Հ.Յ.Դ. Միութիւններ

Այնճարի Մէջ Գործող Հ.Յ.Դ. Միութիւնները

Այնճարի Հ.Յ.Դ. Լ.Ե.Մ.ի «Շ.Միսաքեան» մասնաճիւղ

Իր հիմնադրութենէն(1973) անմիջապէս ետք, Հ.Յ.Դ. Լ.Ե.Մ.ի «Շ.Միսաքեան» մասնաճիւղը կը պայքարի բազմաթիւ ճակատներու վրայ՝ ազգային-յեղափոխական դաստիարակութիւն, առօրեայ ապահովական աշխատանքներ, հակաթուրք քարոզչութիւն, Այնճարի երիտասադներու համախմբում ... եւայլն:

«Շ.Միսաքեան» մասնաճիւղը կը փորձէ գիւղի երիտասարդութեան մէջ արմատացնել ազգային ոգին եւ երիտասարդները մղել ազգային ծառայութեան եւ նուիրումի:

Սկզբնական տարիները կ՛ըլլան կազմակերպումի ժամանակաշրջան մը միութեան համար , որ քայլ առ քայլ կ՛աշխուժանայ, կը դառնայ մեծաթիւ եւ շօշափելի աշխատանքներով մասնաճիւղ մը եւ գիւղին մէջ իր ներկայութիւնը կը փաստէ: Երիտասարդական խանդավառութիւնը կ՛արդիւնաւորուի եւ միութիւնը կը դառնայ գործունեայ եւ կազմակերպ:

Յատկապէս ազգային-յեղափոխական բոլոր տօնակատարութիւններուն իր մասնակցութիւնը կը բերէ մասնաճիւղը՝ ասմունքներու, թատերական գործերու եւ կենդանի պատկերներու ներկայացումով:

Մասնաճիւղի առաջնահերթ նպատակը կը դառնայ հայեցի դաստիարակութեան ջամբումը Այնճարի երիտասարդութեան: Մասնաճիւղը իր մասնակցութիւնը կը բերէ նաեւ համագիւղական (պահակութիւն, քայլարշաւ ... ) ընդհանուր աշխատանքներուն՝ ինչպէս նաեւ համագաղութային ձեռնարկներուն:

Այնճարի Հ.Յ.Դ. «Յառաջ» Պատանեկան Միութիւն

Այնճար հաստատուելէ անմիջապէս ետք, Մուսա Լերան ժողովուրդը իր հանապազօրեայ հացին հետ զուգահեռաբար մտահոգ էր նաեւ իր զաւակներուն կրթութեամբ: Ազգ. «Յառաջ» վարժարանին հիմնումէն անմիջապէս ետք, հիմը դրուեցաւ Հ.Յ.Դ. «Յառաջ» պատանեկան Միութեան 1943-ին, որպէս բնական յաջորդը Մուսա Լերան պատանեկան միւթիւններուն, ուր մուսալեռցի պատանին կը դաստիարակուէր իբրեւ հայ եւ իբրեւ դաշնակցական՝ տէր կանգնելու համար ազգային եւ յեղափոխական մեր աւանդներուն:

Հ.Յ.Դ. «Յառաջ» պատանեկան միութիւնը գործած է երկար տարիներ, դժուար պայմաններու մէջ, բայց հոն տիրող խանդավառութիւնը եւ հետաքրքրութիւնը գրեթէ բոլոր ազգային եւ յեղափոխական երեւոյթներուն նկատմամբ, ստեղծած է որոշ մթնոլորտ մը, որ երկար տարիներ իր շուրջ պահած է մեծ թիւով պատանիներ:

Հերթաբար կազմակերպուող արշաւները, բանակումները, խորհրդաժողովները, զրոյցները թէ վիճաբանական ասուլիսները՝ նպաստած են Այնճարցի պատանիին հոգեմտաւոր դաստիարակութեան, զանոնք մղելով միշտ առաջ, եւ միշտ աւելի բարձր գագաթներ նուաճելու վճռականութեան:
Միութիւնը կ՛ունենայ իր ընկերական հաւաքոյթները տօնական առիթներով՝ կաղանդ, բարեկենդան, զատիկ ... : Միութիւնը կը փորձէ նաեւ վառ պահել Մուսա Լերան ժողովուրդի կարգ մը աւանդութիւնները ինչպէս «չէնթու քէրիլ», «միմնտուշ»...:

Միութիւնը ունի նաեւ իր կրտսերներու փաղանքը որոնք շաբաթական հերթականութեամբ կը հանդիպին հետաքրքրական օրակարգով որ ճամբայ կը բանայ այս սերունդին դէպի ամուր ազգային դաստիարակութիւն:
Միութիւնը նախկին «Բաբգէն Սիւնի» ակումբէն տեղափոխուելով՝ կը գործէ «Ս. Զէյթլեան» կեդրոնին մէջ, օգտուելով կեդրոնի բոլոր հնարաւորութիւններէն:

Միութիւններ