Լուրերու Արխիվ

Talar Sako

Խօսեցեալք

Հինգշաբթի 27 Դեկտեմբեր 2016-ին, երեկոյեան ժամը 8:00-ին, տեղի ունեցաւ Դալար Գժտրեանի և Սագօ Քէշիշեանի նշանախօսութիւնը: 

Այս ուրախ առիթով, կը շնորհաւորենք զիրենք, մաղթելով անոնց երջանկութիւն: