Լուրերու Արխիվ

IMG 2139

Երեքշաբթի 4 սեպտեմբեր , 2018-ին Այնճար այցելեց Արցախի ազգային ժողովի փոխնախագահ՝ Վահրամ Բալայան, ինչպէս նաեւ Ղարաբաղի կոմիտէի հերթապահ՝ ընկեր Դաւիթ Իշխանեանը, Արցախի մէջ Լիբանանի ներկայացուցիչ՝ ընկեր Կարօ Գէպապճեան, եւ այլ հիւրեր, որոնք այցելեցին «Սարգիս Զէթլեան» ժողովրդային տունը, ուր դիմաւորուեցան ''Կարմիր լեռ'' կոմիտէի անդամներուն եւ Այնճարի քաղաքապէտ՝ Վարդգէս խօշեանի կողմէ:

 

LOGO en