Լուրերու Արխիվ
Սիրելի հայրենակիցներ
Corona ժահրի ընթացքը իսկապէս թեւակոխած է մտահոգիչ հանգրուան ու աւեր գործելու չափ թափանցած է մեր հասարակութենէն ներս։
Այլեւս կատակ չէ ։
Գիւղը վտանգի տակ է ։
Մենք ուզեցինք ձեր գիտակցութեան վստահիլ ու ենթադրեցինք որ ձեր օգտին ու ձեր շուրջիններուն օգտին համար արձագանք պիտի հանդիսանաք մեր թելադրանքներուն։
Կը ցաւինք, որ մենք արդէն իսկ ուշացած ենք նախազգուշական միջոցառումներով պայքարիլ այս վտանգաւոր երեւոյթին դէմ, որ շատ արագ ու անհամեմատ ձեւով կը տարածուի գիւղին մէջ։
Ահազանգային ու մտահոգիչ այս իրավիճակին ի տես շատ ԽՍՏԻՒ կը յանձնարարենք.-
1- Քննութեան դրական (positive) արդիւնք ունեցող ենթակաները պէտք է իրենք զիրենք մեկուսացնեն առնուազն 14 օր։
2- Մեր կատարած քննութիւններու դրական արդիւնք ունեցող ներքոյիշեալ ցանկէն դուրս՝ անոնք, որոնք սեփական միջոցներով քննութեան ենթարկուած են ու դրական եղած է արդիւնքը պարտին անվերապահօրէն մեզի հետ կապի մէջ ըլլան վարը յիշուած թիւերուն միջոցով։
Անհրաժեշտ է նաեւ իւրաքանչիւր վարակուած պարագայ անպայմանօրէն տեղեկացնէ իրեն հետ շփման մէջ եղողներուն, յաւելեալ տարածումէ խուսափելու համար։
3- բացարձակապէս խուսափիլ որեւէ ձեւով խճողում կամ հաւաք ստեղծելէ։
4- Վաճառատուներու սեփականատէրն ու յաճախորդները նոյնչափ պատասխանատու են խճողում ստեղծելու պարագային։
5-Առանց դիմակի որեւէ ատեն դուրս չելլել։
Ծանօթ- Այս կէտերը գործադրութեան դնելու համար շատ խիստ պիտի գտնուինք։
Ա- հեռաձայնային թիւեր։
Տոքթ. Յակոբ Թովմասեանին 03717340
Տոքթ. Խաժակ Այնթապլեանին 03918740
Տիկ. Ռիթա Լագիսեանին 71343650
Տիկ. Կարինէ Ատաճեանին 70535721
Բ-Մեր կողմէ եղած քննութեանց դրական անունները։
1-Կարինէ Սէրսէմեան Թասլաքեան
2- Փաթրիք Թասլաքեան
3-Շանթալ Ատաճեան
4-Թալին Աւագեան-Թասլաքեան
5-Նանոր Թասլաքեան
6-Ասատուր Մալգճեան
7-Շողեր Թասլաքեան- Մալգճեան
8-Ժանէթ Անտոնեան
9-Սիլվա Տանատեան-Չախչախեան
10-Զեփիւռ Թիւմպէրեան- Պագգալեան
11-Մարալ Լագիսեան-Քէօշէեան
12-Մատլէն Շերպէթճեան- Այնթապլեան
13-Սարգիս Արթին Այնթապլեան (Սահուլ)
14-Էլիզ Լագիսեան-Թազեան
15-Արշալոյս Խօշեան
16-Յարութիւն Լագիսեան
17-Հրակ Ժոզէֆ Սթանպուլեան
18-Տիանա Քենտիրճեան- Զաքարեան
19-Յակոբ Քէօֆթէեան
20-Աւետիս Անտոնեան (Աայս)
21-Կարօ Թաշճեան
22-Ովսան Նաշալեան- Թաշճեան
23-Գրիգոր Քէօֆթէեան
24-Զուհուր Եաքուպ Րահուան
25-Տոքթ. Սեդրակ Գույումճեան
26-Սանդուխտ Մանճեան
Շնորհակալութեամբ եւ յարգանքներով՝ Այնճարի 《Քորոնա》 Ճգնաժամի Յանձնախումբ
9 Նոյեմբեր 2020