Լուրերու Արխիվ

Հ.Յ.Դ. զինանշանին վրայ ուխտած էին տիպար Դաշնակցականներ ծառայելու կուսակցութեան նպատակներուն, ի գին ամէն զոհողութեան, մինչեւ իսկ նուիրաբերելու իրենց կեանքը: 
Հ.Յ.Դ. ԼԵՄ-ի «Շ. Միսաքեան» մասնաճիւղը յիշատակելով ընկերներ Զաւէն Թաշճեանի, Պէտիկ Ինճէեանի և Վաչէ Տաղլեանի նահատակութիւնը, այցելեց ընկերներուն ընտանիքներուն ու հարազատներուն, յուշանուէր յանձնեց և շնորհաւորեց նոր տարին և Սուրբ ծնունդը:

5108523824685849765167247233915272355119104o
5079084924685847965167422023696518661275648o
5068168524685846365167581148866007507402752n
5069562024685844665167752732392978931777536o

 

LOGO en