Լուրերու Արխիվ

Շնորհակալութեամբ ստացանք ուխտի մը առիթով, մի ոմն հայրենակիցի մը կողմէ 6 ոչխարներ։
Ձեր ուխտը ընդունելի ըլլայ սիրելի հայրենակից։

9230976136739036226515142365913224974434304n
9209265236739038059848293378128426983489536n
9242212236739039559848147911553028811915264n
9204442936739042559847847457068265383133184n
9150528336748639558888147887576455486373888o

LOGO en