Լուրերու Արխիվ
 
Սիրելի հայրենակիցներ
Այսու կը տեղեկացնենք թէ՝
Ոռոգման ջուրի յանձնախումբը ինչպէս ամէն տարի այս տարի եւս կարիքը ունի պահակ պաշտօնեաներու ամրան եղանակին համար։ Փափաքող հայրենակիցները կրնան իրենց գրաւոր դիմումը ներկայացնել յանձնախումբիս գրասենեակը, կէսօրէ առաջ ժամը 9։00-էն 12։00, թուականէս մինչեւ 31 Մայիս 2021։
26 Մայիս 2021
ՀՅԴ 《Կարմիր Լեռ》 կոմիտէի որոգման ջուրի յանձնախումբ