Լուրերու Արխիվ
Սիրելի հայրենակիցներ,
Ինչպէս արդէն տեղեակ էք քորոնա համաճարակը վերջերս նոր թափ ստացած է Լիբանանի մէջ որմէ անմասն չէ նաեւ մեր գիւղը։
Բարեբախտաբար ծանր պարագաներ չունինք, սակայն յաւելեալ զգուշութեան համար կ'ուզենք ձեր ուշադրութեան յանձնել այն հայրենակիցներուն անունները, որոնք վերջին ամսուան ընթացքին վարակուեցան քորոնա ժահրով։ Թէեւ անոնցմէ ոմանք արդէն ապաքինուած են, ոմանք ալ ապաքինման ճամբուն վրայ են, սակայն կը թելադրենք բոլոր անոնց որոնք շփման մէջ գտնուած են ներքոնշեալ անուններուն հետ, ըլլան զգոյշ եւ անպայման ենթարկուին քորոնայի (PCR) քննութեան։
Նաեւ խստիւ կը թելադրենք բոլոր անոնց որոնք տակաւին պատուաստուած չեն, անպայման ստանան քորոնայի պատուաստը։
Քորոնայի հետ կապուած որեւէ հարցի պարագային, նաեւ պատուաստ ստանալու եւ քորոնայի քննութեան ենթարկուելու համար կրնաք դիմել յանձնախումբիս հեռաձայնելով հետեւեալ թիւերուն `
ԼՕԽ։08621946
Քաղաքապետարան: 08620790
Ոստիկանութիւն։ 08620791 կամ 81396488
Վարակուածներու ցանկ`
1) Նանոր Աքպաշարեան (ապաքինուած)
2) Մարինէ Գարայեան (ապաքինուած)
3) Նանոր Փանոսեան Պետրոսեան
4) Շահան Փանոսեան
5) Սերուժ Փանոսեան
6) Րաֆֆի Տէր Վարդանեան
7) Գարօլ Տէր Վարդանեան
8 ) Կարօ Գապագեան
9) Վարդուկ Գապագեան
10) Սեւան Գապագեան
11) Յակոբ Աբովեան
12) Սիլվա Յովհաննէսեան
13) Շուշիկ Փանոսեան
14) Պետիկ Տուտագլեան
15) Արա քենտիրճեան
16)Վարդուկ Քենտիրճեան
17) Մովսէս Նուպար Գէորգեան
18) Յովհաննէս Փանոսեան
19) Սթիւ Գարայեան
20) Արազ Ֆստգճեան
21)Կարինէ Գասարճեան
22) Կասիա Ափովեան Փանոսեան
23) Լարա Գապաքեան
24) Կայել Շահան Փանոսեան
Եթէ կան անուններ որոնցմէ յանձնախումբս տեղեակ չէ կը խնդրենք անպայման տեղեակ պահել։
Այնճարի Քորոնա համաճարակի Յանձնախումբ
19/12/2021