Anjar

Books Related to Anjar

Kaghapari Mardig Enger Sarkis Zeitlian

Published in 2010, in Beirut.

The book Includes the biography and works of "Sarkis Zeitlian"

Verchin Shrchani Zinyal Baykari A Nahadag Enger Bedig Injeyian

Published in Anjar

The book is dedicated to the Martyr Bedig Injeyian.

Bedig Injeyiani Nahadagutyan 35 Amyag

Published in Anjar in 2011

The book was published for the 35th anniversary of Bedig Injeyian's Martyrdom.

Ver. Movses Jambazian

Published in New York in 2002.

The book includes the biography and achievements of Rev. Movses B. Jambazian.

Hayoutyan yev Yegeghetsvo Harazad Zavage Hayr Vartan Yeb. Ashkarian

Published in Beirut.

The book includes information about the life and works of Archbishop father Vartan Ashkarian.

Կարտինալ Աղաճանեան Սանուց Տուն

Հայերէն, Ֆրանսերէն եւ Արաբերէն լեզուներով

1975 Այնճար, 96 էջ

Աղաճանեան Սանուց Տան բացման առիթով հրատարակուած գրքոյկ:

Կարտինալ Աղաճանեան Սանուց Տուն

Հայերէն, Ֆրանսերէն եւ Արաբերէն լեզուներով

1974 Այնճար, 96 էջ

Աղաճանեան Սանուց Տան բացման առիթով հրատարակուած գրքոյկ:

Ain Jarr

Հեղինակ՝ Վաղարշ Օֆլազեան

1972 Պէյրութ, 14 էջ

Անգլերէն լեզուով զբօսաշրջիկներու համար պատրաստուած Այնճարի պատմական բերդի ուղեցոյց:

من جبل موسى إلى عنجر

منشورات جامعة القديس يوسف

Հեղինակ՝ Միշէլ Փափուճեան

2010 Պէյրութ , 31 Էջ

Գրքոյկը մէկ բաժինն է «الأرمن 1917-1939 البحث عن ملجأ» հատորին հրատարակուած հովանաւորութեամբ պատմաբաններ՝ դոկտ. Ռէյմոն Գէորգեանի, դոկտ. Լեւոն Նորտիկեանի եւ դոկտ. Վահէ Թաշճեանի:

تاريخ مجدل عنجر

Հեղինակ՝ Ահմէտ Աժամի

1992 Պէյրութ, 300 Էջ

Արաբերէն լեզուով պատմական ուսումնասիրութիւն Մաճտալի մասին՝ բաժին մը նաեւ Այնճարի մասին:

عنجر

Հրատարակութիւն՝ Լիբանանի Զբօսաշրջիկութեան Նախարարութեան

2002 Պէյրութ

Արաբերէն լեզուով զբօսաշրջիկներու համար պատրաստուած Այնճարի պատմական բերդի ուղեցոյց:

Welcome to Bourj Hammoud and Ainjar

Հրատարակութիւն «Աշճեան» զբօսաշրջիկութեան Հաստատութեան

Խմբագիրներ Վագօ Խախամեան եւ Սարգիս Քէրքէզեան

1995-1996 Պէյրութ, 264 Էջ

Պուրճ Համուտ եւ Այնճար այցելողներուն համար պատրաստուած ուղեցոյց հաստատութիւններու հեռաձայնային թիւերով եւ հասցէներով:

Մուսա Լերան Հերոսամարտի 75-րդ Տարեդարձ

Հրատարակութիւն՝Ֆրէզնոյի Մուսա Լերան յանձնախումբի

1990 Ֆրէզնօ, 20 էջ

Գրքոյկ նուիրուած Մուսա Լերան Հերոսամարտի 75-ամեակին, ուր ներկայացուած են Ֆրեզնոյի Մուսալեռցիներու հասցէներն ու հեռաձայնի թիւերը:

Մուսա Լեռ

Հրատարակութիւն՝ Ազգային «Յառաջ» Գոլէճի (Հետագային Ազգային «Յառաջ- Գ. Կիւլպէնկեան» երկ. Վարժարան)

1965-2011

Ազգային Վարժարանի դպրոցական տարեգիրք աշակերտներու արձակ եւ չափածոյ գրութիւններով, հետագային նաեւ Արաբերէն եւ Անգլերէն բաժիններով:

Ազգային «Գ. Կիւլպէնկեան» երկ. Վարժարան Այնճար 25 Ամեակ

Հրատարակութիւն Ազգային «Յառաջ- Գ. Կիւլպէնկեան» երկ. Վարժարանի

Խմբագիր՝ Եսայի Հաւաթեան

2004 Այնճար, 64 էջ

Վարժարանի 25 տարիներու գործունէութիւնը ներկայացնող յոբելինական հրատարակութիւն:

Շիրազ

Հրատարակութիւն Այնճարի Հայ Աւետ. Երկ. Վարժարանի

1988 Այնճար, 72 Էջ

Դպրոցական տարեգիրք աշակերտներու արձակ եւ չափածոյ գրութիւններով, նաեւ Արաբերէն եւ Անգլերէն բաժիններով:

Շիրազ

Հրատարակութիւն Այնճարի Հայ Աւետ. Երկ. Վարժարանի

1993 Այնճար, 110 Էջ

Դպրոցական տարեգիրք աշակերտներու արձակ եւ չափածոյ գրութիւններով, նաեւ Արաբերէն եւ Անգլերէն բաժիններով:

Մուսալեռ-Այնճար

Հրատարակութիւն Այնճարի Հիմնադրութեան 60-ամեակի մարմնի

Հեղինակ՝ Եսայի Հաւաթեան

1999 Այնճար, 62 Էջ

Ամփոփ ներկայացում Այնճարի 60 ամեայ պատմութեան տարբեր հանգրուաններուն՝ Արաբերէն եւ անգլերէն Ամփոփումներով:

Մուսալեռ

Այնճարի Հայ Կաթողիկէ Ս. Վարդարանի Տիրամայր ժողովրդապետութեան Ամսաթերթ

Խմբագիր՝ Հայր Մեսրոպ վրդ. Թոփալեան

Այնճարի Հայ Կաթողիկէ Ս. Վարդարանի Տիրամայր ժողովրդապետութեան լրատու որ կը հրատարակուի 2002-էն իվեր:

Les Eglises Armeniennes Du Liban

Հրատարակութիւն՝ Սէն Ժոզէֆ Համալսարանի

Հեղինակ՝ Րաֆֆի Չերչեան

2011 Պէյրութ, 205 Էջ

Ֆրանսերէն լեզուով Լիբանանահայ եկեղեցական կառոյցներուն նուիրուած գիտական պատկերազարդ հատոր: Ներկայացուած են նաեւ Այնճարի եկեղեցիները:

Armenographie

Հեղինակներ՝ Աննա Բարսեղեան եւ Սթէֆան Քրիսդանսըն

2010 Ժնեւ, 126 էջ

Վկայութիւններ սփիւռքի տարբեր շրջաններէն: Անդրադարձ կայ նաեւ Այնճարի մասին:

Սփիւռքահայերը Մարտադաշտի Վրայ

Հեղինակ՝ Աշոտ Պետրոսեան

2000 Երեւան, 95 Էջ

Հատորը Կը Ներկայացնէ Սփիւռքահայ երիտասարդներու մասնակցութիւնը Արցախեան ազտագրական պայքարին:

Այնճարի Հեռաձայնի Գիրք

Հեղինակներ՝ Ժագ Տաղլեան եւ Րաֆֆի Գէորգեան

Գիրքը Կը Ներկայացնէ Այնճարցիներու Հեռաձայնի Թիւերը, Այնճարի ամփոփ պատմութիւնը եւ Այնճարի հաստատութիւններու ծանուցումները:(Շարունակուող վերաթարմացուած հրատարակութիւններով)

Աշխարհը Ձեր Խոհանոցում - 1

Հեղինակ՝ Սոնիա Թաշճեան

2005 Երեւան, 80 Էջ

Գիրքը Կը Ներկայացնէ տարբեր ճաշատեսակներու բաղադրատոմսեր (Ներառեալ Մուսալեռցիական Ճաշեր):

Աշխարհը Ձեր Խոհանոցում - 2

Հեղինակ՝ Սոնիա Թաշճեան

2007 Երեւան, 80 Էջ

Գիրքը Կը Ներկայացնէ տարբեր ճաշատեսակներու բաղադրատոմսեր (Ներառեալ Մուսալեռցիական Ճաշեր):

Աշխարհը Ձեր Խոհանոցում - 3

Հեղինակ՝ Սոնիա Թաշճեան

2011 Երեւան, 80 Էջ

Գիրքը Կը Ներկայացնէ տարբեր ճաշատեսակներու բաղադրատոմսեր (Ներառեալ Մուսալեռցիական Ճաշեր):

Մուսա Լերան Եւ Այնճարի Տոհմիկ Ճաշեր

Հրատարակութիւն՝ Ս. Պօղոս Եկեղեցուոյ Տիկնանց Միութեան

2001 Լիբանան, 150 Էջ

Գիրքը Կը Ներկայացնէ Մուսա Լերան Եւ Այնճարի Տոհմիկ Ճաշերը:

Latest News

2017-02-21 18:51:06
2017-01-27 15:48:11
2017-01-21 19:01:36
2017-01-16 17:44:03
2017-01-13 18:01:33
2017-01-08 19:15:42
2017-01-06 20:45:50

Mousaler

Mousaler

From Mousaler to anjar, Traditions, Occupations, Lifestyle, Heroic Battle, Dialect.  It is impossible to talk about Anjar and its population without mentioning Mousa Dagh and Mousadaghians...
 

Anjar

Communities

Communities

Orthodox, Catholic, Evangelical Communities The Mousadaghians were mostly Orthodox who had many pastors in their community...

Associations

Associations

ARF, Hamazkayin, Armenian Red Cross, Homentmen, Anjar Black Belt Amity Associations acting in Anjar...

Figures

Figures

Political, Religious, Martyrs, Writers, Artsits, Donors, Scientists, Musicians List of Figures of Anjar.

Library

Tourist Guide

Tourist Guide

Map, Beautiful Scenes, Restaurants...
 

Library