Լուրերու Արխիվ

Ձիւն, փափուկ ձիւն, սպիտակ ձիւն,
Զգոյշ իջիր դաշտերին,
Ծաղիկները մտել են քուն,
Հողն է նրանց անկողին։

Հանդարտ, կամաց իջիր այնպէս,
Ծաղիկները չարթնանան,
Ծածկիր նրանց քնքոյշ ու հեզ,
Զգոյշ, զգոյշ անսահման։

Այս տարուան առաջին ձիւնը մեր գիւղին մէջ։

8212093233923878674697593429718307127689216o
8214252633923881474697318110984354823405568o
8248774933923892541362878451876458862739456o
8264242633923855508033242493385011051364352o
8177450733923885408030251582646679222353920o
8146055333923887174696745801653518632747008o
8260774233923868574698603323880906975870976o
8148888533923867408032057806159268717002752o
822292953392387650803114247825260861194240o