Լուրերու Արխիվ
Կազմակերպութեամբ «Գարակէօզեան» հաստատութեան գործակցաբար Լ.Օ.Խ.-ի «Աղթամար» մասնաճիւղին, Ուրբաթ 24 Յուլիս 2020ին առաւօտեան ժամը 11:00ին, «Ս. Զէյթլեան» կեդրոնի «Մովսէս Տէր Գալուստեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ 0-5 տարեկան երեխաներուն ծնողներուն եւ ընկերային բարգաւաճման ծրագիրի Ա. Հանդիպումը ներկայութեամբ «Գարակէօզեան» հաստատութեան տնօրէն՝ Սերոբ Օհանեանին, ընկերային ծառայողներ՝ Քրիստին Սարգիսեանին, Գրիքոր Ալնիլեանին, եւ Ժանին Մարգարեանին, ինչպէս նաեւ, վկայեալ հիւանդապահուհի՝ Նայիրի Ինճէեանին, «Գարակէօզեան» հաստատութեան Այնճարի մասնաճիւղէն մանկաբոյժ՝ տոքթ. Ժիհատ Մաատարանիին, տոքթ. Խաժակ Այնթապլեանին, Տիկ. Սիմա Բաբիսեանին, Օրդ. Իսկուհի Տումանեանին, Տիկ. Փօլին Մաճարեանին. Լ.Օ.խ.-ի «Աղթամար» մասնաճիւղի վարչութեան, տիկնանց միութիւններուն եւ ծնողներու:
Հանդիպման ընթացքին ծրագիրը մանրամասնօրէն բացատրուեցաւ ներկաներուն, ինչպէս նաեւ ներկայ ծնողներուն տրուեցաւ կտրոններ որոնցմով անոնք պիտի կարենան կաթ ապահովել իրենց զաւակներուն:

11643660156311161769302397239880735701198021o
10988910456311172202634683053563657267489284o
11615013856311210335964208703913117946752362o
11572864056311152269303346405846573059826176o