Մուսա Լերան Մասին

Շարժապատկերներ Մուսալեռի Մասին

Մուսա Լեռը, լեռ բարձրանալու ճամբաները, հերոսամարտի նահատակներուն գերեզմանները, յուշարձանը, Տամլաճըգի աղբիւրը եւ փրկութեան ձորը՝ նկարուած 2003-ին:
2003 թուականին Վագըֆի փոքրիկներու երգչախումբը կ՛երգէ Մուսա Լերան պարերգը՝ «Հալա Հալա Նիննօ է»:

Շարժապատկերներ