Լուրերու Արխիվ
Հինգշաբթի 14 Ապրիլ 2022-ին, Այնճարի քաղաքապետութեան հրաւէրով, Այնճարի քաղաքապետարան այցելեցին առողջապահութեան նախարարութեան Պէքաայի բաժանմունքի պատասխանատու, տոքթ. Լարա Պարրաքի որուն կ'ընկերակցէր տոքթ. Սամի Շալֆուն։
Որմէ ետք անոնք այցելեցին «Գարակէօզեան» հաստատութեան դարմանատուն եւ ԼՕԽ-ի «Աղթամար» մասնաճիւղի «Ֆիլհաննէսեան» դարմանատուն,
Անոնք մօտէն ծանօթացան դարմանատան աշխատանքներուն եւ ծառայութիւններուն։
279281373_8920619647979859_1937491238784315897_n.jpg279586911_8920620124646478_5062491991170260429_n.jpg279225865_8920619874646503_4913146716306929570_n.jpg279555510_8920620377979786_2474121574124267500_n.jpg
 
Ոռոգման ջուրի յանձնախումբս ուրախութեամբ կը յայտնէ թէ՝ այս տարեշրջանին, առատ անձրեւներու պատճառով, ոռոգման ջուր մատակարարելու դժուարութիւններ չկան:
Յանձնախումբս կը քաջալերէ բոլոր մշակները եւ իրենց տարած աշխատանքը արդիւնաւէտ դարձնելու համար
կը փոխանցէ հետեւեալները .-
ա.- Նկատի ունենալով գաղթակայաններու մեծաթիւ ըլլալը եւ այդ պատճառով ստեղծուած ոտնձգութիւնները մեր արտերուն մէջ , կը խնդրուի մեր հայրենակիցներէն աւելի ներկայութիւն ըլլալ եւ տիրութիւն ընել պարտէզներուն:
բ.-Գանալները մաքուր պահել եւ զերծ պահել կերպնկալներէն եւ պարապ դեղի տուփերէն: ինչպէս նաեւ աւելորդ ցախերը եւ չորցած խոտերը չդրուին ջուրի գանալներուն մէջ:
գ.-Նկատի ունենալով որ մեր գանալներու երկաթէ ջուրի դռները )Գաբսալխները( գողցուած են, իւրաքանչիւր պարտիզպան իր պարտէզին ջուրի դուռը ինք պէտք է շինէ իսկ յանձանխումբը յանձն պիտի առնէ փախող ջուրի արուները եւ անցքերը մաքուր պահել :
դ.-Հայրենակիցներ արգելք պէտք է հանդիսանան հովիւներուն որպէսզի իրենց արտերը կենդանիները չ՝արածին ինչ որ վնաս կը հասցնէ նաեւ դրացի պարտէզներուն:
ե.-Այն հայրենակիցները որոնք փախող ջուրի արուները )քաչախները( կը գոցեն որ իրենց ցորենը դուրս հանեն պարտին զանոնք ետ բանալ, այլապէս յանձնախումբը հարկադրաբար ինք պիտի բանայ եւ եղած ծախսը պիտի գանձէ հայրենակիցէն:
զ.-Յանձնախումբս կարիքը ունի պարտէզներու ջրաբաշխման պաշտօնեայի մը:
է.-Ամրան եղանակին, յանձնախումբս կարիքը ունի պահակ պաշտօնեաներու պարտէզներու շրջանին մէջ: Պահակութեան աշխատանքը պիտի սկսի Մայիս մէկէն սկսեալ:
ը.- Յանձնախումբը նկատի առած երկրի տնտեսական պայմանները , լիբանանի թղթոսկիին արժէզրկումը եւ յանձնախումբին ծախսերու բազմապատկումը,որոշեց պտղատու պարտէզներուն եւ բանջարեղէններուն թղթիկի սակը` 400.000 Լ.Ո.:
Բոլոր անոնք որ կը փափաքին պաշտօնեայ ըլլալ յանձնախումբիս մօտ, պարտին գրաւոր դիմել յանձնախումբիս մինչեւ 30 Ապրիլ 2022:
Կը խնդրուի մեր հայրենակիցներէն դիւրացնել մեր պաշտօնեաներուն աշխատանքը յարգելով ջրելու կարգը եւ հետեւելով ջուրի ոռոգման :
18/04/2022
Այնճարի ոռոգման ջուրի Յանձնախումբ
 
Կազմակերպութեամբ ՀՅԴ ԼԵՄ-ի «Շաւարշ Միսաքեան» մասնաճիւղին, Շաբաթ, 23 ապրիլ 2022-ի երեկոյեան ժամը 7:30-ին, Այնճարի մէջ տեղի ունեցաւ Ապրիլեան եղեռնի 107-ամեակի հսկում:
Հսկումին առաջին բաժինը տեղի ունեցաւ Այնճարի Հայ աւետարանական երկրորդական վարժարանի «Հետուիկ» սրահէն ներս: Ձեռնարկը ընթացք առաւ ՀՄԸՄ Այնճարի մասնաճիւղի Փողերախումբին Լիբանանի եւ Հայաստանի քայլերգներով.
ապա ՀՅԴ ԼԵՄ-ի «Շ. Միսաքեան» մասնաճիւղի խօսքը արտասանեց ընկերուհի Գարօլ Քենտիրճեան, ըսելով «այսօր համայն ժողովուրդը աշխարհի տարբեր երկիրներուն մէջ, կ'ոգեկոչէ հայոց ցեղասպանութեան մեծ եղեռնը, կը խոնարհի եւ յարգանքի իր տուրքը կը մատուցէ մէկ ու կէս միլիոն նահատակներու յիշատակին»: իր խօսքը շարունակելով Քենտիրճեան ըսաւ,«այս դժուարին օրերուն երբ թշնամին տակաւին կը շարունակէ իր ուրացման քաղաքականութիւնը, եւ աւելին ամէն օր կը սպառնայ մեր հայրենիքի խաղաղութեան եւ ազգի գոյութեան: Մենք՝ հայ երիտասարդներս, ամէն տեղ եւ ամէն վայրկեան պատրաստ պէտք է ըլլանք մեր բռունցքները բարձրացնելու եւ ճակատելու հայութեան շահերը խափանող բոլոր տեսակի ոտնձգութիւններուն դէմ»: Իր խօսքի աւարտին, Քենտիրճեան ըսաւ « մեր նպատակը մէկ է՝ աննահանջ պայքար մինչեւ յաղթանակ, մինչեւ ազատ, անկախ եւ միացեալ Հայաստան»:
Այնուհետեւ, ՀՅԴ «Յառաջ» պատանեկան միութեան պատանիները ներկայացուցին կենդանի պատկեր մը, «սփիւռքի ստեղծման» դեմայով:
Օրուան բանախօսն էր ընկերուհի Սալբի Քիւրքճեան-Թաշճեան,ըսելով «Ազգը իր պատմութիւնը կը կերտէ եւ անդո՛ւլ պայքարով միա՛յն կը ձեւակերպէ իր ինքնութիւնը՝ քաղաքակրթական յարափոփոխ քարտէսի վրայ. կը մարմնաւորէ ինքնիր տարրերգը՝ իրագործումներու բուռն բաբախումով ու յաջորդականութեամբ։ Յարգելի է այն ազգը, որուն մատեանները հարուստ են փառապանծ ստեղծագործութեամբ ու անսպառ արժէքներով։Դալար է այն դաշտը, երբ իր փխրուն հողին ընդերքէն ծլարձակող խայծերը արեգակնային ճաճանչներ կ’արձակեն, ինչպէս ծառին ընդերքը կը յուշէ արմատացող խոյակներուն անդուլ աշխատանքը»: Իր խօսքը շարունակելով ընկերուհին շեշտեց ըսելով,« Այսպէս է հայ ժողովուրդը՝ խելայեղօրէն կառչած իր հաւատքին, գրիչին ու բարձունքի լուսաշող ժայռերուն՝ միտքի ու կամքի երկնակամարով բոցավառելու երկունքի շաւիղները, պղտոր ջուրերուն մէջ օրհասական պայքար մղելու՝ յաղթանակի առագաստը մի՛շտ պարզած պահելու վճռակամութեամբ»: Անցեալի իրադարձութիւններու վերաքաղը կատարեց որմէ ետք Քիւրքճեան-Թաշճեան իր խօսքը աւարտելով ըսաւ, «Պատմաքաղաքական այս հաւաքական յիշողութեամբ զինուած՝ դիմադրութիւնը անխուսափելի է՛, եթէ կ’ուզենք տէր մնալ արցախահայութեան ինքնորոշման իրաւունքին, մեր ինքնիշխանութեան, մեր հանրապետութեան եւ մեր գոյերթին։ Դիմադրութիւնը միայն պահանջատիրութեամբ կը կենսագործուի.Պահանջատիրութի՛ւն՝ հայ ժողովուրդի բնօրրանի բոլոր տարածքներուն վրայ ինքնորոշուելու, պետութիւն ունենալու անկախ եւ ինքնիշխան ապրելու.Դիմադրութի՛ւն՝ պահանջատիրութեա՛մբ հայ ժողովուրդէն բռնախլուածը չզիջելու ամէ՛ն գնով, իրաւունք վերականգնելու անտեղիտալի՛ մարտնչումով եւ արդարութեան հասնելու խոյանքով։Ջահերը վա՛ռ պահանջատիրութեամբ միացէ՛ք դիմադրութեան...»:
Ապա ՀՅԴ ԼԵՄ-ի «Շ. Միսաքեան» մասնաճիւղի անդամ՝ Մարիա Աբէլեան ներկայացուց «Վեր Կաց Եղբայր Իմ» երգը:
ՀՅԴ «Յառաջ» Պ.Մ. կենդանի պատկերը շարունակուեցաւ «Դէպի Երկիր» պատգամով: Ապա Ազգային «Յառաջ Գ. Կիւլպէնկեան» վարժարանի պարախումբը «Կարօտ» պարը ներկայացուց, որմէ ետք Այնճարի Հայ աւետարանական երկրորդական վարժարանէն Էլիսսա Պագգալեան եւ Սոֆի Գալուստեան ասմունքեցին Գէորգ Էմին-ի «Մենք» արտասանութիւնը:
Հսկումի պաշտօնական բաժինը աւարտեցաւ ՀՅԴ «Յառաջ» Պ.Մ. կենդանի պատկերով որուն պատգամն էր «միասնակամութիւն»։
Հսկումը շարունակուեցաւ քայլարշաւով: Հոծ բազմութիւնը, առաջնորդութեամբ շեփորախումբին եւ ԼԵՄ-ական ու պատանի ջահակիրներուն, նախ ուղղուեցաւ դէպի Այնճարի պատմական բերդի պողոտան ուր ներկաները ականատես եղան կրակով ներկայացուած «Դէպի Հայրենիք» -ը պատգամին, որմէ ետք «Ս. Զէյթլեան» կեդրոն հոն եւս կրակով ներկայացուած էր ՀՅԴ ԼԵՄ-ի արծիւն ու ՀՅԴ զինանշանը:
Այնուհետեւ ներկաները ուղղուեցան դէպի Մուսա Լերան յուշահամալիր ուր ճարտարարուեստի նախարար՝ Պրն. Ճորճ Պուչիքեան ծաղկեպսակ զետեղեց Մուսա Լերան նահատակներու յուշարձանին դիմաց եւ հսկումը աւարտցաւ գիւղի հոգեւոր հայրերու պահպանիչով:
27905513688981314802286764547277131231032448n
27886672888981319468952963842885536149299525n
27892106288981324035619177419936864659705947n
27920714888981328802285361711674046494604320n
27871345488981333735618205185269756010062830n
27914491688981352635616312799487960828950297n
27886240088981345468950361675148018982288446n
27908274188981366868948221790738795088659995n
27906254588981410835610498313916101919193741n
27918079788981408968944015491616681831878450n
27890369488981387268946183638768173796624762n
2790090008898137236894767752226795813987662n
27854652588981394602278787300958689797325321n
27889969788981379335613645676166379290508416n
27889921288981385735613005891164586348340692n
27880039388981338902284351251695815101139791n
27869717988981399835611596066025153944142702n
27860831888981404135611164739443408995788013n

Կազմակերպութեամբ Այնճարի Համազգայինի «Պարոյր Սեւակ» մասնաճիւղի ընկերային յանձնախումբին, Չորեքշաբթի՝ 13 Ապրիլ , 2022-ին կէսօրէ ետք , տեղի ունեցաւ Զատկուայ առիթով մանուկներու յայտագիր մը Դալար անկիւնի շրջափակին մէջ։ Ներկայ էին աւելի քան 130 փոքրիկներ։ Յայտագրի ընթացքին փոքրիկները մասնակցեցան զանազան խաղերու , ձեռային աշխատանքներու եւ հաւկթամարտի, ինչպէս նաեւ ճոխացուցին մթնոլորտը երգերով ու պարերով ։ Յայտագիրը ընթացաւ ուրախ մթնոլորտի մը մէջ։ Աւարտին տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն։

27883471788720728728345376580899550815355571n
27864642988720735395011376935081407657533091n
27857551488720732728344975738911980880008170n
27877698488720737995011116682276493337190302n
27857551488720732728344975738911980880008170n
27864642988720735395011376935081407657533091n