Լուրերու Արխիվ

Gensolord

Միջերկրական Պտուղի Ճանճին Դէմ Պայքարելու Գործնական Քայլ

Շաբաթ 29 Ապրիլ 2017-ին, առաւօտեան ժամը 10:00-էն սկսեալ Այնճարի Քաղաքաետութեան Կենսոլորտի Յանձնախումբը սկսաւ իր գործնական քայլին պայքարելու համար Միջերկրական Պտուղի Ճանճին դէմ:

 30-է աւելի հողագործներ և գիւղացիներ ներկայացան քաղաքապետարան, ունենալով իրենց հետ 1000-է աւելի բլաստիկէ շիշեր: Յանձնախումբի անդամները զետեղեցին դեղերը այդ շիշերուն մէջ:

Այս աշխատանքը պիտի կատարուի նաեւ Շաբաթ 6 Մայիս 2017-ին, առաւօտեան ժամը 10:00-1:00 նոյն վայրին մէջ: Կը խնդրենք մեր գիւղացիներէն անպայման ներկայանան որպէսզի իրենց շիշերուն մէջ զետեղուի դեղը գիտակցելով որ այս աշխատանքին յաջողութիւնը փրկելու համար գիւղին բերքերը կը պահանջէ համագիւղական բարձր գիտակցութիւն և աշախատանք:

 

image2
IMG7452
image1
IMG7449
IMG7448
IMG7445
IMG7441
IMG7436
IMG7437
IMG7434
IMG7433
IMG7432
IMG7431
IMG7430
IMG7429
IMG7426
IMG7428
IMG7427
IMG7421
IMG7422

LOGO en