Լուրերու Արխիվ
Սիրելի հայրենակիցներ
Քաղաքապետական անձնակազմի պաշտօնեաներէն ոմանց Քորոնա ժահրով վարակուած ըլլալը դրդապատճառ հանդիսացաւ, որ շաբաթ 20 Նոյեմբեր 2020ին նոր քննութիւններ կատարենք՝ գլխաւորաբար կեդրոնանալով ոստիկաններու եւ իրենց անմիջական շրջապատին վրայ:
Ցանկին միացան նաեւ այն պարագաները, որոնք ուղղակի եւ ակնյայտ նախանշաններ ունէին:
Այսպէս, 36 PCR քննութեանց որպէս արդիւնք հետեւեալները դրական (positive) պատկեր կը նեկայացնեն,
1-Սանդուխտ Եորկի Քիւսպէկեան
2-Ալիք ժոզէֆ Սթանպուլեան
3-Լուսիկ Յովհաննէս Վանայեան
4-Արմէն Զոհրապ Ֆէսլեան
5-Յակոբ Յովհաննէս Գոճայեան
6- Վարագ Րաֆֆի Քէօշէեան
7- Գառնի Սեդրակ Քիւսպէկեան
8- Գէորգ Սեդրակ Քիւսպէկեան
9-Սիմա Տիւքէնճեան Քիւսպէկեան
Այս ցանկէն դուրս նաեւ կան հայրենակիցներ որոնք անձնական միջոցներով կատարած են քննութիւններ եւ ստացած են դրական արդիւնք.
Յաւելեալ՝
Օգտակար կը նկատենք թուէլ անձնական միջոցներով կատարած եւ իրենց մօտ դրական (positive) արդիւնք յայտնաբերուած պարագաներու անունները
1- Սեդա Եորկի Քիւսպէկեան
2-Մատլէն Եորկի Քիւսպէկեան
3-Փարանձեմ Եորկի Քիւսպէկեան
4- Գօգօ Յովնան Քէշիշեան
5-Նեկտար Գէորգեան Քեշիշեան
6- Յովնան Գօգօ Քեշիշեան
7-Զուարթ Գօգօ Քեշիշեան
8- Կարինէ Անտոնեան Ատաճեան
9- Ռիթա Յովնան Քէշիշեան
Ծանօթ- Վստահաբար բոլորիդ համար այլեւս պարզ ու հասկնալի եղան Քորոնա ժահրի սարսափելի տարածումն ու վտանգաւոր հետեւանքները:
Զգոյշ եղէք, առողջ մնացէք:
Շնորհակալութեամբ եւ յարգանքներով՝ Այնճարի 《Քորոնա》ի Ճգնաժամի Յանձնախումբ
23 Նոյեմբեր 2020
 
 
Շաբաթ առաւօտեան սկսած պետութեան թիւ 1432 որոշման գործադրութեան որպէս արդիւնք կը հաստատենք որ մեր գիւղի վաճառանատէրերը դրականօրէն կ'արձագանգեն վերյիշեալ որոշումին։
Այս առիթով, անգամ մը եւս կ'ուզենք շեշտել թէ մեր հայրենակիցները դժբախտաբար կը շարունակեն հաստատուած կարգավիճակէն դուրս ելլելով Քորոնա ժահրի (COVID-19)ի նախազգուշական միջոցառումները խախտել։
Սիրելիներ, ձեր սսնդամթերքն ու անմիջական-կենսական-պէտքերը ապահովելու համար միայն տունեն դուրս ելէք՝ ՄԻՇՏ կրելով դիմակ։
Գնումները կատարեցէք ապսպռանքով ու զանոնք ստանձնեցէք մնալով ինքնաշարժին մէջ։
Վաճառատուներուն առջեւն իսկ պէտք չէ ներկայութիւն դառնաք։
Զգոյշ ըլլանք առողջ մնանք։
12615646562486843051734205454204019027921608n
1259868106248685208506663153537901642991263n
12596583762486836418401536784873983713750629n
12593510662486846251733881149167274273517240n
12588239362486849218400258315085624459194524n
12587989262486839751734531203295654727455924n
12578740962486827551735758452587620163229945n
 
Reach
Սիրելի հայրենակիցներ,
COVID-19ի առնչուած պետական թիւ 1432 որոշումի գործադրութեան ծիրէն ներս,մենք վճռականօրէն ձեզմէ կը պահանջենք հետեւիլ այս մասին եղած թելադրանքներուն։
֊ բացարձակապէս արգիլուած է տունէն դուրս գալ։ բացառաբար կարելի է տան հիմնական կարիքները ապահովելու համար վաճառատուն երթալ բայց մնալ ինքնաշարժին մէջ կամ վաճառանատիրոջ հետ կապուելով ապահովել ազատ սպասարկութեան կարելիութիւնը (Free delivery)։
Այս մասին արդէն իսկ համապատասխան փոխանցում կատարուած է վաճառանատէրերուն։
Այս դրութիւնը անխափան կերպով պիտի ջանանք պահել 14 օր, որպէսզի շրջանցենք համաճարակի (COVID-19)ի վտանգի տարածումը։
Շնորհակալութեամբ եւ յարգանքներով՝
Այնճարի «Քորոնա» Ճգնաժամի Յանձնախումբ
13 Նոյեմբեր 2020
Քորոնա ժահրի ( COVID-19) գծով պետական որոշումին առ ի գործադրութիւն, երեկոյեան ժամը 5։00էն մինչեւ առաւօտեան ժամը 5։00 Այնճար մուտք գործելու երեւոյթը համակարգելու նպատակով գիւղի 2 գլխաւոր մուտքերուն վրայ անցարգելներ զետեղուեցան, իսկ մնացեալ մուտքերը ամբողջութեամբ փակուեցան։
Զգոյշ ըլլանք առողջ մնանք։
12554250862400580460360465074976057364384016n
12544190062400588527026328520299013969575410n
12538687962400586527026527961532277584305307n
12540709362400583627026815962116838971872353n
Այսօր երեկոյեան ժամը 8։00ին ՀՅԴ《Կարմիր Լեռ 》կոմիտէն գործակցաբար Այնճարի քաղաքապետութեան հետ《Ս. Զէյթլեան》 կեդրոնի շրջափակին մէջ հրաւիրեց Վաճառատուներու սեփականատէրերը փոխանցելու համար պետութեան կողմէ առնուած թիւ 1432 որոշումի կէտերը.
-վաճառատունը բաց կը մնայ գոց վիճակի մէջ, այսինքն գործնականօրէն բաց ըլլալով յաճախորդ պիտի չ'ընդունին, այլ պիտի որդեգրուի ազատ սպասարկութիւն (delivery)-ի դրութիւնը
-Այս որոշումին գործադրութեան դրդապատճառը COVID19-ի անհամեմատ բարձրացումն է գիւղին մէջ
-նախազգուշական ցուցմունքները չգործադրելու հետեւանք
-Աւելի սարսափելի իրավիճակը կանխարգիլելու նպատակ
-հիւանդանոցները տեղ չըլլալու պարագայ
-մեր բժշկական կարելիութիւնները սահմանափակ չեն, սակայն չեն լրացներ պահանջուած կարիքները:

1253755906235891806452670333714774540161591n
12540715562358924364526073791060111179801468n
12532352162358922364526275202331212239089451n
12529142462358920464526467746728103912207241n