Արտադրութիւններ

ԱՅՆՃԱՐԻ ԿԱՐԵՒՈՐ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ  ԿԱՄ ԻՆՉՈ՞Վ ԿԸ ԶԲԱՂԻՆ ԱՅՆՃԱՐՑԻՔ

Մուսալեռցիք , երբ Այնճար ժամանեցին, գործի ոչ մէկ հնարաւորութիւն ունէին :Առաջին տարին բոլոր տղամարդիքը զբաղեցան տուներու շինարարութեամբ , ոմանք զինուորագրուեցան ֆրանսական բանակին մէջ , որպէսզի ապրեցնեն իրենց ընտանիքները:

Մուսալեռցիք ,սակայն, պարտիզպաններ էին ՝ հողամշակներ: Դարերու ընթացքին անոնք պարտէզներ մշակած էին:

Առաջին տարիներուն Այնճարի մէջ շարունակուեցաւ սանտրագործութիւնը, որ Մուսա լերան ամէնանշանաւոր արհեստներէն էր: Դանդաղօրէն սկսաւ նաեւ հողամշակութիւնը, որ աւելի թափ առաւ ներգաղթէն ետք, երբ հիմը դրուեցաւ խնձորի պարտէզներուն :

Եւ պատահեցաւ Այնճար հրաշքը, իսկական եւ շօշափելի հրաշք՝ մարդոց քրտինքով: Կիսանապատային Այնճարը վերածուեցաւ կանաչապատ եւ պտղաբեր պարտէզներու:

Մարդիկ այսօր դժուար կը հաւատան այս հրաշքին: Բայց փաստը մէջտեղն է: Երկու սերունդ Այնճարցիք , «Փետատ»ներով կանաչազարդեցին այս գիւղը: Մուսալեռցիք Այնճարի մէջ վերակենդանացուցին պարտիզամշակութիւնը, որ գլխաւոր եկամուտներէն մէկը պիտի դառնար հոս ապրող ժողովուրդին:

Այնճար ունի բաւական ընդարձակ ցանքատարածութիւններ կան մօտաւորապէս 1200 ջրարբի եւ 800 անջրդի հողամասեր:

Այնճար շուտով կը դառնայ խնձորի արտադրութեան կարեւոր կեդրոն մը ոչ միայն Պէքաայի առումով, այլ՝ համալիբանանեան չափանիշով:

Հողամշակութեան կողքին Այնճարի մէջ անասնապահութիւնը կը դառնայ ժողովուրդի կարեւոր զբաղումներէն եւ եկամուտի աղբիւրներէն մէկը:

Հողամշակութեան կողքին Այնճարի մէջ անասնապահութիւնը կը դառնայ ժողովուրդի կարեւոր զբաղումներէն եւ եկամուտի աղբիւրներէն մէկը :

Գիւղատնտեսական աշխատանքներու կողքին, Այնճարի մէջ շարունակեցին գոյատեւել կարգ մը արհեստներ, ինչպէս՝ կօշկակարութիւն, երկաթագործութիւն, ատաղձագործութիւն, ոսկերչութիւն, յուշանուէրներու արտադրութիւն եւ ինքնաշարժի նորոգութիւն: Ոսկերչութիւնը դարձաւ երիտասարդներու գլխաւոր արհեստը երկար տարիներ: Հոս նաեւ յաջողութիւններ արձանագրեցին Այնճարցիք:

Այնճարը կեդրոնական Պէքաայի մէջ դարձաւ ամէնէն կազմակերպուած գիւղաքաղաքը , շրջանի կեդրոն՝ Զահլէէն ետք: Գիւղը ունեցաւ նաեւ իր ձկնաբուծարանները, պահածոյ ուտելիքներու գործարանները, կերպնկալէ սնտուկներ արտադրող գործարան, յուշարձաններ ձուլելու գործարան, Սթէնլէս առարկաներ արտադրող գործարան եւայլն:

Այնճար