Ճաշարաններ

Մուսալեռ-Այնճարի  Ճաշարանները

Մուսալեռ-Այնճարը կը նկատուի Լիբանանի զբօսաշրջիկութեան կարեւոր կեդրոններէն մէկը:

Այնճարը նշանաւոր եղած է իր ճաշարաններով տասնամեակներէ իվեր: Ժամանակի ընթացքին ակին մօտիկ ճաշարանները ընդարձակուած են ունենալով արդիական բոլոր յարմարութիւնները: Վերջին տասնամեակներուն ճաշարաններ հաստատուած են նաեւ ակի շրջանէն դուրս՝ Այնճարը վերածելով ճաշարանային ցանցի մը, նշանաւոր թէ երկրի տարածքին, թէ երկրէն դուրս:
 
Ստորեւ Այնճարի ճաշարանները լուսանկարներով եւ համապատասխան կապերով.-

Ճաշարան Օլիմփիա

Ճաշարան Արեւ

Պրատըրզ Քաֆէ

Ճաշարան-Լողաւազան Ալիք Փալաս

Պանդոկ եւ Ճաշարան Շալլալաթ Այնճար

Ճաշարան Արա

Ճաշարան Նապաա Այնճար

Ճաշարան Գազինօ Այն Այնճար

Ճաշարան Ճազիրէ

Ճաշարան Ռազմիկ

Զբօսավայրեր