Երաժիշտներ

Երաժիշտներ

Պարգեւ Թասլաքեան

Զաքար Քէշիշեան

Գէորգ Հաճեան

Գէորգ Պուրսալեան

Եսայի Մարգարեան (Տոլար Պապուկ)

Շահէ Սգայեան

Սարգիս Փանոսեան

Տէր Մաշտոց Քհնյ. Աշգարեան

Տէր Կոմիտաս Քհնյ. Փանոսեան

LOGO en

Վերջին Լուրեր

Դէմքեր