփիւռքահայերը Մարտադաշտի Վրայ

Հեղինակ՝ Աշոտ Պետրոսեան

2000 Երեւան, 95 Էջ

Հատորը Կը Ներկայացնէ Սփիւռքահայ երիտասարդներու մասնակցութիւնը Արցախեան ազտագրական պայքարին:

Այնճարի Հեռաձայնի Գիրք

Հեղինակներ՝ Ժագ Տաղլեան եւ Րաֆֆի Գէորգեան

Գիրքը Կը Ներկայացնէ Այնճարցիներու Հեռաձայնի Թիւերը, Այնճարի ամփոփ պատմութիւնը եւ Այնճարի հաստատութիւններու ծանուցումները:(Շարունակուող վերաթարմացուած հրատարակութիւններով)

Աշխարհը Ձեր Խոհանոցում - 1

Հեղինակ՝ Սոնիա Թաշճեան

2005 Երեւան, 80 Էջ

Գիրքը Կը Ներկայացնէ տարբեր ճաշատեսակներու բաղադրատոմսեր (Ներառեալ Մուսալեռցիական Ճաշեր):

Աշխարհը Ձեր Խոհանոցում - 2

Հեղինակ՝ Սոնիա Թաշճեան

2007 Երեւան, 80 Էջ

Գիրքը Կը Ներկայացնէ տարբեր ճաշատեսակներու բաղադրատոմսեր (Ներառեալ Մուսալեռցիական Ճաշեր):

Աշխարհը Ձեր Խոհանոցում - 3

Հեղինակ՝ Սոնիա Թաշճեան

2011 Երեւան, 80 Էջ

Գիրքը Կը Ներկայացնէ տարբեր ճաշատեսակներու բաղադրատոմսեր (Ներառեալ Մուսալեռցիական Ճաշեր):

Մուսա Լերան Եւ Այնճարի Տոհմիկ Ճաշեր

Հրատարակութիւն՝ Ս. Պօղոս Եկեղեցուոյ Տիկնանց Միութեան

2001 Լիբանան, 150 Էջ

Գիրքը Կը Ներկայացնէ Մուսա Լերան Եւ Այնճարի Տոհմիկ Ճաշերը:

Գրադարան