Լուրերու Արխիվ

Nanor1 52417f

Ինքզինք Գերազանցող Նկարչուհին. Նանոր Քիւրիւմլեան-Հաճեանի Գեղանկարչական Ցուցահանդէսին Առիթով

Իւրաքանչիւր այցելութեան այս նկարչուհին կը հիացնէ, կը զարմացնէ, եւ կ՛ունենաս այն տպաւորութիւնը, որ նկարչուհին դարձեալ ինքզինք գերազանցած է:

Թերեւս այս բնորոշումը ամէնէն հարազատն է այս խիստ աշխատասէր, օժտուած,այցելուն միշտ զարմացնող նկարչուհի Նանոր Քիւրիւմլեան-Հաճեանին մասին: Ե՞րբ ժամանակ կը գտնէ, ինչպէ՞ս կրնայ այսքան խոր  եւ տարածուն ընդգրկում ունենալ կեանքի մասին հիմնուած ամուր հաւատքի վրայ եւ զանոնք տպաւորիչ գեղանկարներով ներկայացնել պարզապէս հրաշալի է:

Նախ ըսենք, որ Նանորը բազմանդամ ընտանիքի մայր է, բծախնդիր` իր տնային աշխատանքներուն մէջ, եւ մեծ հոգատարութեամբ կը խնամէ իր զաւակները: Իր բնակարանը աւելի ցուցասրահ-թանգարանի կը նմանի.  ամէն անկիւն տպաւորիչ ձեւով զարդարուած է: Նկարչական աշխատանքներու կողքին, կան բազմաթիւ ազգագրական իրեր որ իր ամուսնոյն` Պօղոս Հաճեանի հաւաքածոներն են:

Տան պատերը կը ներկայացնեն Նանորի աւելի քան 30 տարիներու աշխատանքներէն օրինակներ, որոնց մէջ տիրապետող են բնանկարներն ու սրբանկարները:

Բնականաբար բնանկարներուն մեծ մասը այնճարեան տեսարաններ են, որոնք ջրաներկ եւ իւղաներկ գեղանկարներ են` բծախնդրօրէն իրականացուած եւ հարազատ: Ջրաներկ աշխատանքները թափանցիկ են, լուսաւոր եւ բնութեան գեղեցկութիւնն ու թարմութիւնը փոխանցող: Հոս նկարուած են այնճարեան աւանդութիւնները, բնութեան գեղեցիկ տեսարանները եւ ազգագրական  իրերու նաթիւրմորթեր: Նանոր տիրապետած ըլլալով ջրաներկի գաղտնիքներուն, վարպետօրէն կրնայ ներկայացնել բնութեան շունչն ու լոյսի խաղերը, որոնք իր նկարները կը դարձնեն շատ հարազատ եւ տպաւորիչ:

Բաւական մեծ  թիւ մը կայ նաեւ իւղանկարներու, որոնք նուիրուած են այլազան նիւթերու: Բնութեան տեսարաններու կողքին, կան նաեւ հայոց մշակոյթին եւ լեզուին նուիրուած գեղանկարներ: Ցեղասպանութեան 100-ամեակին նուիրուած աշխատանքներէն որոշ թիւ մը հոս են. անոնք կը ներկայացնեն հայ ժողովուրդին կրած տառապանքները եւ մանաւանդ` վերապրումը:

Բոլորովին տարբեր են Նանորին սրբանկարները: Ան սկսած է սրբանկարներ նկարել երկար տարիներ առաջ, եւ անոնք  կը ներկայացնեն  այլազան պատկերներ` Յիսուսի կեանքէն առնուած: Մանաւանդ Աստուածածնին նուիրուած իր նկարները ի յայտ կը բերեն իր հաւատքն ու նուիրումը քրիստոնէական սրբալոյս կրօնին հանդէպ: Հայկական երկու եկեղեցիներու խորանները (Ռաուտայի սրբուհի Ռիթայի եւ Յորդանանի Հայ առաքելական եկեղեցւոյ) իր սրբանկարներով զարդարուած են:

Նանոր ամուր հաւատքի տէր է. իր աշխատանքներուն մէջ զգալի է նկարչուհիին բացառիկ հաւատքը: Երբ կ՛ըսեմ իրեն, թէ «խոստովանանք»-ի մէջ յիշուած մեղքերը այնքան շատ են եւ մանաւանդ մեղք կը նկատուին յանդգնութիւնն ու բարձր ձայնով խօսիլը, հետեւաբար անկարելի է անմեղ ըլլալ, ինք կու տայ այնքան մանրամասն եւ սպառիչ բացատրութիւններ,  որ ես ապշած` կը խորհիմ, որ պատրաստուած հոգեւորականի մը դիմաց կը գտնուիմ: Հիմա կը յստականայ ինծի համար այս սրբանկարներուն ետեւ թաքնուած ամուր հաւատքի տէր նկարչուհին:

Կեանքի այլազան խնդիրներու մասին ան ունի, պարզ բայց հաւատքի վրայ հիմնուած պատասխաններ, որոնք հոգեկան խաղաղութեան ցուցանիշ են: Հոգեկան այդ խաղաղութիւնը զգալի է նաեւ  իր աշխատանքներուն մէջ:

Սպասուող ցուցահանդէսը այս անգամ բոլորովին իւրայատուկ է:

«Վերանորոգումի յոյսով» գեղանկարչական այս ցուցահանդէսը ձօնուած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Սուրբ Աթոռի գահակալ Արամ Ա. կաթողիկոսի ծննդեան 70-ամեակին: Ցուցահանդէսը կազմակերպուած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան Քրիստոնէական դաստիարակութեան բաժանմունքին կողմէ   եւ բացումը պիտի կատարուի հինգշաբթի, 25 մայիս 2017-ի երեկոյեան ժամը 8:00-ին, կաթողիկոսարանի «Կիլիկիա» թանգարանի սրահին մէջ: Ցուցահանդէսը պիտի շարունակուի մինչեւ հինգշաբթի, 8 յունիս 2017, առաւօտեան ժամը 10:30-էն երեկոյեան ժամը 8:00:

Այս ցուցահանդէսին Նանոր պիտի ներկայանայ 62 նկարչական աշխատանքներով, որոնց մեծամասնութիւնը վերջին շրջանի գործեր են: Կան անշուշտ նաեւ սրբանկարներ` իր անցեալի գործերէն: Այս գործերուն մէջ պիտի ներկայացուի Նանորի «Հաւատով խոստովանիմ»-ի  շարքը, զոր պատրաստած է այս առիթով` շնորհաւորելով վեհափառ հայրապետի ծննդեան 70-ամեակը եւ վեհին մաղթելով արեւշատութիւն: Նանոր հիմք ունենալով հայկական մանրանկարչութեան աւանդութիւնները, արդիական ոճով ներկայացուցած է «Հաւատով Խոստովանիմ»-ի շարքը, որ բոլորովին նոր ուղի է իր 30-ամեայ նկարչական կեանքի ընթացքին:

Նանոր Քիւրիւմլեան-Հաճեան, անհատական իր այս 7-րդ ցուցահանդէսով պիտի հաստատէ ինքզինք գերազանցելու կարողութիւնը եւ հաճելի առիթ պիտի ստեղծէ գաղութի արուեստասէր հասարակութեան` ծանօթանալու լուսարձակներէ հեռու աշխուժօրէն արտադրող այս օժտուած նկարչուհիին:

Պէտք է շնորհաւորել նկարչուհին այս առիթով:

ԵՍԱՅԻ ՀԱՒԱԹԵԱՆ

Nanor152417
Nanor252417f

amity anjar

Քոնկ Ֆու-Ուու Շու. Այնճար Ամիթի Հանդիսացաւ Ախոյեան

Կազմակերպութեամբ Լիբանանի Քոնկ ֆու – ուու շուի ֆետերասիոնին, կիրակի, 21 մայիսին, «Փլաթէա» դաշտին վրայ (Ժունիէ) տեղի ունեցան թաու լուի մրցումները:

Անոր իրենց մասնակցութիւնը բերին Անթունիէ Պաապտա, Պել Հորիզոն, Սանթրալ Ժունիէ, «Էս. Էֆ.», Այնճար Ամիթի, Շիահ եւ Հայ սեւ գօտիներու միութիւն:

Տիրանալով 14 ոսկի, 12 արծաթ ու 8 պրոնզ մետալի եւ ապահովելով 182 կէտ, Այնճար Ամիթի հանդիսացաւ ախոյեան: Անոր ետին յաջորդաբար երկրորդ եւ երրորդ դիրքերը գրաւեցին Անթունիէ Պաապտա (152 կէտ) եւ «Էս. Էֆ.» (115):

Այնճար Ամիթիի համար մետալներ ապահովեցին Աննա Հերկելեան, Անի Գազանճեան, Արինա Աբրահամեան, Փաթիլ Թասլաքեան, Գետակ Այնթեպլեան, Ճէյսըն Աբիկեան, Վարդան Աւեսեան, Յարութ Տեմիրճեան, Միքայէլ Մարտիկեան, Ալեքս Քապաքեան, Հալա Աժամի, Ժատ Աժամի, Ռուբէն Քիւրտեան, Սոֆի Գալուստեան, Վարանդ Անտոնեան, Անթոնի Արզումանեան եւ Սերօ Գալեմքէրեան:

Անոնք իրենց մարզիչ ունէին Սարին Փալուլեանը, Սօսէ Գազանճեանը եւ Յարութ Վարդանեանը:

amity152317
amityanjar

mayrerou donakhmpoutyoun

Մայրերու Օրուայ Տօնախմբութիւն

Մայրերուն հանդէպ երախտագիտական զգացումներն ու յարգանքը արտայայտելու նպատակով Ազգ. «Յառաջ Գ.Կիւլպէնկեան» քոլէճը կազմակերպած էր Մայրերու օրուան տօնախմբութիւն մը , որ տեղի ունեցաւ , Շաբաթ ,13 Մայիս , 2017 –ին ,Այնճարի «Գալուստ Կիւլպէնկեան» սրահին մէջ : 
Քայլերգներու յոտնկայս ունկնդրութենէն ետք , վարժարանին վարիչ մանկապարտիզպանուհի՝ Տիկ. Լենա Սթամպուլեան , ողջունեց ներկաները՝ քաղաքապետ Վարդգէս Խօշեանը , Ս.Պօղոս եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ՝ Տէր Միւռոն Քհնյ. Աւետիսեանը , գիւղիս պատկան մարմիններու եւ միութիւններու ներկայացուցիչները , օրուան պատգամախօս՝ ԱզգայինՄիացեալ վարժարանի տնօրէնուհի՝ Թալին Հաւաթեան Մարտիրոսեանը, ինչպէս նաեւ մեծաթիւ մայրերն ու մեծ մայրերը , ապա փոխանցեց որ օրուան հանդիսութիւնը պիտի արտայայտէ մանուկներուն շրթներէն հոսող երախտագիտութիւնը իրենց մայրերուն հանդէպ: 
Տիկ Լենա հաստատեց թէ միայն մայրն է, որ կրնայ յաղթահարել կեանքի որեւէ դժուարութիւն՝ պահելու համար իր ընտանիքը եւ դառնալու այդ սուրբ օճախին ճրագը: Ան մաղթեց բոլոր մայրերուն, որ իրենց զաւակներուն աչքին լոյսը արեգակի պէս շողայ ու պայծառութիւն բերէ հայ ազգին : 
Ապա ընթացք առաւ մանկապարտէզի փոքրիկներուն պատրաստած գեղարուեստական յայտագիրը : 
Ծիլ , բողբոջ եւ կոկոն դասարանի աշակերտները արտասանեցին , որմէ ետք կոկոն ու ծաղիկ դասարանները ներկայացուցին «A mom like you » մայրերու նուիրուած երգը, այնուհետեւ Ծաղիկ դասարանի աշակերտները մօր նուիրուած խօսքեր արտասանեցին: 
Ապա բեմ բարձրացաւ Ա. Բ. Գ. կարգերու երգչախումբը «My Mom» երգով , որուն յաջորդեց Դ.Ե.Զ. դասարաններու երգչախումբի «Կանաչ հեքիաթ» եւ «Գոյներ» երգերը:
Ծաղիկ դասարանի աշակերտները ներկայացուցին «Մամա Մամա» պարը: 
Օրուան պատգամը փոխանցեց Ազգային Միացեալ վարժարանի տնօրէնուհի ՝ Տիկ Թալին Հաւաթեան Մարտիրոսեան , որ բնութեան զարթօնքն ու հայ մօր նուիրուած տօնը շաղկապելով՝ հաստատեց , թէ իւրաքանչիւրը իր եզակի դերակատարութիւնը ունի մարդկութեան կազմաւորման հանգրուաններուն մէջ: 
Տիկ Թալին նախ ՝ մօր նուիրաբերումը դրուատելով վեր առաւ Հայ Մօր զոհաբերումը,ըսելով , թէ ան իր տան սեմին մի՛շտ ներկայ , մի՛շտ քաջալերող եւ մի՛շտ պատրաստ կանգնած է՝ յանուն իր օճախի պահպանման եւ հայեցի կրթութեան:
Ապա ան ներկայացուց առաջին դասիարակը ՝ մայրը, որ իր զաւակին առաջին քայլերէն կ՛ընկերակցի իրեն եւ միշտ կ՛ուղղէ դէպի այն ճանապարհը , ուր կը դրոշմուի գիտակցութիւնը զատորոշելու էականը երկրորդականէն: 
Հայ մօր վճռորոշ եւ նուիրական դերը ներկայացնելով Տիկ Թալին անդրադարձաւ՝ իր զաւակը վասն մարդկութեան փրկութեան զոհաբերող Աստուածամօր տիպարին: 
 Ան հաստատեց , որ հայ մօր դերը առանձգային ազդեցութիւն ունեցած է մեր կրօնական եւ աւանդական կեանքին մէջ , ան օրինակ առնելով պապենական օճախի համոզումներն ու սովորութիւնները , նկատել տուաւ , որ ներկայ սերունդը կը գտնուի ազդեցութեան տարբեր գօտիներու մէջ , ուր հայ մայրը իր հմտութեամբ պէտք է զարգացնէ զաւակներուն մէջ լայնախոհութիւնն ու քննական մտածողութեան կարողութիւնները: 
Ապա Տիկ. Թալին մէջբերելով Պալզաքի «Ազգի ապագան մայրերուն ձեռքն է» յայտնի արտայայտութիւնը, խօսեցաւ ազգային գոյամարտին մէջ հայ մօր ունեցած իւրայատուկ դերակատարութեան մասին: Ան վերադառնալով Տէր Զօրի անապատներուն մէջ տառապող հայ մայրերու զոհաբերութիւններուն , անցնելով Մայիսեան անկախութեան ու Սարդարապատեան սխրագործութիւններէն , սփիւռքի տառապալից գոյատեւման պայքարին մէջ հայ երիտասարդին թիկունք կանգնած նուիրեալ մայրերէն եւ վերջապէս կանգ առնելով Արցախի նորօրեայ պատմութեան իրենց զաւակները հայրենիքի փրկութեան նուիրած հայ մայրերուն կից ՝ ընթերցեց Շուշիի գումարտակի հրամանատար՝ նահատակ Դուշման վարդանի մօր արտասանած խօսքը ու եզրափակեց պատգամը ըսելով՝ «բիւր յարգանք մեր հերոսածին մայրերուն»: 
Շարունակելով գեղարուեստական յայտագիրը,Դ. Ե. Զ. կարգերու պարախումբը բեմը զարդարեց «Քո մաման» երգախառն բեմականացումով: 
Արաբերէն արտասանութեամբ հանդէս եկաւ ութերորդ դասարանի աշակերտուհիներէն ՝ Ալիսա Չափարեան, որուն յաջորդեց միջնակարգի աղջիկներուն պարախումբի ռուսական պարը: Յայտագիրը վերջ գտաւ Ե.Զ. կարգերու հայկական ժողովրդական պարով: 
Հանդիսութեան աւարտին վարիչ մանկապարտիզպանուհի՝ Տիկ Լենա Սթամպուլեան բեմ հրաւիրեց օրուան պատգամաբեր ՝ Տիկ Թալին Հաւաթեան Մարտիրոսեանն ու վարժարանին տնօրէն Արմէն Թաշճեանը կատարելու համար կարկանդակի հատումը: 
Ապա տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն :

mayrerou-donakhmpoutyoun
1842505913977144602881165400787201732848786n
1855608713977564736172482751277445073674333n
1844765613977878402807784522087173842441809n
1858191113977850869477201269698177225484411n
184852711397781960281366512272613556655431n
1844727713977752902820337952205210751522712n
18556025139777082028248053350503645820420n
1848559613977664369495854081269979576181576n
1851993013977638102831817601720132456451221n
1848600113977628936166067603269832070130040n
1848559813977583936170565536810538761675633n
1844726713977578102837812355313505187678426n
1844726313977569902838637483262743433824241n
1848637813977513502844277972249662782986323n
1848528913977339169528373731386002394486323n
1848634313977448002850828600311953256813652n
1848566113977241436204812287867660743748583n
1848533213977200536208908120656912033955569n
1848627313977195169542775708265433767975372n
1855625613977177369544551760619877620121728n
184853181397714703621425393934077840322471n
1848630913977163602879269205794070228197202n
184862981397785083614387319446216474612254n

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""</p>"

IMG 7913

Գիշերօթիկի 70 Ամեակ

Պատուենք անցեալը, Լուսաւորենք ներկան, Կերտենք ապագան: Կազմակերպութեամբ` Այնճարի Հայ Աւետարանական Գիշերօթիկին, Շաբաթ, 20 Մայիս 2017-ին կէսօրէ ետք ժամը 6:30-ին, «Հետուիկ» սրահէն ներս Այնճարի Աւետարանական Գիշերօթիկը նշեց իր հիմնադրութեան 70-րդ Ամեակը: Ներկայութեամբ Միսոնարներու Հիլֆսպունտ Կազմակերպութենէն:

Լիբանանի և Հայաստանի քայլերգներու յոտնկայս ունկնդրուդենէ ետք բացման խօսքը կատարեց, ներկայիս գիշերօթիկի տնօրէնուհի՝  Տիկ. Նանօր Ագպաշարեան, ան ողջունեց ներկաները և բարի գալուստ մաղթեց բոլոր միսոնարներուն ու ըսաւ.- «Տարիներ առաջ, Աստուծոյ նախախնամութեանբ Այնճարի ժողովուրդը օրհնուեցաւ երեք անձնանուէր քոյրերու ներկայութեամբ, որոնք քաջափար եկած էին դարմանելու ոչ միյան ֆիզիքական վերքեր այլ նաեւ օժանդակելու հոգեկան, ընկերային և հոգեւոր բարգաւաճման Մուսա Տաղէն նոր հասած ժողովուրդին: Քոյր Հետուիկ, Քոյր Աննա և Քոյր Մարի եղան պատասխանը այն բոլոր աղօթքներուն որ բարձրացած էին Աստուծոյ մինչ Այնճարցիներ կը դիմագրաուէին զանազան դժուարութիւններ ու մարտահրաւէրներ:» Ան հակիրճ ձեւով խօսեցաւ թէ անոնք 1947էն սկսեալ իրենց ճիգերով վերածեցին այս գիշերօթիկը առողջ աճման բոյնի մը մանուկներու և երիտասարդներու , ինչպէս միչեւ այս օրս կը վայելենք անոնց տառած աշխատանքը: Ապա օրուայ հանդիսաւար՝  Տիկ. Արփա Սնապեան Անտոնեան բեմ հրաիւրեց միսոնար Քոյր Հաննա Քրիսթէն բաժնեկցելու անցեալէն յուշեր: Քոյր Հաննա փառք տուաւ Աստուծոյ թէ այսօր ինք ականատէս կ'ըլլայ գիշերօթիկի 70 ամեակի հանդիսութեան, եւ շարունակեց իր խօսքը ըսելով թէ ինք շատ լաւ կը յիշէ 1959ին երբ ինք Այնճար ժամանեց ինչպէս դժուարութիւններ դիմագրաուեցին բոլորը Աստուծոյ ներկայութեամբ և բացատրեց թէ դժուար էր պարաքաները սակայն մանուկները շատ գոհունակ և ուրախ էին: Որմէ ետք բեմ հրաւիրուեցաւ Այնճարի քաղաքապետ՝  Վարդգէս Խօշեան կիսելու համար իր խօսքը: Ան ըսաւ,«Այսօր մէծարանքի օր չէ, բայց մեծութիւն յիշատակելու օրմըն է, մեծութիւններ կան որոնց արժեչափը իրենց գործունէութեան արդիւնքներէն կը յայտնաբերուին և բոլոր ժամանակի ընթացքին կը մնան կենդանի: Այս բացատրութիւնը հարիւր տոկոսով կը համակերպի արժանապատիւ “Hilfsbund” միսոնարութեան:» Ան իր խօսքին մէջ նշեց ինչպէս այս միսոնարութիւնը նեցուկ եղաւ բոլոր տառապող ընտանիքներուն և ինչպէս քոյր Հետուիկ եղած է մայր ու քոյր տիպարը իւրաքանչիւրին կեանքին մէջ: Ապա ներկաները ակնդրեցին փոքր տեսաերիզ մը պատրաստուած գիշերօթիկի շրջանաւարտ սաներէն՝  Հովիկ Տէմիրճեանին կողմէ, որ ներայիս փոխ տնօրէն է Qatar Foundation-ի :

Որմէ ետք Քոյր Էլիզապէթ Քայսր, առիթը ունեցաւ բաժնեկցելու իր խօսքը, ան իր խօսքին միջոցաւ ներկաներուն ըսաւ թէ ճշմարիտ ճամբան Յիսուս Քրիստոսի ճամբան է, այն ճամբան է որ քոյր Հետուկ հետեւեցաւ և հասաւ Այնճար ուր ժաղովուրդը կարիքը ունէին այդպիսի հոգացող շունջի մը: Ապա Տիկ. Անէլիզէ Շբանկնպըրկ խօսք առնելով յայտնեց իր սէրը Այնճար հայաւանին հանդէպ որ երբ ան վերդարձաւ Քերմանիայ դիմագրաուեց շատ մը դժուարութիւններ և բնտրեց Այնճարի բնութիւնն ու խաղաղութիւնը: Յետ Տիկ. Շբանկնպըրկին, Պատ. Յակոբ Ագպաշարեան բեմ հրաւիրեց Հիլֆսպունտ Միսոնարութեան տնօրէն՝  Պատ. Անտրէաս Պաուման: Պատ. Պաուման ողջունելէ ետք ներկաները պատասխանեց թէ ինչո՞ւ Hilfsbund -ը 70 տարիներ ետք տակաւին կ'օժանդակէ Այնճարի Գիշերօթիկը:

  1. Այդ գործը որ հոս կը կատարուի ճիշդ նոյն ինքն է Hilfsbund առաքելութեան մէջ որ կը կատարուէր 120 տարիներ առաջ
  2. Այս գիշերօթիկը աղբիւր մըն է անհամար օրհնութիւններու
  3. Իրենք կը հաւատան թէ այս գիշերօթիկը կարիքը ունի շատ զանազան օգնութեան որպէսզի շարունակ է իր օրհնութիւնները:

Վերջապէս ՄԱՀԱԵՄ-ի նախագահ՝  Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան բաժնեկցեցաւ իր խօսքը: Ան խօսեցաւ թէ ինչպէս այս երկար տարիներու ընթացքին Hilfsbund միսոնարութիւնը նեցուկ կանքնեցաւ շատ մը հայորդիներու: Ապա գիւղիս հերթապահի՝  Աբրահամ Մալքճեանի, Քաղաքապետ՝  Վարգէս Խօշեանի, ՄԱՀԱԵՄ-ի նախագահի՝  Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեանի և «Հայկազեան» համալսարանի նախագահի՝  Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտոսթաենի  ներկայութեամբ միսոնարներուն բաժնուեցաւ  յուշանուէրներ:

 Յայտագրի ընթացքին մերթ ընդ մերթ մատուցուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր մասնակցութեամբ «Միհրան» նուագախումբին և ներկայիս գիշերօթիկ աշակերտուհիներէն՝  Սիլվանա Մանուկեանի կողմէ պատրաստուած պար մը:

Հանդիսութիւնը վերջ գտաւ Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեանի աղօթքով:

Ապա տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն:

IMG7983
IMG7969
IMG7965
IMG7963
IMG7959
IMG7947
IMG7942
IMG7936
IMG7933
IMG7929
IMG7927
IMG7913
IMG7909
IMG7905
IMG7899
IMG7897
IMG7893
IMG7890
IMG7889
IMG7888
IMG7884
IMG7881
IMG7878
IMG7876
IMG7873
IMG7868
IMG7867
IMG7860
IMG7854
IMG7851
IMG7844
IMG7837

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

marzagan or

Մարզական օր (քոլէճ)

Ուրբաթ, 5 մայիս , 2017-ին, տեղի ունեցաւ Ազգային «Յառաջ-Գ. Կիւլպէնկեան» վարժարանի Մարզական օրը, որ առիթ ստեղծեց համախմբելու վարժարանի մեծ ընտանիքը : Աշակերտութեան եւ ուսուցչակազմին կողքին ՝ յաճախակի մատակարարումներով իր եռանդուն գործունէութիւնը ցուցաբերեց վարժարանին ծնողաց խորհուրդը: Առաւօտեան սովորական ժամուն քոլէճի աշակերտները խմբուեցան դպրոցին բակը , ուրկէ ընթացք առաւ Rally paper խաղը: Նախաճաշէն ետք , սկսաւ պարան քաշելու խաղը, ապա տեղի ունեցաւ ֆութպոլի եւ պասքէթպոլի մրցաշարք: Ուժի խաղին յաջորդեց վազքի մրցումն ու մէկ քայլ ոստումը: Ճաշի դադարէն ետք աշակերտները մասնակցեցան մէկ քայլ ոստումի , բարձրութիւն ցատկելու , նշանառութեան, ինչպէս նաեւ free throw , three poin , football control և ping pong-ի խաղերուն: Մարզական օրուան աւարտին տեղի ունեցաւ մետալաբաշխում ՝ ներկայութեամբ Տէր Միւռոն քհնյ. Աւետիսեանին , քաղաքապետ՝ Վարդգէս խօշեանին , խնամակալութեան , Ս.Պօղոս եկեղեցւոյ Տիկնանց միութեան վարչութեան , ՀՄԸՄի վարչութեան , վարժարանիս Ծնողաց Խորհուրդին եւ ծնողներու հոծ բազմութեան : Վարժարանին տնօրէն՝ Արմէն Թաշճեան ողջունեց ներկաները , շնորհակալութեան խօսք ուղղեց Քաղաքապետութեան , Ս. Պօղոս եկեղեցւոյ Տիկնանց միութեան, ԼՕԽ-ի «Աղթամար» մասնաճիւղի վարչութեան եւ վարժարանին ծնողաց խորհուրդին ,որոնք իրենց աջակցութեամբ սատար հանդիսացած էին օրուան յաջողութեան : Ապա տնօրէնը հաստատեց թէ վարժարանը մեծ կարեւորութիւն կ՛ընծայէ մարմականակրթանքին, որովհետեւ ըսաւ ան,- «կը հաւատանք , որ առողջ միտք մը կրնայ աճիլ առողջ մարմինի մէջ» : Եզրափակելով իր խօսքը տնօրէնը մարզական օրը նուիրեց Մայիսեան փառաւոր յաղթանակներուն ու թելադրեց աշակերտներուն պատմութիւն կերտած հերոսներու աննկուն կամքով յառաջդիմեն ՝ հասնելու միշտ յաղթանակներու: Ապա ան հրաւիրեց հոգեւոր հովիւը, քաղաքապետը, խնամակալութեան ատենապետը, տիկնանց միութեան ատենապետուհին, ՀՄԸՄի վարչութեան ներկայացուցիչն ու ծնողաց Խորհուրդի ատենապետուհին , որ յանձնեն մետալներն ու բաժակները: 

1842373613900247643904197583558422331501560n
1842507813900418810553748133129770539178473n
marzagan-or
1842502713900649877197303246992429747967894n
1834275713900686510526971347736717345847240n
1834249013900642610531362814763073616484680n
1834192013900685510527075680247197948242002n
1830139113900545443874412942069520279982577n
1830175113900620043866958538309064599737615n
1830119313900598577202434213834427754716657n
1830080513900743277187961590140307596155863n
183009541390071761052386718649677585037519n