Related to Mousaler

Գիրքեր Որոնք Կապ Ո Մուսա Լերան Հետ

Անտիոքի Մերձակայ Ռուճի Հովիտի Հայերը

«Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլայն» Հիմնադրամ - թիւ 2

Հեղինակ՝ Յակոբ Չոլաքեան

2006 Անթիլիաս, 257 Էջ

Պատմա-Ազգագրական Ուսումնասիրութիւն Անտիոքի շրջանին մէջ մտնող Ռուճի Հովիտի հայ գաղթականներու պատմութեան եւ ազգագրութեան նուիրուած:

Էջեր Կամաւորի Օրագրէս

Հեղինակ՝ Խորէն Ա. Քհնյ. Աճէմեան

1967 Պէյրութ, 325 Էջ

Գիրքը կը ներկայացնէ Կամաւոր Լէգեոնական Խորէն Ա. Քհնյ. Աճէմեանի յուշերը՝ կիլիկիոյ Լեգէոնական-Կամաւորական շարժումի մասին:

Կիլիկիոյ Հայութեան Վերջին Գաղթը

Հեղինակ՝ Հրանդ Գանգրունի

1998 Պէյրութ, 199 Էջ

Պատմական ուսումնասիրութիւն Կիլիկիոյ շրջանի հայութեան վերջին գաղթին մասին 1920-1921 թուականներուն: Ներկայացուած են պատմական փաստաթուղթեր:

Հերոսապատում Մեծ Եղեռնի

Հրատարակութիւն «Ազդակ» օրաթերթի

1978 Պէյրութ, 413 Էջ

1915-ի հերոսամարտերուն նուիրուած հատոր: Առանձին գլուխ մը նուիրուած է Մուսա Լերան Հերոսամարտին (էջ 273-330):

Քեսապ (եռահատոր)

Հրատարակութիւն Համազգայինի Սուրիոյ Շրջ. Վարչութեան

Հեղինակ՝ Յակոբ Չոլաքեան

1995 Հալէպ

Քեսապի բնակավայրերուն, բնակչութեան, պատմութեան եւ տնտեսութեան նուիրուած ծաւալուն աշխատասիրութիւն: Կարգ մը բաժիններ կը վերաբերին Մուսալեռցիներուն:

Հայկական Լէգեոնը

Հրատարակութիւն Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան

Հեղինակ՝ Տիգրան Յ. Պօյաճեան

1965 Նիւ Եորք, 412 Էջ

Հեղինակը որպէս լէգեոնական կը ներկայացնէ իր յուշերը:

The Light Bearers

Հեղինակ՝ Jean Hatton

2003 Անգլիա, 295 Էջ

Աշխատասիրութիւն Նուիրուած Միսիոնարական շարժումի 150-ամեակին: Գրքին մէջ կան ակնարկութիւններ Մուսա Լերան ժողովուրդին եւ հերոսամարտին մասին:

Մուսա Լերան Ժողովրդային Հեքիաթներ

Հեղինակ՝ Սոնա Զէյթլեան

Կենդանական եւ կենցաղային հեքիաթներ Մուսա Լերան ժողովուրդէն հաւաքուած եւ մշակուած:

Antioche (եռահատոր)

Հեղինակ՝ Colonel Paul Jacquot

1931 Անտիոք

Զբօսաշրջիկական ծանօթացման հրատարակութիւն Անտիոքի շրջանին մասին: Բաժին մը յատկացուած է Մուսա Լերան:

Բնօրրան

Հայաստանի Հայրենակցական Միութիւններու Խորհուրդ

Խմբագիր՝ Ճոզէֆ Աւետիսեան

2004-2007 Երեւան, 320 Էջ

Հայրենակցական Միութիւններու գործունէութիւնը ներկայացնող հանդէս:

Ալէքսանտրէթի Սանճաքի Հարցը եւ Միջազգային Դիւանագիտութիւնը 1936-1939

Հեղինակ՝ Ալիշան Պայրամեան

1998 Երեւան, 212 Էջ

Հատորը կը ներկայացնէ Ալէքսանտրէթի Սանճաքի Թուրքիոյ միացման միջազգային դիւանագիտութեան քաղաքական պայքարի տարբեր փուլերը:

Armenian Kingdom of Cilicia

Հեղինակ՝ Ազատ Պոզոյեան

2009 , 87 Էջ

Հատորը կը ներկայացնէ Կիլիկիոյ հայկական թագաւորութեան տարբեր շրջանները գունազարդ լուսանկարներով՝ Հայերէն եւ անգլերէն լեզուներով: Առանձին բաժինով մը ներկայացուած է Մուսա Լերան շրջանը:

Latest News

2017-02-21 18:51:06
2017-01-27 15:48:11
2017-01-21 19:01:36
2017-01-16 17:44:03
2017-01-13 18:01:33
2017-01-08 19:15:42
2017-01-06 20:45:50

Mousaler

Mousaler

From Mousaler to anjar, Traditions, Occupations, Lifestyle, Heroic Battle, Dialect.  It is impossible to talk about Anjar and its population without mentioning Mousa Dagh and Mousadaghians...
 

Anjar

Communities

Communities

Orthodox, Catholic, Evangelical Communities The Mousadaghians were mostly Orthodox who had many pastors in their community...

Associations

Associations

ARF, Hamazkayin, Armenian Red Cross, Homentmen, Anjar Black Belt Amity Associations acting in Anjar...

Figures

Figures

Political, Religious, Martyrs, Writers, Artsits, Donors, Scientists, Musicians List of Figures of Anjar.

Library

Tourist Guide

Tourist Guide

Map, Beautiful Scenes, Restaurants...
 

Library