Արուեստի

Արուեստի Գիրքեր

«Յետ Սովետական Նկարչութիւն»

Հրատարակութիւն՝ Նոյան Տապան Արուեստի պատկերասրահ

Հեղինակ՝ Դոկտ. Մովսէս Հերկելեան (Ծիրանի)

1996 Պէյրութ, 32 էջ

Յետ Սովետական Նկարիչներու ալպոմ անգլերէն եւ ֆրանսերէն լեզուներով:

 

«Վահրամ»

Հրատարակութիւն՝ Նոյան Տապան Արուեստի պատկերասրահ

Հեղինակ՝ Դոկտ. Մովսէս Հերկելեան (Ծիրանի)

2008 Պէյրութ, 40 էջ

Նկարիչ Վահրամ Դաւիթեանի ալպոմ անգլերէն եւ ֆրանսերէն լեզուներով:

 

«Սուրէն»

Հրատարակութիւն՝ Նոյան Տապան Արուեստի պատկերասրահ

Հեղինակ՝ Դոկտ. Մովսէս Հերկելեան (Ծիրանի)

2010 Պէյրութ, 40 էջ

Նկարիչ Սուրէն Ոսկանեանի ալպոմ անգլերէն լեզուով:

«Վահան»

Հրատարակութիւն՝ Նոյան Տապան Արուեստի պատկերասրահ

Հեղինակ՝ Դոկտ. Մովսէս Հերկելեան (Ծիրանի)

2011 Պէյրութ, 40 էջ

Նկարիչ Վահան Ռումէլեանի ալպոմ անգլերէն լեզուով:

 

Varoujan Mardirian

1994-2001, 96 Էջ

Քանդակագործ Վարուժան Մարտիրեանի աշխատանքներու ալպոմ:

«Մեկնութիւն 20 Մանրանկար Սրբանկարներու»

«Գառնի» մատենաշար

Հեղինակ՝ Ովսէ (Յովսէփ Սրկ. Աշգարեան)

1994 Լիբանան, 96 Էջ

Մանրանկարիչ-Սրբանկարիչ Յովսէփ Աշգարեան կը մեկնաբանէ 20 մանրանկարներ հայկական մանրանկարչութենէն:

«Մուսալեռցի Արուեստագէտներու Հաւաքական Ցուցահանդէս» (Պրոշիւր)

Հրատարակութիւն՝ Աւստրալիոյ Մուսալեռ Հայրենակցական Միութեան

Հեղինակ՝ Հայաստանի Մուսալեռ Հայրենակցական Միութեան 90- Ամեակի

Յանձնաժողով

2005 Երեւան, 25 Էջ

Ներկայացուած են խումբ մը Մուսալեռցի արուեստագէտներ:

 

«Արշիլ Կորքի Ատոյեան»

Հրատարակութիւն՝ Համազգայինի «Ն. Աղբալեան» մասնաճիւղ

Հեղինակ՝ Դոկտ. Մովսէս Հերկելեան (Ծիրանի)

1998 Հալէպ, 80 էջ

Հայ մեծանուն գեղանկարիչ Արշիլ Կորքիի (Ոստանիկ Ատոյեան) նուիրուած գրքոյկ անգլերէն, հայերէն եւ արաբերէն լեզուներով:

Գրադարան