Լուրերու Արխիվ
Բախտաւորուած
Տէր եւ տիկին Քրիստ եւ Արին Ադամեան բախտաւորուած են մանչ զաւակով մը՝ Յակոբ (17 Մայիս 2021)։
Կը շնորհաւորենք տէր եւ տիկին Ադամեանները, ինչպէս նաեւ իրենց հարազատները՝ այս ուրախ առիթով։