Լուրերու Արխիվ
12 Նոյեմբերի կատարուած դրական արդիւնքները
Մարօ Շերպէթճեան Անտոնեան
Անի Թազեան Քէօշեան
Մհեր Այնթապլեան
Խաչիկ Թազեան
Խաժակ Այնթապլեան
Րաֆֆի Քէօշեան
Ազատուհի հապէշեան Թազեան
Սեւան Ճըլգեան
Մարալ Ճիմպաշեան Քիրազեան
Երուանդ Գահքէճեան
Սոնիա Ճամպազեան Գուճանեան
Վարշաքէ Չախչախեան
Միսաք Պագալեան
Մարի Շաննագեան
Սոնա Շաննագեան
Արփա Սնապեան Անտոնեան
Սեւատա Անտոնեան
Նանար Անտոնեան
Սերօ Անտոնեան
Նատա Գատմուշ Գարակէօզեան
Լարա Գարակէօզեան
Ազատուհի Լագիսեան
Ռուպի Պետրոսեան
Սարա Մալգճեան
Փանոս Թասլագեան
Ստացուած արդիւնքները լրիւ եւ յստակ ցուցանիշ է որ ստեղծուած կացութիւնը սարսափելի է։
ԿԸ ՊԱՀԱՆՋԵՆՔ որ անշեղօրէն գործադրէք պետական որոշումը.
14 ՕՐ ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՒԻԼ ՏՈՒՆԵՐԷՆ ՆԵՐՍ։