Լուրերու Արխիվ
ՀՅԴ «Կարմիր Լեռ» կոմիտէի ոռոգման ջուրի յանձնախումբի աշխատանքներուն ծիրին մէջ, ակի ելեկտրականութեան սարքերու, եւ ջրհաններու (ջուրի փոմբերու) սենեակին մէջ տեղի ունեցան վերանորոգութիւններ եւ ելեկտրական թելերու նորոգութիւն եւ վերադասաւորում հեռու մնալու որեւէ ջուրի կամ ելեկտրականութեան պատճառով արկածներէ։
Վարձքը կատար բոլոր պաշտօնեաներուն։
ՀՅԴ «Կարմիր Լեռ» կոմիտէ
1/9/2022
30229239295078122725939245039266320127358140n-1
30220019995078129225938598700881660541135905n
30087056495078130692605118782362970383160655n