Լուրերու Արխիվ
Սիրելի հայրենակիցներ
Քորոնա ժահրի ալիք մը եւս հարուածեց մեզ ու անցաւ։
Կաղանդէն ետք Քորոնա ժահրով վարակուածներուն թիւը արդէն շրջանցեց 35ը։
Պէտք է ըսել, որ անցնող մէկ ու կէս ամսուան ընթացքին երկիրը փակելու պետական որոշումը իր գործնական ու բարերար անդրադարձ ունեցաւ մեր գիւղէն ներս, որովհետեւ մեր քաղաքացիները բաւարար գործակցութիւն ցուցաբերեցին։ Այս գնահատելի ընթացքին շնորհիւ վարակուածներու թիւը նուազագոյնի իջաւ։
Բայց վտանգը չէ փարատած։ Եթէ կը նկատէք, մենք կը շարունակենք յաւելեալ միջոցառումներու դիմել հետագային գալիք նոր ալիքները յաղթահարելու նպատակով։
Ուստի, խստիւ կը յանձնառարենք, որ բարեհաճիք մնալ զգոյշ եւ շարունակէք գործադրել այս ուղղութեամբ մեր կողմէ քանիցս շեշտուած թելադրանքները։
Այնճարի 《Քորոնա》ի Ճգնաժամի Յանձնախումբ
23 Փետրուար 2021