Լուրերու Արխիվ

Հովանաւորութեամբ Լ.Օ.Խ.-ի Շրջանային վարչութեան եւ կազմակերպութեամբ Լ.Օ.Խ.-ի «Աղթամար» մասնաճիւղին՝ Ուրբաթ 14 Սեպտեմբեր, 2018-ին տեղի ունեցաւ Մուսա Լերան հերոսամարտի 103-րդ Ամեակի Տոհմիկ Երեկոն:

 

Ձեռնարկին ներկայ էին Լ.Օ.Խ.-ի Շրջանային վարչութենէն ընկերուհիներ, ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան ներկայացուցիչ ընկհ. Նելլի Վէքիլեան, Լիբանանի մօտ Հ.Հ. յարգարժան հիւպատոս Տէր և տիկին Լէոնարտ Ապաճեան, ՀՅԴ «Կարմիր լեռ» կոմիտէն, քաղաքապետ՝ Վարդգէս խօշեան, գիւղի հոգեւոր հայրերը, միութիւններու ներկայացուցիչներ, բարերարներ, աւելի քան 1000 հայրենակիցներ:

seghan

Լ.Օ.Խ.-ի «Աղթամար» մասնաճիւղի վարչութեան անունով բացման խօսքը արտասանեց ընկհ. Ռիթա Լաքիսեան: Ան բարի գալուստ մաղթելէ ետք ներկաներուն անդրադարձաւ Այնճարի առաջին տարիներու այնճարցիներուն կրած անտանելի նեղութիւններուն սակայն ըսաւ թէ Մուսալեռցի ժողովուրդը իր աննկուն կամքով միշտ յաղթական դուրս եկած է իր դժուարութիւններէն ոչ մէկ ատեն ընկրկած կամ վախցած հալածանքէն, պատնէշները խորտակած, լեցուած իր հերոսներու ոգիով, խոչընդոտները հարթած, տէր կանգնելով իր մշակոյթին, լեզուին, աւանդութիւններուն, որոնք եկած են հեռաւոր անցեալէն ու հասած մեզի: Մղած է հերոսամարտ, դիմելով ինքնապաշտպանութեան եւ իր սեփական ուժերով ապահոված է ընտանիքին գոյատեւումը, ու արժանապատուութիւնը, պահպանելու պապենական հողն ու հայրենի տունը: Ան շարունակեց իր խօսքը ներկայացնելով ՀՕՄ-ի հիմնադրութիւնը, հիմնուած Հ.Յ.Դաշնակցութեան նախաձեռնութեամբ, աշխարհասփիւռ հայութեան ծառայելու նպատակով, ըլլալու ազգին հոգատար մայրը:

2

Այնճարի Լ.Օ.Խ.-ի «Աղթամար» մասնաճիւղն ալ ըլլալով այս մեծ ընտանիքին մէկ անդամը, ջանք չէ խնայած մեր գիւղի հիմնադրութեան առաջին օրերէն բծախնդիր ու հաւաքական աշխատանքով, անձնուրաց, անսակարկ, կամաւոր ծառայելու իր ժողովուրդին:

Իր խօսքի աւարտին ան շեշտեց թէ պէտք է կերտել մեր նոր սերունդներուն մօտ զօրաւոր անհատականութիւն, հեռու պահել զիրենք յոռի բարքերէ, մղել զիրենք անդամագրուելու ազգային-հայեցի դաստիարակութիւն ջամբող միութիւններուն մէջ ուր կամաւոր աշխատանքով պիտի ազնուացնեն իրենց հոգիները ու որպէս դպրոց պիտի սորվին ու շահին հաւաքական ու անհատական շինիչ փորձառութիւններ: Շնորհակալութեան խօսք ուղղեց Լ.Օ.Խ.-ի Շրջանային վարչութեան որ ստանձնեց հովանաւորութիւնը այս ձեռնարկին, նաեւ շնորհակալութիւն յայտնեց Հ.Յ.Դ. «Կարմիր Լեռ» կոմիտէին ինչպէս նաեւ Այնճարի քաղաքապետութեան որոնք մօտէն հետեւեցան աշխատանքներուն սերտ ու ներդաշնակ գործակցութիւն ցուցաբերելով:

Ձեռնարկին հանդիսավարներն էին ընկհ. Ռիթա Քիւսպէկեան և պարոն Ժանօ Փամպուքեան, որոնք իրենց սրտաբուխ խօսքերով մթնոլորտը մեծ խանդավառութեան մէջ պահեցին:

3

Լ.Օ.Խ.-ի Շրջանային վարչութեան խօսքը փոխանցեց, վարչութեան ատենապետուհի ընկհ. Սիլվա Սապունճեան: Ան ողջունելէ ետք ներկաները ըսաւ թէ« Այսօր դարձեալ բախտը ունեցանք իրար հետ ըլլալու յիշելու Մուսա Լեռը, իր գիւղերով, որոնք տարագրուեցան Այնճար, ճահիճները վերածեցին պտղատու ծառերու պարտէզներու եւ աւանը դարձուցին Լիբանանի ամէնէն գեղեցիկ գիւղաքաղաքներէն մէկը»: Ան իր ուրախութիւնը արտայայտեց, որ ներկայ են այս ձեռնարկին եւ կը վայելեն Մուսալեռցիներուն աւանդական ուտելիքները և կը մասնակցին տօնական այս ուրախ երեկոյին: Շարունակելով ան աւելցուց թէ « Լիբանանահայ օգնութեան խաչի անունով կը խոստանանք որ կարելին պիտի ընենք մեր բաժինը բերելու Այնճարի բարելաւման եւ յառաջդիմութեան, գործակցակցաբար «Աղթամար» մասնաճիւղի վարչութեան հետ և կը մաղթենք յաջողութիւն ձեր նուիրական գործին»:

4

Երեկոյին Ազգագրական և ժողովրդական երգերով ելոյթ ունեցաւ Լիբանանահայ երգչուհի Շաքէ Պաղտասարեան նուագի ընկերակցութեամբ Սեդօ Պաղտասարեանի: Ժողովուրդը խանդավառուած մթնոլորտէն շուրջպար բռնեց ու պարեց:

7

Ապա Խօսք առաւ Այսճարի քաղաքապետ՝ Վարդգէս խօշեան որ յայտնեց թէ մեր գիւղը կը պահէ իր սեփական ինքնութիւնը, որովհետեւ իր ժողովուրդի հաւաքական մասնակցութեամբ գիտէ արժանապատուութեամբ տէր կանգնիլ իր նախահայրերուն ժառանգած կտակին: Ապա աւելցուց թէ մենք աշխարհի մէջ այն եզակի, հայկական ուրոյն հաւաքականութիւնն ենք որ ամբողջութեամբ պահած է իր ընկերային, ժողովրդային, ազգային այն համակարգը որ ունէր Մուսալերան փէշերուն վրայ:

5

երեկոն շարունակուեցաւ Մուսալեռցի- Այնճարցի (թէնոր) երգիչ Գէորգ Հաճեանի հայրենասիրական երգերով:

6

Ձեռնարկին ընթացքին ԼՕԽ-ի «Աղթամար» մասնաճիւղի ընկերուհիները վաճառեցին Այնճարի աւանդական ճաշատեսակներ և անուշեղէններ: Տեղի ունեցաւ նաեւ վիճակահանութիւն:

Երեկոն շարունակուեցաւ աւանդական ճոխ մթնոլորտի մէջ, Մուսա լերան թմբուկ-զուռնայով, որուն ժողովուրդը մասնակցեցաւ ազգագրական պարերով` խանդավառութիւնը հասցնելով իր գագաթնակէտին:

IMG 2479

Վարձքը կատար բոլոր ըկերուհիներուն:

11