Լուրերու Արխիվ

HISHADAG AINJAR

Յիշատակելի Օր Մը
Այնճարի Համար

Շաբաթ, 26 նոյեմբեր 1966-ը յիշատակելի օր մը եղաւ Այնճարի հայութեան համար: Արդարեւ, նոյն օրը տեղի ունեցան «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան նուիրատուութեամբ իրականացած «Յառաջ» քոլեճի նորակառոյց դասարաններու բացումը եւ ՀՅ Դաշնակցութեան 76-ամեակի փառահեղ տօնակատարութիւնը:

Ժամը 3:00-ին լիբանանահայ թեմի առաջնորդ Տաճատ արք. Ուրֆալեանի գլխաւորութեամբ, «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան Լիբանանի յանձնախումբի անդամներ,  «Յառաջ» քոլեճի խնամակալութեան եւ հոգաբարձութեան անդամներ, ինչպէս նաեւ Այնճարի պաշտօնական մարմիններ, ուսուցչական կազմ եւ աշակերտութիւն, ուղղուեցան «Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան բարերարութեամբ կառուցուած նորակառոյց շէնքը:

Բացման աւանդական ժապաւէնը կտրեց «Կիւլպէնկեան»  յանձնախումբի անդամներէն տոքթ. Բաբգէն Մկրտիչեան:

Այցելուները շրջեցան նորակառոյց դասարանները եւ հիացումով արտայայտուեցան եղած աշխատանքին մասին: Ապա տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն: «Յառաջ» քոլեճի տնօրէն Յովհաննէս Գարագաշեան գեղեցիկ ուղերձով մը շնորհակալութիւն յայտնեց «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան: Ան դրուատեց հիմնարկութեան ազգասիրական եւ մարդասիրական բարձր առաքինութիւններն ու վսեմ առաքելութիւնը: Աշակերտութեան կողմէ Շուշան Փանոսեան կարդաց ուղերձ մը` արտայայտելով «Յառաջ» քոլեճի աշակերտութեան երախտագիտական ամենախոր զգացումները «Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան հանդէպ: Խօսուեցան բաժակաճառեր եւ եղան մաղթանքներ «Յառաջ» քոլեճի առաքելութեան եւ յաջողութեան համար: Այս առթիւ նորակառոյց շէնքին երկրաչափը` ազգային երեսփոխան Գէորգ Էմմիեան ներկայացուց քոլեճին ամբողջական ծրագիրը վեց դասարաններով եւ իր յարակից մասերով, եւ նկատելով, որ քոլեճին կէսը արդէն իսկ շինուած էր, առաջնորդ սրբազան հօր, «Յառաջ» քոլեճի եւ Այնճարի պաշտօնական մարմիններուն կողմէ խնդրանք ներկայացուեցաւ «Կիւլպէնկեան»  հիմնարկութեան Լիբանանի յանձնախումբին, որ ամբողջացնէ քոլեճին շինութեան ծրագիրը: Յոյսով ենք, որ «Կիւլպէնկեան»  հիմնարկութիւնը կ՛օժտէ Մուսա Լերան ժողովուրդը արդիական քոլեճով մը:

Նոյն առիթով տեղի ունեցաւ նաեւ բացումը տէր եւ տիկին Մովսէս Մախուլեաններու բարերարութեամբ կառուցուած նախակրթարանի երկու դասարաններուն:

* * *

Շաբաթ, երեկոյեան ժամը 7:30-ին տեղի ունեցաւ ՀՅ Դաշնակցութեան 76-ամեակի խանդավառ տօնակատարութիւնը «Տիգրանեան» սրահին մէջ: Այս առթիւ կազմակերպուած էր նաեւ խրախճանք: «Տիգրանեան» սրահը լեցուած էր երկսեռ հասարակութեամբ մը: Օրուան բանախօսն էր Սարգիս Զէյթլեան, որ խօսեցաւ ազգայնաշունչ ճառ մը` վեր առնելով 76-ամեակի խորհուրդը: Խրախճանքին թամատայութիւնը ձեռնհասօրէն  վարեց Պօղոս Սնապեան, որ իր ստեղծած խանդավառութեամբ մթնոլորտը տաք պահեց ամբողջ հանդէսի ընթացքին: Խրախճանքին խանդավառութիւնը իր գագաթնակէտին հասաւ, երբ մեր մէջ հիւրաբար գտնուող արուեստագէտները բեմ եկան երգով եւ մանրավէպեր պատմելով: Կուսակցական վարակիչ երգերու հետ եղան նաեւ մեներգներ, զուգերգ եւ արտասանութիւն:

Խրախճանքը տեւեց մինչեւ առաւօտեան ժամը 4:30, որ պսակուեցաւ աւանդական թմբուկ-զուռնայով: