Լուրերու Արխիվ
 
Սիրելի հայրենակիցներ՝
Բոլորիս ծանօթ է երկրիս մէջ տիրող տնտեսական իրավիճակը, վառելանիւթի սակերը ժամ առ ժամ մագլցում կ՝արձանագրեն, ինչպէս նաեւ եղածը ապահովելու քանակի իմաստով դժուարութիւններ յառաջացած են։
Առ այդ, ձեր ուշադրութեան կը յանձնենք թէ յետ այսու կէս գիշերէն ետք ժամը 3։00էն առաւօտեան ժամը 6։00 պիտի ընհդատենք ելեկտրականութեան հայթայթումը առայժմ, հետագային աւելի դժուար պայմաններու տակ գտնուելու պարագային կրնանք յաւելեալօրէն կրճատել ելեկտրականութեան հայթայթումը։
Ուժգնօրէն կը խնդրենք մեր հայրենակիցներէն, որ ամէն ճիգ գործադրեն ելեկտրական հոսանքի գործադրութեան պարագային ըլլալ խիստ խնայողական։
Յոյսով ենք որ կը գիտակցիք կացութեան դժուարութեանց եւ կը գործակցիք մեզի հետ։
Մնալով միշտ ձեզի հետ, ձեզի համար։
2 Յուլիս 2020
Հ.Յ.Դ. «Կարմիր Լեռ»Կոմիտէի
Ելեկտրականութեան Մարմին

LOGO en