Լուրերու Արխիվ

Այս   օրերուս Այնճարի մուտք գործողները անսովոր կերպով կը հանդիպին քննութեան կէտի մը, ուր երիտասարդ տղաք, քաղաքապետութեան ոստիկաններու կողքին, աչալրջութեամբ եւ բծախնդրութեամբ  կը ստուգեն  շրջան մուտք  գործողներուն առողջական վիճակը եւ կ՛ամբողջացնեն համապատասխան  թերթիկ մը:

Այնճարի մէջ եւս անբնական իրավիճակ մը կը  պարզուի, որովհետեւ հոն տիրական ներկայութիւն են  ամայի փողոցները եւ շէնքերը:

«ՄԵՆՔ   ԵՆՔ  ՄԵՐ ԱՅՆՃԱՐԸ» կարգախօսով, օրն ի բուն ամբողջ բանակ մը կը գործէ Այնճարի տարածքին`  ամենայն անձնուիրութեամբ, անխոնջ  աշխատանքով,  նուիրեալ  զոհաբերութեամբ եւ անտեսանելի կերպով:

ՀՅԴ «Կարմիր լեռ»  կոմիտէն, գործակցաբար Այնճարի   քաղաքապետութեան  եւ ԼՕԽ-ի «Աղթամար»  մասնաճիւղին հետ, ինչպէս նաեւ  իր յառաջացուցած  շտապ  օգնութեան  եւ կանխարգիլման   բժշկական  խմբակին եւ  պարենաւորման   յանձնախումբին  կողքին  լծուած   է  աշխատանքի տագնապի սկզբնական  օրերէն, երբ անմիջապէս  Այնճարի  բոլոր  մուտքերը  փակուեցան, եւ մնաց Այնճարի մայր մուտքը միայն, ուր  կը  հանդիպինք  քննութեան կէտին:

Կոմիտէն դիմեց անմիջական ու գործնական քայլերու.

Ա. Ապահովեց  բժշկական  անմիջական  պէտքերը  եւ  սարքաւորումները:

Բ. Պարենաւորման եւ ցանկագրումի աշխատանքէն  ետք   անմիջապէս անհրաժեշտ նպաստները ժողովուրդին տրամադրութեան տակ  դրուեցան` քանի մը անգամով:  Կատարուեցան նաեւ  վառելանիւթի   որոշ օժանդակութիւններ:

Գ. Զգալով  ժողովուրդին  նիւթական դժուար  պայմանները` երկրորդ անգամն ըլլալով Ելեկտրական մարմինը զգալի զեղչով  մը  գանձումներ կատարեց:

Դ. Գիւղի տարեցներուն բժշկական  կարիքներէն մեկնած` պէտք եղած դեղորայքը ԼՕԽ-ի «Աղթամար» մասնաճիւղի միջոցով հասաւ անոնց: YMCA-ի կողմէ տրուած  դեղերու սակագինը  չգանձուեցաւ մնայուն հիւանդներու պարագային:

Ե. Գիւղին մէջ  մեծապէս նկատելի է ժողովուրդին  բարձր   գիտակցութեան առկայութիւնը, որուն որպէս արդիւնք  խճողումը  նուազագոյնի   իջած է, եւ միայն անհրաժեշտութեան  պարագային  ժողովուրդը  դուրս  կու գայ  տուներէն:

Զ.  Խստիւ  կը   հետապնդուին  եւ  պատասխանատուութեան  կը կանչուին բոլոր օտար  ոտնձգութիւնները, որոնք  բարեբախտաբար   շատ  քիչ  են, եւ անմիջապէս  հարկն ու  պատշաճը կը տնօրինուի  տեղւոյն վրայ:

Ը.  Հոգեւորական  շունչով  լեցուեցաւ մեր  ժողովուրդը համացանցային  դրութեամբ: Մեր հոգեւոր հայրը  իր պատգամը  փոխանցեց  ժողովուրդին`  շրջելով  գիւղի   կեդրոնական  թաղամասերը:

«Կարմիր Լեռ» կոմիտէն  կու գայ  իր սրտագին  շնորհակալութիւնը յայտնելու  բոլոր այն  հայրենակիցներուն, միութիւններուն եւ հաստատութիւններուն   ինչպէս   մեր արտերկրի հայրենակիցներուն, որոնք   սատար հանդիսացան  կոմիտէի  տարած   բոլոր աշխատանքներուն` իրենց  նիւթական  եւ բարոյական  աջակցութեամբ:

Մեր պապերէն  ժառանգած  խիզախութեամբ  տակաւին  մենք  պատնէշի   վրայ ենք  ու յաւերժօրէն հաւատարիմ պիտի  մնանք  ժողովուրդին  ծառայելու  այդ  սրբազան  ուխտին:

Ժողովուրդէն, ժողովուրդով, ժողովուրդին համար, ժողովուրդին հետ:

«ՄԵՆՔ ԵՆՔ ՄԵՐ ԱՅՆՃԱՐԸ»:

ՀՅԴ «ԿԱՐՄԻՐ ԼԵՌ» ԿՈՄԻՏԷ

LOGO en