Լուրերու Արխիվ

92286202_3756274817779117_2766033752659329024_n.jpg

Երբ ոեւէ անձ տեսնէ այս պատկերը , անկասկած պիտի հարցնէ «Ի՞ նչ կայ մէջը» ։

Մարդիկ պիտի պատասխանեն,- մէկ քիլօ ձաւար , երկու քիլօ շաքար, աղ , բրինձ, կաթ , ձէթ , թաշկինակ......
Իսկ ես պիտի ըսեմ ,- այստեղ կայ հաւաքական աշխատանքի աննկարագրելի երեւոյթ , հայ գիւղացիին նեցուկ կանգնելու բարձր գիտակցութիւն , սկաուտական միշտ պատրաստ ոգի , ԼՕԽ-ականի անձնուէր պատրաստակամութիւն , ԼԵՄ-ական երիտասարդի եւ կուսակցական ընկերոջ գաղափարապաշտական միասնակամութիւն , քաղաքապետարանի ենթամարմիններու քաղաքացիական պատկանելիութեան վեհ աջակցութիւն , թաղական խորհուրդի եւ տիկնանց յանձնախումբի եկեղեցանուէր ոգի եւ վերջապէս կազմակերպչական գիտակից մօտեցում ։
Ի՞նչպէս մերժել «Կարմիր Լեռ» կոմիտէին նախաձեռնած նպաստի ցրուումը , որուն մէջ դրուած ձաւարը՝ տաք ճաշի վերածուած, պիտի մէկտեղէ աշխատանքի հեւքով տարուած ընտանիքը , շաքարը պիտի քաղցրացնէ օճախներուն ճնշիչ մթնոլորտը , կաթը պիտի ապահովէ փոքրիկին կենսական սնունդը , աղը պիտի համ տայ դժուար օրերու անհամ կացութեան , թաշկինակը մեր սիրտերն ու միտքերը պիտի մաքրէ բացասական մտածելակերպէ ու անհամերաշխութենէ , ձէթը պիտի պատրաստէ բրինձով եղինձը ու Այնճարի բնակչութիւնը իրենց տաքուկ տուներուն մէջ ապահով պիտի մնայ խնամատար ղեկավարութեան հովանիին ներքեւ ։
Մի՛ մերժէք երիտասարդներուն հաւաքական աշխատանքին արգասիքը։
Վարձքը կատա՛ր Մուսա լերան հերոսամարտի նահատակներուն աննկուն կամքը շարունակող շառաւիղին ։
Հպարտ ենք մեր գիւղով ։
Այս փոքր հողաշերտին վրայ, բուռ մը հայութիւն, մէկ բռունցք կազմած, պիտի պայքարինք ամէն տեսակի «ժահր»երու դէմ ու յաղթահարենք մակաբուծական ամէն երեւոյթ։
Թագավարակի արհաւիրքը թող զգաստութեան հրաւիրէ համայն մարդկութիւնը։
«Մենք ենք մեր Այնճարը»։
Աստուած բոլոր տեսակի փորձանքներէ հեռու պահէ այս աննման աւանը ։
Յ.Գ.
«Կարմիր լեռ » կոմիտէին պատրաստած նպաստը տրամադրուեցաւ Այնճարաբնակ բոլոր ընտանիքներուն՝ անխտիր։

Նանոր Փանոսեան Պետրոսեան

LOGO en