Լուրերու Արխիվ

Ուրախութեամբ կը յայտնենք թէ 12 Մայիս 2020ին Լիբանանի առողջապահական նախարարութեան կողմէ եղած Փի.Սի.Ար.-ի Թագաժահրի (Corona Virus)ի քննութեան արդիւնքները բոլորն ալ ժխտական արդիւնք արձանագրած են: Այսինքն ոչ մէկ քննութեան ենթարկուող հայրենակից կը կրէ Թագաժահրը (Corona Virus)ը:

Դարձեալ կը շեշտենք վտանքի հաւանականութիւնը տակաւին ամբողջովին չէ անհետացած ու պէտք է շարունակենք ըլլալ զգոյշ, հաւաքական պատասխանատուութեան գիտակցութեամբ:
ՀՅԴ «Կարմիր Լեռ» կոմիտէի
ճգնաժամային բժշկական շտապ մարմին