Լուրերու Արխիվ

Կիրակի 9 Փետրուար 2020ին ՀՅԴ ԼԵՄ-ի «Շ. Միսաքեան» մասնաճիւղը կազմակերպած էր «Basketball»-ի մրցաշարք մը ՀՄԸՄ Այնճարի մարզամշակութային կեդրոնին մէջ, ուր մասնակցութիւն բերին 15 խումբեր որոնք կը բաղկանային երիտասարդ երիտասարդուհիներէ։
Մրցաշարքին ախոյեան հանդիսացան երտասարդներ՝ Վարագ Քէօշէեան, Աբօ Աշըգեան, Եսուկ Սթանպուլեան եւ Գօգօ Անտէքեան։
Կը գնահատենք մեր գիւղի աշխոյժ ու եռանդուն երիտասարդները եւ յաջողութիւն կը մաղթենք իրենց բոլոր ծրագիրներուն մէջ:

2d25dc37-ad4d-457c-98b2-764721ae782e
bfd80b6f-a3da-4853-8151-fc65177a6b9c
9c50f5b0-e94d-4d13-9738-cf2040dc4ef2

LOGO en

Վերջին Լուրեր