Լուրերու Արխիվ

Tserarvesdi Hantsnakhoump

ԱՄԱՆՈՐԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ ՎԱՃԱՌՔ

Հովանաւորութեամբ՝ Լ.Օ.Խ-ի շրջանային վարչութեան, Նախագահութեամբ՝ Այնճարի Քաղաքապետութեան և Կազմակերպութեամբ՝ Լ.Օ.Խ-ի «Աղթամար» մասնաճիւղի ձեռարուեստի յանձնախումբին, Ուրբաթ 9 Դեկտեմբեր 2016-ին, երեկոյեան ժամը 4:00-ին, Լ.Օ.Խ-ի «Ֆիլհաննէսեան» կեդրոնէն ներս տեղի ունեցաւ տարեկան ցուցահանդէսի վաճառքը՝ հայկական ուտեստեղէններով և տոհմիկ աւանդութիւններով:

Տէր Միւռոն Քահանայ Աւետիսեանի օրհնութեան աղօթքով, և Այնճարի Քաղաքապետ՝ Վարդգէս Խօշեանի ձեռամբ, մուտքի ժապաւէնի հատումէն ետք, բացուած յայտարարուեցաւ ցուցահանդէս-վաճառք:

Քայլերգներու ունկընդրուդենէ ետք, Ընկերուհի Նաթալի Քէնտիրճեան բարի գալուստի խօսքով, ողջունեց բոլոր ներկաները: «Ան ըսաւ, թէ ահա արդէն տարին կը հասնի իր աւարտին, և մենք  կը պատրաստուինք դիմաւորելու նոր տարին, նոր յոյսերով, փափաքներով և որոշումներով: Իսկ երբ ակնարկ մը նետենք անցնող տարուան, և ուզենք գնահատել և արժեւորել մեր աշխատանքները, պիտի նկատենք թէ մեր ակնկալութիւններն ու յոյսերը շատ աւելի էին քան մեր հանդուրժողութիւնն ու համերաշխութիւնը: Բայց տակաւին, այս օրը կ'ուզենք տարբեր ոգեւորութեամբ աշխատիլ վաղուայ համար: Այսօր կը ցանենք յուսալով որ հունձքը վաղը առատ պիտի ըլլայ: Եթէ իւրաքանչիւր անհատ իր ընտանիքին, իր գործին, և այն մեծ միութեան մէջ աշխատի կորովով և խանդավառութեամբ, մենք արդէն պիտի ունենանք առատ հունձք, և վայելենք այն բարիքը, նպատակ ունենալով թէ սերունդը պիտի ստանայ «Բարի Օրինակ Մը»: Լ.Օ.Խը կը գործէ այն տեսլականով, որ ձեռարուեստի յանձնախումբը, որպէս անբաժան մասնիկ, կուգայ այս ցուցահանդէսով ներկայացնելու իր տարեկան աշխատանքը, մաղթելով բոլորին լաւագոյնը: Նոր Տարին և Սուրբ Ծնունդը այն գեղեցիկ ժամանակաշրջանն է, նուէրներու փոխանակման և ուրախութեան:  Յանձնախումբին նպատակն է տեսնել և տարածել հայկական ձեռագործները ամէն տեղ, ի նպատակ քաջալերելու արուեստին ու ձեռարուեստին, և գնահատելով հայ տիկնոջ աշխատանքը այս մարզէն ներս»:

Յատուկ շնորհակալութեան խօսք յայտնեց «Կարմիր Լեռ» կոմիտէին, Այնճարի քաղաքապետութեան, SPNL հաստատութեան, ինչպէս նաեւ բոլոր այն ընկերուհիներուն, որոնք անսակարկ նուիրումով աշխատեցան յաջողցնելու այս ցուցահանդէսը:

Ապա, իր խօսքը փոխանցեց Քաղաքապետ՝ Վարդգէս Խօշեան: «Ան ըսաւ, թէ Լ.Օ.Խ-ը այն կազմակերպութիւնն է, որ իր հզօր գործը անպայմանօրէն յարգանք կը պարտադրէ բոլորին, ոչ միայն իր գործին համար, այլ ծառայութեան ոգիին, որոնք անխտիր և մեծ երկիւղածութեամբ կը նային Լ.Օ.Խ-ի աշխատանքին: Լ.Օ.Խ-ը այն կանանցի հաստատութիւնն է, որ նոյնիսկ կրնայ արցունքի կաթիլ մը սրբել և վիշտ մը թեթեւցնել: Լ.Օ.Խ-ի գործունէութիւնը կարելի չէ անպայման սահմանաբակել ընկերային կամ առողջապահական ծիրէն ներս, որովհետեւ ան, ընդարձակ և ազգային բոլոր արժէքներու վրայ գուրգուրացող է, ու կը զոհուի կամաւոր կերպով, որտեղ կամաւորագրուած են տիկինները, բոլորովին իրենց կամքով, նուիրաբերելու համար իրենց կարելին, որպէսզի ի յայտ բերեն այս կատարեալ աշխատանքը, որուն մենք ականատես ենք: Ամբողջ Այնճարի անունով, գնահատեց ձեռնարկին հրաշալի աշխատանքը, անդրադառնալով թէ այս գործը իսկապէս հրաշալի ու մեծ գործ է, որովհետեւ այս ընթացքով է որ կանգուն կը պահենք մեր աւանդութիւններն ու ազգային բոլոր արժէքները, որոնք պէտք չէ երբեք խափանուին: Եւ վերջապէս, ան ըսաւ թէ Լ.Օ.Խ-ը, միշտ գեղեցկացուցած է մեր գիւղի հաստատութիւններու մէջ ըլլալ իր ներկայութեամբ, ուժ տուած է նոր սերունդին, քաջալերած է իգական սէրը, որպէսզի անպայմանօրէն մասնակից դառնայ, նախանձախնդիր ըլլալով մեր բոլոր կրթական և եկեղեցական արժէքներուն, և հաստատօրէն ներգործած է մայրական այն մթնոլորորտը, որ պիտի դաստիարակէ վաղուան երիտասարդները»:

Ձեռնարկին ներկայ գտնուեցան՝ Այնճարի հոգեւոր հայրերը, Առաքինազարդ Քոյրը, «Կարմիր Լեռ» կոմիտէն, պատկան մարմիններու ներկայացուցիչները, Լ.Օ.Խ-ի շրջանային վարչութիւնը, Զահլէ-ի «Շուշի» մասնաճիւղի վարչութիւնը, թաղապետեր, «Սուրբ Պօղոս» եկեղեցւոյ թաղականութիւնը, գիւղիս տիկնաց միութիւնները, լօխ-ական ընկերուհիներ և մեծ թիւով հայրենակիցներ:

Ձուցահանդէսին վաճառուեցան հայկական ու աւանդական ուտեստեղէններ և ձեռագործներ, որուն ընդմեջէն կը ցոլայ հայ օրիորդին կամ տիկինին մատներուն ճարտարութիւնն ու ճաշակը:

Իսկ Շաբաթ 10 եւ Կիրակի 11 Դեկտեմբերին տեղի ունեցաւ նաեւ մանուկներու յատուկ յայտագիր, ներկայութեամբ մեծ թիւով մանուկներու եւ պատանիներու, ուր եղան մանկական խաղեր, երգեր ու պարեր, առաջնորդութեամբ՝ Տիկին Լիզա Հէքիմեանի և Եղբայր Ժանօ Փամպուքեանի և իրենց երիտասարդական խումբին, կեդրոնիս կողքին, յատուկ տաղաւարի մը մէջ:

Խանդավառութիւնը իր գագաթնակէտին հասաւ փոքրիկներուն, երբ կաղանդ պապաները իրենց նուէրներով մուտք գործեցին տաղաւար: Անոնք ներկայ բոլոր մանուկներուն բաժնեցին յատուկ ծրարներ, կաղանդի ուտեստեղէններով լեցուն, տրամադրուած Այնճարի քաղաքապետութեան կողմէ: 

Յայտագիրէն ետք տեղի ունեցաւ վիճակահանութիւն:

Վարձքը կատար բոլորին:

 • Ծանօթ: Ձեռարուեստի յանձնախումբի կրպակի ձեռագործները ձմրան ընթացքին պիտի վաճառուի Լ.Օ.Խ-ի աշխատանոցէն ներս: 
  IMG4493
  IMG4487
  IMG4483
  IMG4479
  IMG4474
  IMG4469
  IMG4454
  IMG4452
  IMG4447
  IMG4444
  IMG4440
  IMG4435
  IMG4429
  IMG4426
  IMG4428
  IMG4411
  IMG4421
  IMG4410
  IMG4406
  IMG4408
  IMG4358
  IMG4356
  IMG4353
  IMG4352
  IMG4351
  IMG4347
  IMG4349
  IMG4345
  IMG4342
  IMG4340
  IMG4337
  IMG4338
  IMG4333
  IMG4335
  IMG4332
  IMG4326
  IMG4322
  IMG4321
  IMG4317
  IMG4314
  IMG4313
  IMG4312
  IMG4310
  IMG4305
  IMG4300
  IMG4295
  IMG4294
  IMG4288
  IMG4286
  IMG4281
  IMG4268
  IMG4275
  IMG4265
  IMG4263
  IMG4261
  IMG4260
  IMG4257
  IMG4256
  IMG4254
  IMG4252
  IMG4253
  IMG4251
  IMG4249

LOGO en