Free Writings

Գրական Արձակ Գիրքեր

Պատիժներ

Խմբագիր՝ Պօղոս Սնապեան

2008 Պէյրութ, 133 Էջ

Տասնըհինգ հեղինակներու կողմէ Պօղոս Սնապեանի տարբեր գրութիւններուն անդրադարձող յօդուածներու հաւաքածոյ:

Պահանջելու Պէս Խնդրանք Իբրեւ

Մխիթարեան Մատենաշար

Հեղինակ՝ Վարդան Զօրենց (Գերապայծար Վարդան Աշգարեան)

1986 Վիեննա, 54 Էջ

Գրական վերլուծական էջեր նուիրուած հայ բանաստեղծներէն յատկապէս Սիամանթոյի եւ Դանիէլ Վարուժանի:

Գրական Վերլուծական Էջեր

Հրատարակութիւն՝ «Գառնի» մատենաշարի

Հեղինակ՝ Պետիկ Հերկելեան (Հերեան)

1992 Պէյրութ, 111 Էջ

Բանաստեղծ Պետիկ Հերկելեանի գրական վերլուծական յօդուածերու հաւաքածոյ:

Ընտրանի

Հրատարակութիւն՝ Հայաստանի Մուսալեռ Հայրենակցական Միութեան

Հեղինակ՝ Եդուարդ Պօյաճեան

1994 Երեւան, 382 էջ

Հատորը կը ներկայացնէ Ե. Պօյաճեանի «Հողը», «Տոմար Տարագրի», «Սէր եւ Վիշտ» եւ «Ծննդավայր Կորուսեալ» գրական գործերը:

Կրկէսին Մէջ

Հրատարակութիւն՝ Համազգայինի Վահէ Սէթեան Տպարանի

Հեղինակ՝ Պօղոս Սնապեան

2005 Պէյրութ, 251 Էջ

Գրական վերլուծական էջեր:

The Lost I

Հեղինակ՝ Շողիկ Գազանճեան-Հանիսեան

2004 Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ, 214 Էջ

Անգլերէն լեզուով վէպ հիմնուած Լիբանանի Քաղաքացիական պատերազմի դէպքերուն վրայ:

Հաւաքածոյ Ընտիր Գրուածոց

Հաւաքեց՝ Վահան Ա. Քհնյ. Քէնտիրճեան

1985 Անթիլիաս, 96 Էջ

Ընտիր եւ դաստիարակիչ էջերու հաւաքածոյ որ կ՛աւարտի տէր հօր բանաստեղծութիւններով:

Թատերգութիւններ

Հեղինակ՝ Յակոբ Թորոսեան

1966 Պէյրութ, 300 Էջ

Հինգ Թատերգութիւններու հաւաքածոյ առնուած ազգային եւ կրթական կեանքէն: Թատերգութիւններէն մէկը կը ներկայացնէ Մուսա լերան հերոսամարտը:

Հանդիպումներ

Խմբագիր՝ Պօղոս Սնապեան

1978 Պէյրութ, 287 Էջ

Հատորը կը ներկայացնէ Ուիլեըմ Սարոյեանի հետ կատարուած հարցազրոյցներ տարբեր տարիներու ընթացքին (1962 -1977):

«Պօղոս Սնապեանի Հետ» Ա. Հատոր

2008 Պէյրութ, 376 Էջ

Հատորը կ՛ամփոփէ Պօղոս Սնապեանի հետ կատարուած հարցազրոյցներէն փունջ մը:

Յուշատետր

2010 Պէյրութ, 16 էջ

Գրքոյկ նուիրուած վաղամեռիկ բանաստեղծ Պետիկ Հերկելեանի («Ազդակ» օրաթերթին կողմէ կազմակերպուած յիշատակի երեկոյի առիթով հրատարակուած:)

Եուհու

Հեղինակ՝ Պետիկ Հերկելեան (Հերեան)

1986 Պէյրութ, 129 էջ

Հատորը երգիծական արձակն է բանաստեղծ Պետիկ Հերկելեանի որուն հերոսը «Եուհու»ն է:

Կրնա՞նք Հաշտուիլ Թուրքին Հետ

Հեղինակ՝ Զարեւանդ

Գիրք նուիրուած Հայ-Թուրք յարաբերութիւններուն:

Քաղաքական Գրութիւններ

Հեղինակ՝ Հրազդան Ս. Զէյթլեան

1993 Լոս Անճէլըս, 143 Էջ

Քաղաքական յօդուածներու հաւաքածոյ հայերէն եւ անգլերէն լեզուներով:

Գիր Կեանքի

Հրատարակութիւն՝ Լոս Անճելըսի Մուսա Լերան Հայրենակցական Միութեան

Հեղինակ՝ Տ. Խորէն Քհնյ. Հապէշեան

2008 Լոս Անճելըս, 441 Էջ

Տէր Հայրը այս հատորով կը ներկայացնէ իր խոհափիլիսոփայական գրութիւնները հիմնուած ամուր հաւատքի, կեանքի փորձառութեան եւ խորաթափանց վերլուծումի վրայ:

Երազանքի Դաշխուրան

Հեղինակ՝ Ա. Լէյլանի (Մովսէս Տէր Գալուստեան)

1928 Պէյրութ, 34 Էջ

Արձակ գրութիւններ՝ «Հեքիաթային Հսկաներ», «Նոր Աստուած, Նոր Կրօնք, Նոր Աշխարհ» եւ «Ունայնութիւն Ունայնունթեանց» բաժիններով:

40 Ամեակ

2003 Պէյրութ, 8 էջ

Հրատարակուած «Բագին» ամսագրի քառասնամեակի եւ գրագէտ Պօղոս Սնապեանի 40 տարիներու գրական գործունէութեան առիթով:

Ներկայացուած են Պ. Սնապեանի կենսագրութիւնը եւ վկայութիւններ «Բագին»-ի եւ Սնապեանի մասին:

Կինը

Մխիթարեան Մատենաշար

Հեղինակ՝ Վարդան Զօրենց (Գերապայծառ Վարդան Աշգարեան)

1986 Վիեննա, 45 էջ

Հեղինակի բանախօսութիւնը «Կինը Դարերու Ընդմէջէն» եւ «Հայ Կնոջ Դերը Աւարայրի Ճակատամարտին Մէջ»:

Աղքատներուն Աւանդութիւնը

Հեղինակ՝ Պօղոս Սնապեան

1983 Պէյրութ, 186 Էջ

Պատմուածքներու հատոր հեղինակի կեանքէն առնուած:

Անդրշիրիմեան Ձայներ

Հեղինակ՝ Պօղոս Սնապեան

1960 Պէյրութ, 93 էջ

Գուրգէն Մահարիի «Միջնաբերդ»-ին դէմ գրած յօդուածի պատասխան գրքոյկ՝ մէջբերումներով եւ փաստագրական հատուածներով:

Տարեդարձներ

Հեղինակ՝ Պօղոս Սնապեան

2001 Պէյրութ, 207 Էջ

Պօղոս Սնապեանի գրական յօդուածներու հաւաքածոյ նուիրուած հայ գրագէտներուն:

Յեղափոխութեան Համար

Հեղինակ՝ Պօղոս Սնապեան

1956 Պէյրութ, 104 Էջ

Պօղոս Սնապեանի գրական յօդուածներու հաւաքածոյ Անդրանիկ Ծառուկեանի յառաջաբանով:

Մեծարանքի Երեկոյ

Հրատարակութին Հ.Յ.Դ. «Կարմիր Լեռ» Կոմիտէի դաստիարակչական յանձնախումբի

2003 Լիբանան, 45 Էջ

Նուիրուած՝ Պօղոս Սնապեանի գրական գործունէութեան յիսնամեակին:

Մեր Փարախէն Ներս

Հեղինակ՝ Պօղոս Սնապեան

2007 Պէյրութ, 231 Էջ

Պօղոս Սնապեանի գրական յօդուածներու հաւաքածոյ:

Վերծանումներ

Հեղինակ՝ Պօղոս Սնապեան

2011 Պէյրութ, 194 էջ

Գրաքննադատական հատոր՝ ուր Սնապեան գրական վերծանումներ կը կատարէ, հայ գրողներու գործերէն յստակացնելով բազմաթիւ անորոշութիւններ գրական տարբեր գործերու մէջ:

Թուղթ Զաւակներուս

Հեղինակ՝ Եդուարդ Պօյաճեան

1960 Պէյրութ, 116 Էջ

Հեղինակը իր խրատներն ու թելադրութիւնները կը փոխանցէ իր զաւակներուն համամարդկային եւ ազգային տեսանկիւնէ:

Երկեր - Ա. հատոր

Համազգայինի Մատենաշար

Հեղինակ՝ Եդուարդ Պօյաճեան

1972 Պէյրութ, 333 Էջ

Հատորը կ՛ամփոփէ Պօյաճեանի «Հողը», «Տոմար Տարագրի» եւ «Սիսակ եւ Միսաք» գրական աշխատութիւնները:

Դէմքեր - Ա. հատոր

Հեղինակ՝ Եդուարդ Պօյաճեան

1966 Պէյրութ, 381 Էջ

Հատորը կը ներկայացնէ հայ ժողովուրդի կարեւորագոյն դէմքերէն խումբ մը՝ հին ժամանակներէն սկսեալ:

Տոմար Տարագրի

Հեղինակ՝ Եդուարդ Պօյաճեան

1963 Պէյրութ, 225 Էջ

Հատորը կը ներկայացնէ Պօյաճեանէն 4 պատմուածքներ եւ «Սիսակ եւ Միսաք» գրական գործը:

Տպաւորութիւններու Հէնքով

Հրատարակութիւն՝ «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան

Հեղինակ՝ Պօղոս Սնապեան

2003 Անթիլիաս, 277 Էջ

Հատորը կ՛ամփոփէ հեղինակի գրական յօդուածները խումբ մը հայ գրողներու մասին:

Ատանայի Վկաները

Հեղինակ՝ Վարուժան Արքեպիսկոպոս Հերկելեան

2010 Նիկոսիա, 160 էջ

Նամակներու հաւաքածոյ Ատանայի կոտորածին եւ Կիպրոսի հայ համայնքին առնչուող:

أصداء الإبادة الأرمنية في الصحافة السورية 1877 -1930

Հեղինակ՝ Դոկտ. Նորա Արիսեան

2004 Պէյրութ, 384 էջ

Հատորը կը ներկայացնէ Հայկական ցեղասպանութեան մասին Սուրիական մամուլին մէջ լոյս տեսած յօդուածները 1877-էն 1930 թուականներուն:

غوائل الأرمن في الفكر السوري

Հեղինակ՝ Դոկտ. Նորա Արիսեան

2002 Դամասկոս, 180 էջ

Հեղինակը կը ներկայացնէ Սուրիացի մտաւորականներու կեցուածքները Հայոց ցեղասպանութեան մասին:

Կիպրոսի Թեմի Հովուական Կարգը եւ Թեմական Կազմաւորումը

Հեղինակ՝ Վարուժան Արքեպիսկոպոս Հերկելեան

2011 Նիկոսիա, 320 էջ

Նամակներու եւ կոնդակներու հաւաքածոյ որ կը լուսաբանէ Կիպրոսի Թեմի Հովուական Կարգը եւ Թեմական Կազմաւորումը:

Հայ Կնոջ Դերը Հայ Յեղափոխական Շարժման Մէջ

Հրատարակութիւն Գէորգ Մելիտինեցի Գրական ֆոնտի

Հեղինակ՝ Սոնա Զէյթլեան

1968 Անթիլիաս, 174 էջ

Կը ներկայացնէ Հայ Կնոջ Դերը Հայ Յեղափոխական Շարժման Մէջ:

Ակների Գրչութեան Դպրոցը՝ Գեղարդավանք

Հեղինակ՝ Մովսէս Քհնյ. Ղազարեան

2002 Երեւան, 73 էջ

Դէզ ներկայացուած 1951 թուականին Էջմիածին՝ նուիրուած Գեղարդի Վանքի գրչութեան:

Թղթակցութիւն Սահակ Բ. Կաթողիկոսի եւ Պետրոս Արք. Սարաճեանի

Հրատարակութիւն՝ Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան

Հեղինակ՝ Վարուժան Արքեպիսկոպոս Հերկելեան

2011 Նիկոսիա, 320 էջ

Արխիւային հատորը կը ներկայացնէ 350 նամակներ եւ կոնդակներ՝ Թղթակցութիւն Սահակ Բ. Կաթողիկոսի եւ Պետրոս Արք. Սարաճեանի միջեւ:

Կեանքի Էջեր

Հեղինակ՝ Անդրանիկ Ուրֆալեան

1950 Պէյրութ, 159 էջ

Արձակ գրութիւններու հաւաքածոյ՝ ձօնուած հեղինակի ուսուցիչ Յակոբ Օշականին:

Մխիթարեան Համանուա

Հեղինակ՝ Վարդան Զօրենց (Գերապայծառ Վարդան Աշգարեան)

1977 Պէյրութ, 67 էջ

Արձակ նուիրուած Մխիթար Աբբահօր ծննդեան 300 ամեակին:

Կեանքի Մը Հետքերով

Հեղինակ՝ Անդրանիկ Ուրֆալեան

1990, 714 էջ

Հեղինակի կեանքի յուշագրութիւն:

Արագիլ

Խմբագիր՝ Պօղոս Սնապեան

1984 Պէյրութ, 79 էջ

Արագիլին նուիրուած տարբեր հեղինակներու գրութիւններու հաւաքածոյ:

Ձգողական

Հեղինակ՝ Պօղոս Սնապեան

2010 Պէյրութ, 150 էջ

Ազգայնաշունչ գրութիւններու հաւաքածոյ:

Ես Գալիս Եմ Իմ Պապի Գրկից

Հեղինակ՝ Արսէն Ճանեան

2010 Երեւան, 172 էջ

Հեղինակի արձակ գրութիւններու ժողովածու:

Մաքարոնի Թիլէկ-Թիլէկ

Հեղինակ՝ Ճորճ Աբէլեան

2011 Այնճար, 392 Էջ

Պատմուածքներ Քեսապէն եւ Այնճարէն:

Մտաւորական Մարտիկը

Հեղինակ՝ Կարէն Ճանեան

2006 Երեւան, 80 էջ

Ներկայացուած են Արցախեան նահատակ ազատամարտիկ Կարէն Ճանեանի Բանաստեղծութիւնները, արձակ էջերը եւ մամուլին մէջ իր մասին լոյս տեսած գրութիւնները:

Մուսա Լերան Ժողովրդական Հեքիաթներ

Մշակում՝ Սոնա Զէյթլեան

1974 Պէյրութ, 81 էջ

Գիրքը կը ներկայացնէ Մուսա Լերան Ժողովրդական Հեքիաթներէն՝ կենդանական եւ կենցաղային հեքիաթները:

A Place Far Away

Հեղինակ՝ Վահան Զանոյեան

2013 , 330 էջ

Անգլերէն լեզուով վէպ որ կ՛անդրադառնայ մարմնավաճառութեան յոռի երեւոյթին իրական կեանքէ առնուած դէպքերու վրայ հիմնուած:

The Crossing

Հեղինակ՝ Լէյլա Աշգարեան

2010 Լիբանան, 100 Էջ

Հեղինակը կը ներկայացնէ իր կեանքի տարբեր հանգրուանները:

Latest News

2017-02-21 18:51:06
2017-01-27 15:48:11
2017-01-21 19:01:36
2017-01-16 17:44:03
2017-01-13 18:01:33
2017-01-08 19:15:42
2017-01-06 20:45:50

Mousaler

Mousaler

From Mousaler to anjar, Traditions, Occupations, Lifestyle, Heroic Battle, Dialect.  It is impossible to talk about Anjar and its population without mentioning Mousa Dagh and Mousadaghians...
 

Anjar

Communities

Communities

Orthodox, Catholic, Evangelical Communities The Mousadaghians were mostly Orthodox who had many pastors in their community...

Associations

Associations

ARF, Hamazkayin, Armenian Red Cross, Homentmen, Anjar Black Belt Amity Associations acting in Anjar...

Figures

Figures

Political, Religious, Martyrs, Writers, Artsits, Donors, Scientists, Musicians List of Figures of Anjar.

Library

Tourist Guide

Tourist Guide

Map, Beautiful Scenes, Restaurants...
 

Library