Երաժիշտներ

Երաժիշտներ

Պարգեւ Թասլաքեան

Զաքար Քէշիշեան

Գէորգ Հաճեան

Գէորգ Պուրսալեան

Եսայի Մարգարեան (Տոլար Պապուկ)

Շահէ Սգայեան

Սարգիս Փանոսեան

Տէր Մաշտոց Քհնյ. Աշգարեան

Տէր Կոմիտաս Քհնյ. Փանոսեան

Դէմքեր