Համազգային

Համազգայինի «Պ.Սեւակ» մասնաճիւղ

Երաժշտական

Մասնաճիւղի կազմութենէն անմիջապէս ետք, ծնունդ կ՛առնէ «Կոմիտաս» երգչախումբը: Երգչախումբը բազմաթիւ ելոյթներ կ՛ունենայ Այնճարի, Զահլէի եւ Դամասկոսի մէջ (խմբավարներ Գէորգ Գանտահարեան, Տէր Մաշտոց Քհնյ. Աշգարեան, Տէր Կոմիտաս Քհնյ. Փանոսեան): Աւելի ուշ խմբավարութեամբ Պարգեւ Թասլագեանի երգչախումբը կ՛ունենայ աննախընթաց վերելք: Ելոյթներ կը կազմակերպուին տարբեր քաղաքներու մէջ: Երգչախումբը հանդէս կուգայ նաեւ զուտ արաբական շրջանակներու մէջ խառն յայտագիրներով եւ մեծ խանդավառութիւն ստեղծելով: Երգչախումբը կը մասնակցի միջ-արաբական երգչախումբերու մրցումին Թրիփոլիի մէջ գրաւելով առաջին դիրքը:
Մասնաճիւղը կը կազմէ նաեւ «կաքաւիկ» մանկապատանեկան երգչախումբը՝ խմբավարութեամբ Տէր Մաշտոց Քհնյ. Աշգարեանի եւ Զաքար Քէշիշեանի: «Կաքաւիկ»-ը տպաւորիչ ելոյթներ կ՛ունենայ թէ Այնճարի եւ թէ Պէյրութի մէջ:
Ամերիկեան համալսարանի «Էսէմպլի Հոլ» -ի ելոյթը մեծ տպաւորութիւն կը գործէ քաղաքի արուեստասէր հասարակութեան վրայ:
Վերջին շրջանին խումբը կը ղեկավարէ տէր Հրանդ Քհնյ. Գէորգեանը:

Որոշ ժամանակաշրջան մը մասնաճիւղի ակումբէն ներս կը գործէ Համազգայինի «Բարսեղ Կանաչեան» երաժշտանոցի մասնաճիւղը:

Պարարուեստ

Մասնաճիւղի գործունէութեան մէջ մեծ տեղ կը տրուի նաեւ պարարուեստին: Մասնաճիւղը կ՛ունենայ իր «Կոմիտաս» պարախումբը: Մեծապէս կը փայլի պարախումբը պարուսոյց Պրն. Խաչիկ Սեպէեանի ղեկավարութեան օրերուն: Պարախումբը տպաւորիչ ելոյթներ կ՛ունենայ Այնճարի, Պէյրութի, Զահլէի, Ռաս էլ Մըթնի, Պէյթ էլ Տինի եւ յատկապէս Դամասկոսի միջազգային փառատօնին՝ արժանանալով հայ թէ օտար հանդիսականներու անվերապահ գնահատանքին:

Վերջին շրջանին կը կազմուի նաեւ «Կաքաւիկ» մանկապատանեկան պարախումբը՝ պարուսոյց ունենալով օրդ. Գայանէ Մածունեանը:

Մանկապատանեկան պարախումբը կ՛ունենայ քանի մը ելոյթներ Այնճարի եւ Պէյրութի մէջ մեծ խանդավառութիւն ստեղծելով:
«Կաքաւիկ» մանկապատանեկան պարախումբը իր մասնակցութիւնը կը բերէ Մուսա Լերան Հերոսամարտի 95 ամեակի ձեռնարկներուն արժանանալով բոլորի գնահատանքին:

Թատերական

Համազգայինի Այնճարի մասնաճիւղը, թատերական կեանքին մէջ եւս՝ մեծ վաստակ ունի: Դեռ նորակազմ, մասնաճիւղը կը ձեռնարկէ Մ. Իշխանի «Մեռնիլը Որքան Դժուար է » թատերախաղի ներկայացումին, ընկ. Յակոբ Փանոսեանի բեմադրութեամբ:

1979-ին թատերախումբի բեմադրիչը կը դառնայ Հայաստանի մէջ մասնագիտացած Պրն. Օննիկ Գանթարճեան:

Այս շրջանին թատերախումբը կ՛ունենայ իր անունը՝ «Լուսարձակ 40»(Տարին կը զուգադիպէր Այնճարի հիմնադրութեան 40 ամեակին, ինչպէս նաեւ 40 թիւը կը խորհրդանշէ Մուսա Լերան հերոսամարտի 40 օրերը):

Այդ սերունդէն քանի մը ընկերներ, զանազան բեմադրութիւններ հրամցուցին հանրութեան . Զաւէն Թաշճեան ,Վահէ Աշգարեան , Մուշեղ Գարագաշեան եւ Սագօ Փանոսեան:

Այս շրջանին թատերախումբը կ՛ունենայ իր անունը՝ «Լուսարձակ 40»(Տարին կը զուգադիպէր Այնճարի հիմնադրութեան 40 ամեակին, ինչպէս նաեւ 40 թիւը կը խորհրդանշէ Մուսա Լերան հերոսամարտի 40 օրերը):

Այդ սերունդէն քանի մը ընկերներ, զանազան բեմադրութիւններ հրամցուցին հանրութեան . Զաւէն Թաշճեան ,Վահէ Աշգարեան , Մուշեղ Գարագաշեան եւ Սագօ Փանոսեան:

Դարձեալ Ռ. Առաքելեանի ղեկավարութամբ, մասնաճիւղէն ներս ստեղծուած էր ասմունքի շարժում մը: Խումբը կոչուած է «Սուրէն Քոչարեան» ի պատիւ հայրենի ասմունքի մեծ վարպետին: Ասմունքի խմբակի անդամները միշտ մասնակցած են ազգային տօնախմբութիւններու եւ մշակութային այլազան ձեռնարկներու:

Նկարչական

Մասնաճիւղը նաեւ աշխատանք տարած է կերպարուեստի բնաշխարհէն ներս: Կազմակերպած է արուեստի եւ ձեռային աշխատանքներու ցուցահանդէսներ, ինչպէս նաեւ նկարչական դասընթացքներ:

Շրջան մը Համազգայինի «Թորոս Ռոսլին» ակադեմիան մասնաճիւղ մը կը բանայ Այնճարի մէջ, որ առիթ կը ստեղծէ արուեստի հակում ունեցող երիտասարդներուն աւելիով զարգացնելու իրենց նկարչական կարողութիւնները: Ակադեմիայի դասընթացքներուն հետեւող երիտասարդ–երիտասարդուհիները հետագային իրենց գործերը ցուցադրեցին գիւղին եւ Պեքայի զանազան արուեստի կեդրոններուն մէջ:

Այնճարի 65 ամեակի առիթով, Մասնաճիւղը կը հիմնէ նաեւ իր նկարչական «Ռուբէն Նաքեան» արուեստի դպրոցը ղեկավարութեամբ Պրն. Րաֆֆի Անտոնեանի, որ երկար տարիներ կը գործէ ներկայացնելով տարեկան ցուցահանդէսներ: Շրջան մը աշխատանքներուն կը հսկէ Գրիգոր Սգայեանը:

Մշակութային Գործունէութիւն

Մասնաճիւղը տարիներու ընթացքին, մեծ թիւով դասախօսական ձեռնարկներ հրամցուցած է հանրութեան: Կազմակերպած է գրական երեկոներ, հրաւիրելով Լիբանանահայ գաղութի ծանօթ գրագէտներ եւ մտաւորականներ: Մասնաճիւղը հրատարակած է նաեւ Թովմաս Հապէշեանի «Մուսա Լերան Պապենական Արձագանգներ» հատորը՝ մեկենասութեամբ Պրն. Հրաչ Աշգեանի:

Մասնաճիւղը կառուցած է նաեւ հանրութեան համար տրամադրելի գրադարան մը, որու շինութեան իրենց ներդրումը բերած են վաղամեռիկ համազգայնական՝ Անի Ինճէեանի ծնողները: Ի յիշատակ՝ Անիի, գրադարանը կոչուած է Համազգայինի «Պ. Սեւակ» մասնաճիւղի «Անի Ինճէեան» գրադարան:

Որպէս մշակութային գործունէութիւն, մասնաճիւղը ստեղծած է նաեւ ֆիլմի ցուցադրութեան ակումբ մը: Հանրութեան ցուցադրած է յատկապէս հայկական ֆիլմերու փունջ մը, ինչպէս՝ «Ձորի Միրոն», «Նահապետը», «նռան Գոյնը» ....
Շրջանի մը համար մասնաճիւղը ունեցած է նաեւ իր գրախանութը ակումբի կողքին:
Մասնաճիւղը նախանձախնդիր եղած է գնահատելու գիւղի օժտուած գրողներն ու արուեստագէտները միշտ կազմակերպելով գիրքերու շնորհանդէսներ եւ արուեստի ցուցահանդէսներ յատկապէս Մուսա Լերան հերոսամարտի տօնակատարութիւններու ընթացքին:

Միութիւններ