Աւանդութիւններ

Մեծ Զատիկ

Մեծ Զատիկին ալ, ինչպէս ծնունդին՝ ամէն ընտանիք սեղան կը պատրաստէր. միակ տարբերութիւնը սեղանին վրայ եղած ներկուած հաւկիթներն էին: Ոչ միայն ընտանեկան սեղանները, այլեւ բոլորին գրպանները հաւկիթով լեցուն կ՛ըլլային: Եկեղեցիին բակը, փողոցները , տուներէն ներս ՝ հաւկթամարտ տեղի կ'ունենար: Տոկուն հաւկիթները շահաբեր կ'ըլլային , որովհետեւ կտրուած հաւկիթները կը գրաւուէին :

Աւագ Հինգշաբթի արիւն թափելը աններելի մեղք էր: Ամէն կենդանիի ապրելու իրաւունքը կը յարգուէր :

 
Զատի՜կ ... Քառասուն օր ծոմապահութենէ ետք, նստիլ ճոխ սեղաններու առջեւ, բռնկած ախոռժակով վայելել բազմատեսակ համադամ կերակուրներ՝ եզակի հաճոյք մըն էր բոլորին համար: Դրացին դրացիի տուն, ազգականը ազգականի տուն, բարեկամներ խնամիներ զիրար կ'այցելէին. խռովածներ կը հաշտուէին, կը խաղաղէին. եղբայրութիւնը կը հաստատուէր:

Զատիկէն 8 օր առաջ ծաղկաքաղ տեղի կ'ունենար դաշտերէն ու անտառներէն : Հաւաքուած ծաղիկներն ու բուրումնաւէտ թարմ մորջերը կը լեցնէին ջրալի ամաններու մէջ: Ութ օր պէտք է հոն մնային, որ ջուրը յագենար անոնց բուրմունքէն : Աւագ Ուրբաթէն մինչեւ մեռելոցի երկուշաբթին, բոլորին երեսլուան պէտք է այդ ջուրով ըլլար: Այս ջուրը կը կոչուէր ՈՒԹՆՈՒՍ (ութնոց կամ ութ օրուան):

Ամէն ընտանիք տան դուռը գոցելով եկեղեցի կը շտապէր՝ մասնակցելու համար սրբազան արարողութիւններուն: Լերան հովիւներն իսկ հօտերը մէկ երկու հովիւի վստահելով, կ'աճապարէին եկեղեցի, երբ կոչնակին ձայնը լսէին:

Մուսալեռ