Poems

Բանաստեղծական Գիրքեր

Քերթուածներ

Հրատարակութիւն՝ Բերիոյ Հայոց Թեմի

Հեղինակ՝ Զուլալ Գազանճեան

2008 Հալէպ, 287 էջ

Հեղինակի քերթուածներու հաւաքածոյ որ կը բովանդակէ «Կեանքը Քոյրս», «Արեւածաղկի մը Նման», «Հին Լուրեր՝ Քանի մը Տողով», «Հիմա Ամէն Ինչ կը Հասկնամ», «Շարունակելի» եւ «Լուսանցքի Վրայ» քերթողական տետրակները:

Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ՝ Զուլալ Գազանճեան

1996 Երեւան, 142 էջ

Հեղինակի բանաստեղծութիւններու հաւաքածոյ որ կը բովանդակէ «Կեանքը Քոյրս», «Արեւածաղկի մը Նման», «Հին Լուրեր՝ Քանի մը Տողով», «Նորատուզ», «Շարունակելի» եւ «61, Rue Rochechouart» քերթողական տետրակները:

Յաւերժութիւն

Հեղինակ՝ Արտեմիս Գըլըճեան

1992 Լոս Անճելըս, 78 էջ

Հեղինակի քերթուածներու հաւաքածոյ:

Բառը

Հեղինակ՝ Պետրոս Հերեան

1983 Պէյրութ, 66 էջ

Հեղինակի բանաստեղծութիւններու հաւաքածոյ 3 բաժիններով՝ «Շարժումներ», «Ալլահին Բեռը» եւ «Օղակին Մէջ»:

Կեանքը Երգ

Հեղինակ՝ Վարդան Զօրենց (Գերապայծառ Վարդան Աշգարեան)

1979 Պէյրութ, 54 էջ

Հեղինակի բանաստեղծութիւններէն փունջ մը:

Ծննդավայր Կորուսեալ

 

Հեղինակ՝ Եդուարդ Պօյաճեան

1984 Պէյրութ, 76 Էջ

Բանաստեղծութիւններ նուիրուած հեղինակի ծննդավայրին:

Յաւերժական Երգեր (Շարք 5 հատորներով)

Հեղինակ՝ Յակոբ Փամպուքեան (Բամպակեան)

2001-2007 տարիներուն, Այնճար

Բանաստեղծութիւններ հոգեւոր թեմաներով՝ հիմնուած ամուր հաւատքի վրայ:

Հատընտիր

Խմբագիր՝ Սոնիա Թաշճեան

Հեղինակ՝ Պետրոս Հերեան

2004 Երեւան, 97 էջ

Յետ մահու հրատարակութիւն Պետրոս Հերեանի ծննդեան 50-ամեակին առիթով:

Հողին Կարօտով

Հեղինակ՝ Յակոբ Փամպուքեան (Բամպակեան)

1999 Պէյրութ, 223 Էջ

Հեղինակին արձակ եւ չափածոյ գրութիւններու հաւաքածոյ: Հատորը կ՛ամփոփէ «Հողին Կարօտով» ,«Յոյսի եւ Պայքարի Ջահեր», «Յաւերժական Երգեր» եւ «ՆՆջող Անմահներ» բանաստեղծական գործերը:

Պատուհանէն Դուրս

Հեղինակ՝ Պետիկ Հերկելեան (Հերեան)

1972 Պէյրութ, 46 էջ

Հեղինակի առաջին բանաստեղծական փորձերու հաւաքածոյ:

Եւ Երկիր Պագանեմ

Հեղինակ՝ Պետիկ Հերկելեան (Հերեան)

1985 Պէյրութ, 52 էջ

Հեղինակի ազգայնաշունչ բանաստեղծութիւններէն փունջ մը:

Գարնան Առաւօտ

Հեղինակ՝ Յակոբ Փամպուքեան (Բամպակեան)

2007 Այնճար, 85 էջ

Բանաստեղծութիւններ ներշնչուած գարնան զարթօնքէն համամարդկային ապրումներով:

Կնոջ Երգը

Հեղինակ՝ Աբրահամ Գատեան

1996 Պէյրութ, 159 էջ

Հեղինակի Բանաստեղծութիւններու հաւաքածոյ՝ այլազան թեմաներով:

Դուն

Հրատարակութիւն՝ Հայաստանի Մուսալեռ Հայրենակցական Միութեան

Հեղինակ՝ Եդուարդ Պօյաճեան Խմբագիր՝ Պօղոս Սնապեան

2005 Երեւան, 266 էջ

Եդուարդ Պօյաճեանի բանաստեղծութիւններու հաւաքածոյ:

Այրուող Կակաչներու Ռիթմը

Հեղինակ՝ Սոնիա Թաշճեան

1994 Երեւան, 50 էջ

Բանաստեղծութիւններու հաւաքածոյ՝ «Եկուր Իմ Պատանի Երազ», «Փակագիծ» եւ «Ձիւնի Տակ Կը Մսին Շուքերը» բաժիններով:

Սիրոյ Սկիհ

Հեղինակ՝ Ա. Լէյլանի (Մովսէս Տէր Գալուստեան)

1929 Պէյրութ, 51 Էջ

Հատորը կ՛ամփոփէ հեղինակին քերթուածներէն փունջ մը, արձակ գրութիւններ եւ Մուսա Լերան հեքիաթներ:

Սէր

«Նոր Գրականութիւն» շարժումի հրատարակութիւն

Հեղինակներ՝ Սոնիա, Հեղնար, Վահագն, Սեպուհ Վահագնի, Խաչիկ Տէր Ղուկասեան, Հրազդան, Սեւակ, Մեհրէ

1988 Պէյրութ, 260 Էջ

Արձակ եւ չափածոյ գրութիւններ Լիբանանահայ երիտասարդ գրողներէ:

Ցուցափեղկին Մէջ

Հեղինակ՝ Արա Գազանճեան

1997 Լոս Անճելըս, 47 էջ

Բանաստեղծութիւններու հաւաքածոյ:

Անանուն

Հեղինակներ՝ Հրազդան, Միհր, Սեւակ

1984 Պէյրութ, 67 էջ

Արձակ եւ չափածոյ գրութիւններ՝ «Նոր Գրականութիւն» շարժումի երեք երիտասարդներու հեղինակութեամբ:

Latest News

2017-02-21 18:51:06
2017-01-27 15:48:11
2017-01-21 19:01:36
2017-01-16 17:44:03
2017-01-13 18:01:33
2017-01-08 19:15:42
2017-01-06 20:45:50

Mousaler

Mousaler

From Mousaler to anjar, Traditions, Occupations, Lifestyle, Heroic Battle, Dialect.  It is impossible to talk about Anjar and its population without mentioning Mousa Dagh and Mousadaghians...
 

Anjar

Communities

Communities

Orthodox, Catholic, Evangelical Communities The Mousadaghians were mostly Orthodox who had many pastors in their community...

Associations

Associations

ARF, Hamazkayin, Armenian Red Cross, Homentmen, Anjar Black Belt Amity Associations acting in Anjar...

Figures

Figures

Political, Religious, Martyrs, Writers, Artsits, Donors, Scientists, Musicians List of Figures of Anjar.

Library

Tourist Guide

Tourist Guide

Map, Beautiful Scenes, Restaurants...
 

Library