Եկեղեցական

Մուսալեռցի - Այնճարցի Եկեղեցական Դէմքեր

Վերապատուելի Տիգրան Անդրէասեան (1888-1962)

Ծնած է Մուսա Լերան Եօղուն Օլուք գիւղը: Նախնական կրթութիւնը ստացած է գիւղին մէջ, որմէ ետք ղրկուած է Այնթապի Գոլէճը՝ զոր աւարտած է 1911- ին: Աւարտած է նաեւ Մարաշի Աստուածաբանական Ճեմարանը 1914 -ին: Նոյն տարին կը մեկնի Զէյթուն՝ որպէս հայ Աւետարանական Եկեղեցուոյ Պատուելի:

Տարագրութեան առաջին ամիսներուն կը վերադառնայ իր ծննդավայրը՝ ականատես ըլլալով ճամբու ընթացքին Թրքական վայրագութիւններուն: Կարեւոր դերակատարութիւն կ՛ունենայ ժողովուրդը համոզելու որպէսզի չբռնէ գաղթի ճամբան: Կը մասնակցի Մուսա Լերան հերոսամարտին: Կ՛ընտրուի հերոսամարտի կեդրոնական մարմնի ատենապետ եւ ձեռնհասօրէն կը վարէ այս պաշտօնը ամբողջ հերոսամարտի ընթացքին:

Պատերազմէն ետք, 1919-ին երբ Մուսալեռցիք Փոր Սաիտէն կը վերադառնան տուն, Պատուելի Անդրէասեան կը շարունակէ իր հովուական ծառայութիւնները Սուրիոյ եկեղեցիներուն մէջ՝ Քեսապ եւ Հալէպ մինչեւ 1957: 1957-ին կը փոխադրուի Պէյրութ ուր կը մահանայ 1962 -ին: 2000 -ին Վեր. Անդրէասեանի աճիւնները կը փոխդրուին Այնճար՝ իր հարազատ ժողովուրդի ծոցին մէջ (Այնճարի հայ Աւետարանական Եկեղեցուոյ կողքին):

Վեր. Անդրէասեան հրատարակած է «Զէյթունի Տարագրութիւնը եւ Սուէտիոյ Ապստամբութիւնը», «Քրիստոնէականը» եւ «Սուէտիոյ Բարբառը կամ Քիստինըքի Լեզուն» (1967 Երեւան) հատորները:

Վեր. Անդրէասեան վարած է բազմաթիւ պաշտօններ եւ իր ետին ձգած է տիպար ազգասէրի եւ ամբասիր հոգեւորականի տիպարը:

Հայր Թովմաս Քաջազն (Գալենտէրեան)

Ծնած է 1909-ին Մուսա Լերան Եօղուն Օլուք գիւղին մէջ: Նախնական կրթութիւնը կը ստանայ Փոր Սայիտի «Սիսուան» վարժարանին մէջ: Հետագային կ՛ուղարկուի Վիեննայի Մխիթարեաններու վանքը: 1931-ին կը ձեռնադրուի կուսակրօն քահանայ: 1934-35-ին կը վերադառնայ Մուսա Լերան Խըտըր Պէկ գիւղը ուր կը ծառայէ Քափուչիններու վանքին մէջ որպէս ուսուցիչ, որմէ ետք կը ծառայէ Գահիրէի եւ Պէյրութի Մխիթարեան վարժարաններուն մէջ: 1941-1942-ին կը վերադառնայ Այնճար ծառայելու համար Այնճարի Հայ Կաթողիկէ վարժարանին մէջ: 1942-էն 1944 կը ծառայէ Քեսապի մէջ իսկ 1944-էն 1946 Ճարապլուսի մէջ: Կրկին ծառայութեան կը կոչուի Գահիրէի եւ Պէյրութի մէջ:
Հայր Թովմասի ջանքերուն շնորհիւ Այնճարի Լատինաց Հայրերը կը միացուին Հայ Կաթողիկէ համայնքին:

Գերապայծառ Վարդան Աշգարեան (1937-2012)

Ծնած է 1937-ին Անտիոքի Հարպիէի արուարձանը:

Նախնական կրթութիւնը ստացած է Դամասկոսի Մէզզէի ֆրանսական վարժարանին , իսկ երկրորդական ուսումը Մխիթարեան վարժարանին մէջ Վիեննա:

Իմաստասիրական եւ Աստուածաբանական բարձրագոյն ուսումը աւարտելէ ետք, Վիեննայի պետական համալսարանին մէջ հետեւած է արեւելեան լեզուներու եւ գրականութեան ճիւղերուն: Մասնագիտութիւնն է արդի գրականութիւնը:

Քահանայ օծուած է 22 յունուար 1961-ին , եւ մինչեւ 1964 վարած է Գահիրէի Հելիոպոլսոյ Մխիթարեան վարժարանի փոխտնօրէնի պաշտօնը:

1964-1987 եղած է Հազմիէի Մխիթարեան վարժարանի տնօրէնը, միեւնոյն ատեն բարձրագոյն դասարաններուն դասաւանդելով գրականութիւն եւ բարոյագիտութիւն:
Պէյրութի Սէն Ժոզէֆ համալսարանի արեւելեան լեզուներու բաժնի մէջ իբրեւ դասախօս դասաւանդած է 1965-1975:
1982-ին եղած է վախճանեալ Յովհաննէս-Պետրոս ԺԸ.Գասպարեան Պատրիարք-Կաթողիկոսի օգնական եպիսկոպոսը, իսկ 1999-էն ի վեր ՝ Տէր Ներսէս-Պետրոս ԺԹ. Կաթողիկոսի օգնականը:
2000-էն ի վեր նախագահն էր Հայ Կաթողիկէ վարժարաններու տնօրէններուն, ինչպէս նաեւ գլխաւոր պատասխանատուն՝ հայ կաթողիկէ պատրիարքարանի դպրոցներուն:
Աշխատակցած է սփիւռքահայ բազմաթիւ թերթերու եւ գրած է տասնեակ գիրքեր, որոնց նիւթերը կրօնա-բարոյական, գրական եւ բանաստեղծական են:

Գրչանունն է Վարդան Զօրենց:

Հրատարակած գիրքերն են՝

 • Քնար Մայրական
 • Հայրենաշունչ
 • Բուռ Մը Բանաստեղծ Մտաւորականներ
 • Կեանքը Երգ
 • Միայն Մէկ Ժամ
 • Հինը Որ Նոր Պիտի Ըլլայ
 • Կինը
 • Որովհետեւ Տեղ Չկար
 • Բռունցքի Նման
 • Պահանջելու Պէս Խնդրանք Իբրեւ
Ստացած է Սաաիտ Աքըլի մրցանակը՝ իր գիրքին արաբերէն թարգմանութեան առիթով:
Վախճանած է 2012-ին եւ թաղուած է իր մօր շիրիմի կողքին՝ Այնճարի գերեզմանատան մէջ, համաձայն իր կտակին:

Վարուժան Արք. Հերկելեան

Ծնած է 1946-ին Այնճար՝ աւազանի անունով Պօղոս: Նախնական կրթութիւնը ստացած է ծննդավայրին մէջ որմէ ետք յաճախած է Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան դպրեվանքը զայն աւարտելով 1967-ին: Ծառայած է որպէս ուսուցիչ եւ տնօրէն Այնճարի, Զահլէի եւ Թռչնոց Բոյնի մէջ: Որպէս հոգեւորական իր ծառայութիւնները տարածուած են Լիբանանի, Կիպրոսի եւ Յունաստանի մէջ: 1997-ին կը նշանակուի Կիպրոսի Հայոց Թեմի Կաթողիկոսական փոխանորդ: 2003-ին կ՛ստանայ Արքեպիսկոպոսի կոչում:

Տ. Վարուժան Սրբազան ունեցած է բեղուն եկեղեցական, կրթական, հրատարակչական եւ գրական գործունէութիւն: Ան հիմնադիրն է «Գառնի» մատենաշարին որ լոյս ընծայած է 41 հատորներ: 1993-էն սկսեալ կը հրատարակէ «Արծիւ» ամսաթերթը (www.ardziv.com) որ կը շարունակուի մինչեւ այսօր:

ardziv

1997-էն ի վեր կը հրատարակէ Կիպրոսի Առաջնորդարանի «Գեղարդ» լրատուն: Սփիւռքահայ մամուլին մէջ հանդէս եկած է բազմաթիւ յօդուածներով՝ ազգային-կրթական եւ մշակութային թեմաներով: Ցարդ հրատարակած է հինգ հատորներ.-

 • «Հայաստանեայց Եկեղեցին Կիպրոսի Մէջ» (2003)

 • «Ատանայի Վկաները եւ Ս. Ստեփանոս Վկայարանը – 1909» (2010)

 • «Թղթակցութիւն Սահակ Բ. Կաթողիկոսի եւ Պետրոս արք. Սարաճեանի» (2010)

 • «Կիպրոսի Թեմի Հովուական Կարգը եւ Թեմական Կազմաւորումը» (2011)

 • «Տարագրութիւն, Որբեր, Մելգոնեան Հաստատութիւն» (2011)

Աբբահայր Պօղոս Գուճանեան

Վերապատուելի Մովսէս Ճանպազեան (1946-2000)

Վեր. Մովսէս Ճանպազեան ծնած է Այնճար, Լիբանան 1946-ին, ուր ստացած է իր երկրորդական ուսումը տեղւոյն Հայ Աւետ. Վարժարանին մէջ: Շրջանաւարտ եղած է Պէյրութի Հայկազեան համալսարանէն (1968-ին, Պսակաւոր Արուեստից՝ պատմութեան մէջ), եւ Մերձաւոր Արեւելքի Աստուածաբանական Ճեմարանէն (1971-ին, Մագիստրոս՝ Քրիստոնէական Դաստիարակութեան մէջ):
1971-1972 ծառայած է որպէս տնօրէն Թրատի Հայ Աւետարանական ընկերային կեդրոնին: Ամուսնացած է Օրդ. Լուիզա Եումուշաքեանի հետ, եւ օրհնուած՝ երկու զաւակներով՝ Վահագն-Պօղոս Եւ Անի-Ագնէս: 1980-ին Միացեալ Նահանգներու մէջ հաստատուելէն ետք, կը ստանձնէ Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան փոխ տնօրէնի, եւ 1987-էն սկսեալ գործադիր տնօրէնի պաշտօնը: Ան կը ձեռնադրուի 1984-ին: 1998-ին Հայկազեան համալսարանէն կը ստանայ Պատուակալ Աստուածաբանութեան Դոկտորայի տիտղոսը:
 
Վեր. Մովսէս Ճանպազեան եղած էՀայ Աւետարանչական ընկերակցութեան գործադիր տնօրէն, Հայ Աւետարանական Համաշխարհային խորհուրդի քարտուղար եւ «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձու:Կը մահանայ 54 տարեկան հասակին:

Վեր. Մովսէս Ճամպազեան իր ամբողջ կեանքի ընթացքին, մանաւանդ վերջին 15 տարիներուն, ակնառու ներդրում ունեցած է հայ ժողովուրդի ընդհանուր վերելքի եւ հոգեւոր վերազարթօնքի մարզերուն մէջ: Վեր. Ճանպազեան իր անխոնջ ծառայութեամբ ճանչցուած էր ժողովրդական եւ պետական շրջանակներու մէջ՝ իբրեւ նուիրեալ հայ, քրիստոնեայ եւ եկեղեցական առաջնորդ:

Հայր Յարութիւն Ծյրգ. Վրդ. Պզտիկեան

Ծնած է Պէյրութ Մուսալեռցի ընտանիքի մէջ: Նախնական կրթութիւնը ստացած է ծննդավայրին մէջ իսկ երկրորդական եւ համալսարանական ուսումը Վենետիկի, Հռոմի եւ Փարիզի համալսարաններուն մէջ: Վկայուած է որպէս Աստուածաբան, Փիլիսոփայութեան եւ արուեստի պատմութեան դոկտոր: Մաս կը կազմէ Մխիթարեան ուխտին ծայրագոյն վարդապետ աստիճանով: Ծառայած է Եւրոպայի, Միջին Արեւելքի եւ Ամերիկայի հայկական գաղթօճախներուն մէջ:

Իր առաջին արուեստի ցուցահանդէսը կայացած է 1962-ին Վենետիկի մէջ, որմէ ետք ունեցած է բազմաթիւ ցուցահանդէսներ աշխարհի կարեւորագոյն մայրաքաղաքներուն մէջ: Ստացած է բազմաթիւ մրցանակներ:
Հայր Յարութիւն Պզտիկեան հեղինակ է շարք մը գիրքերու հայերէն եւ օտար լեզուներով: Այժմ կը գործէ Փարիզի մէջ: Ստորեւ իր հրատարակած գիրքերուն ճակատի էջերը:

01
02
03
book05
book03
book07
book10
book17
book19
book21
book24
book31
book34
book36
book39
book45
book48
book53
book50
book59
book61
book63
book65
last2
last1

Տէր Մովսէս Քհնյ. Ղազարեան

Դէմքեր