Լուրերու Արխիվ

ՀՅԴ «Կարմիր Լեռ» կոմիտէի քարոզչական յանձնախումբին կազմակերպած Փետրուարեան Ապստամբութեան եւ Արցախեան Պահանջատիրութեան պայքարի նուիրուած ձեռնարկի ընթացքին, յանձնախումբը յուշանուէրներով մը պատուեց ազատամարտիկ Պետրոս Ղեւոնդեանը (Պետօ)։
Յուշանուէրը ստանձնեց Պռոշեանի բնակիչ Թենոր Գէորգ Հաճեանը որ իր կարգին զայն հասցուց Պետոյի ընտանիքին։
Պետոյ֊ի քոյրը Անահիտ Սիլվա Ղեւոնդեան Արշալոյսը՝ իր կարգին խորին շնորհակալութիւն յայտնեց ՀՅԴ «Կարմիր Լեռ» կոմիտէին եւ քարոզչական յանձնախումբին այս նախաձեռնութեան համար։

 

86738665_3516475745060970_1736568557535232000_n.jpg

LOGO en