Լուրերու Արխիվ
Յիսուս Քրիստոսի հրաշափառ յարութեան տօնին առիթով ՀՅԴ «Կարմիր Լեռ» կոմիտէն կու գայ շնորհաւորելու արտերկրի եւ Այնճարի զաւակները: Մաղթելով որ Ս. Զատիկը առիթ մը ըլլայ զատուելու եւ հեռանալու յուսալգումներէ, Հաւատքով դիմագրաւելու բոլոր դժուարութիւնները եւ միասնական ուժերով ծրագրել եւ կազմակերպել ապագայի յոյսերը։
Քրիստոս Յարեաւ ի Մեռելոց
Օրհնեալ է Յարութիւնը Քրիստոսի։