Լուրերու Արխիվ

«Յառաջ» Պատանեկան Միութեան կրտսեր պատանիները այս կաղանդի առթիւ կը փոխեն սովորական ամանորեայ հաւաքոյթի բնոյթը եւ կը ստանձնեն Կաղանդ Պապային դերը: Մէկ ամսուայ աշխատանքով, պատանիները հաւաքեցին իրենց նախասիրած կարդացած գիրքերը, անձամբ զատելով տան գրադարաններէն: Անոնք յաջողեցան հաւաքել աւելի քան 150 գիրքեր, որոնք կ'ընդգրկեն 3 լեզուներ 6-12 տարեկան ընթերցողներու յարմար: Գիրքերը կուտակուելէ ետք, պատանիները անոնց կողքերէն ներս սրտաբուխ մակագրութիւններ արձանագրեցին իրենց ստորագրութեամբ: Հաւաքոյթէն առաջ, ընկերները բաթթեցին բոլոր գիրքերը եւ դասաւորեցին ըստ լեզուի ու տարիքի: Եւ վերջապէս, 29 դեկտեմբեր, 2018ին, պատանիները շրջեցան Այնճարի բոլոր փողոցները ինքնաշարժներով, ամանորեայ երգերով դիմաւորեցին մանուկներուն եւ բաշխեցին գիրքերը անոնց, առանց խտրութեան: Մէկուկէս ժամ ետք արդէն բոլոր գիրքերը սպառեցան:
Բաժնեկցելով գոհունակութիւն ստանալէ ետք, պատանիները աւարտեցին ձեռնարկը խրախճանքով:
Այս ձեռնարկը գլխաւորաբար ունէր երեք նպատակներ՝ տարածել ընթերցասիրութիւնը, զարգացնել բաժնեկցելու սովորութիւնը եւ պայքարիլ այլամերժութեան դէմ:

4966696224191476447937917634781951823446016n
49344914241914789812709947118419757105152n
495717292419147438127145446698451577602048n
4978732724191475247938037246569843736969216n
4994867624191478214604402438896728062033920n

LOGO en