Լուրերու Արխիվ

 

Հինգշաբթի, 27 դեկտեմբեր 2018ին, Այնճարի Հայ Առաքելական համայնքի «Ս. Պօղոս» Եկեղեցւոյ անուանակոչութեան տօնին առիթով, ժողովրդային մասնակցութեամբ ու աղօթակցութեամբ, ժողովրդային հանդիսաւոր թափօրը, Հ.Մ.Ը.Մ.ականներու, Դպրաց Դասի եւ Ս. Պօղոս առաքեալի հրաշարար մասունքի առաջնորդութեամբ՝ «Ս. Պօղոս» Եկեղեցիէն ուղղուեցան դէպի Այնճարի Ազգային կառոյցները (Լ.Օ.Խ.ի «Աղթամար» Մասնաաճիւղ, «Ֆիլհաննէսեան» կեդրոն, Հ.Մ.Ը.Մ. ակումբ, «Սարգիս Զէյթլեան» կեդրոն՝ Հ.Յ.Դ. «Կարմիր Լեռ» կոմիտէ եւ Համազգայինի «Պ. Սեւակ» Մասնաճիւղ, «Գարակէօզեան» հաստատութիւն, Ազգ. «Յառաջ Գ. Կիւլպէնկեան» քոլէճ) եւ քաղաքապետարան, աղօթելով ու շարականներու երգակցութեամբ սուրբին բարեխօսութիւնը եւ Աստուծոյ օրհնութիւնը խնդրուեցաւ այնճարահայութեան, հայրենիքին, սփիւռքին եւ համայն աշխարհին համար: Աւարտին, Եկեղեցւոյ մէջ Ս. Պօղոս առաքեալի մասունքով «Ջրօրհնէք» կատարուեցաւ եւ հաւատացեալներ իրենց հետ տուն տարին բժշկարար օրհնուած ջուրէն:

4910182624028907964194762057019872830816256n
4919317524028915564194005018228007551107072n
4896010424028911597527735020164956197224448n
4909777124028913364194225985859619371614208n
4902113324028913730860852485623150449000448n
4897754324028918997526998911874126348550144n
4900200324028922030860023887328724416200704n
4898506224028909897527904283902734396030976n
4934214524028916697527226835825654315876352n
4837765424028920964193464803817712511877120n
4900200324028922030860023887328724416200704n

LOGO en