Լուրերու Արխիվ

Սոյն կոչով, ողջունելով գիւղ վերադարձող մեր հայրենակիցները, յորդորելով կը խնդրենք ձեզմէ, որ անպայմանօրէն թագաժահրի (Corona Virus) դէմ պայքարելու կանխարգիլման նախազգուշական միջոցառումներուն բծախնդրւթեամբ կառչիք:

Մեր սրտերը եւ դռները լայնօրէն բաց է ձեր դիմաց: Բարի Եկա՛ք:
Որոշ ժամանակով մնաք տուն: Այսուհանդերձ խիստ թելադրելի է որ կարելի եղած չափով հարազատներու կամ բարեկամներու հետ ուղղակի շփում չունենալ:
Ընդհանրապէս շեշտելով կը պահանջենք բոլորէն, որ սահմանափակեն ընկերային հաւաքները:

«Մնանք Տունը: Պաշտպանելով մեր շուրջինները; պաշտպանած կ՝ըլլանք մենք զմեզ»:

Սիրելի հայրենակիցներ
Մեր գրաւականը ձեր գիտակցութիւնն է:

Լիայոյս ենք, որ թագաժահրի այս ճգնաժամին գործնական վերաբերումով կը ցոլացնենք մեր գիտակցութիւնն ու զգօնութիւնը:
Մնանք տունը՝ առողջ եւ ուրախ:
Կոմիտէս իր բոլոր հաստատութիւններով, մարմիններով, յանձնախումբերով եւ իր ամբողջ կարելիութիւններով առօրեայ ներկայութիւն է գետնի վրայ: Միշտ մնալով՝ժողովուրդին հետ ժողովուրդին համար:

25 Մարտ 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                   ՀՅԴ «Կարմիր Լեռ» Կոմիտէ

LOGO en